Take a fresh look at your lifestyle.

De doi bani educatie. Boc esti un „porc de caine, o jigodie si un rat”( Nichita zice)

Sunt revoltat la maxim. Am citit grila de salarizare a profesorilor preuniversitari si nu-mi vine sa cred cat de josnic este acest guvern cu bocul lui in frunte. Sa ma ierte Dumnezeu ca blestem, nu obisnuiesc sa o fac, dar vreau ca cei care ne conduc in acest moment sa isi franga gatul( politic, bineinteles) sa nu faca nici pragul electoral si sa dispara, definitiv, de pe scena asta mizerabila in care oamenii ce ne reprezinta nu fac decat sa isi urmareasca propriile interese. Iar noi, cei care trudim zi de zi nu facem decat sa speram, atat si nimic mai mult. Jegosilor care sunteti va doresc sa nu vi se mai rosteasca vreodata numele decat ca denumire de hartie igienica, in bataie de joc, sa nu aveti parte de-acum incolo decat de puscarii pentru faptele voastre si sa nu muriti pana nu veti trai dintr-un salariu de profesor sau medic. Dezumanizati dascalii, dezumanizati medicii, dezumanizati politistii si va ploconiti la amarasteanul ala de la FMI cu gaura in pantof.

V-ati dus cu jalba in protap si ne-ati inglodat in datorii ca sa va pastrati ciolanul si mai aveti tupeul sa ne spuneti ca suntem pe crestere economica.Sper ca macar de aceasta data, profesorii sa se solidarizeze si sa blocheze anul scolar, sa nu mai raspunda la nicio comanda si sa nu accepte, sub nicio forma, aceasta mizerie de act normativ. Mitingurile sunt deja inutile, nu mai e loc pentru discutii teoretice si sacrificii inutile. Nu ne-a intrebat nimeni daca vrem sa ne imprumutam la FMI. I-a bubuit unuia mintea si acum suntem datori vanduti.

 

Vanzatorii de neam sa plateasca cu varf si indesat pentru fiecare sacrificiu al nostru! Dar nu in lei sau euro, ci in ani de detentie ca sa fie pilda pentru fiecare politician care va urma.

Va invit cititi mizeria asta de Lege 63/ 2011:

LEGE Nr. 63/2011

privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

M.Of. nr. 323 din 10.05.2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.

(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz.

(3) Indemnizaţiile de conducere specifice sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(4) Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum şi metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează în funcţie de salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 5, cu luarea în considerare a indemnizaţiei de conducere prevăzută în anexa nr. 4, dacă este cazul.

(6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.

(7) Dispoziţiile art. 8, 9, 12 şi 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cele ale art. 22, 25–30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 2

(1) Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege.

(3) Promovarea personalului didactic în grade didactice se face în baza reglementărilor proprii privind obţinerea acestora. Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime în învăţământ superioară se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută.

(4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legeacadru nr. 284/2010.

Art. 3

Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

Art. 4

(1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Ordonatorii principali de credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

Art. 5

Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 6

Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.

Art. 7

Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 18 aprilie 2011.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PEREŞ

ANEXA Nr. 1

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul universitar

Nr. crt.

Funcţia didactică

Vechimea în învăţământ

Salarii de încadrare

– lei –

Minim

Maxim

1.

Profesor universitar

peste 40 ani

3.733

6.971

35–40 ani

3.474

6.486

30–35 ani

3.230

6.032

25–30 ani

3.002

5.606

20–25 ani

2.828

5.378

15–20 ani

2.682

5.132

10–15 ani

2.518

4.959

2.

Conferenţiar universitar

peste 40 ani

2.294

3.365

35–40 ani

2.251

3.249

30–35 ani

2.123

3.137

25–30 ani

2.058

3.032

20–25 ani

1.951

3.005

15–20 ani

1.879

2.976

10–15 ani

1.750

2.968

6–10 ani

1.449

2.515

3.

Şef lucrări (lector universitar)

35–40 ani

1.776

2.579

30–35 ani

1.704

2.457

25–30 ani

1.596

2.352

20–25 ani

1.564

2.341

15–20 ani

1.549

2.334

10–15 ani

1.521

2.309

6–10 ani

1.370

2.069

3–6 ani

1.349

2.031

4.

Asistent universitar

35–40 ani

1.449

2.017

30–35 ani

1.442

1.935

25–30 ani

1.435

1.858

20–25 ani

1.427

1.834

15–20 ani

1.420

1.824

10–15 ani

1.414

1.800

6–10 ani

1.263

1.615

3–6 ani

1.242

1.613

până la 3 ani

1.223

1.601

5.

Preparator universitar

6–10 ani

1.163

1.616

3–6 ani

1.143

1.602

până la 3 ani

1.123

1.575

NOTĂ:

Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 2

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar

Nr. crt.

Funcţia didactică

Vechimea în învăţământ

Salarii de încadrare

– lei –

1.

Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I

peste 40 ani

1.896

35–40 ani

1.805

30–35 ani

1.715

25–30 ani

1.634

22–25 ani

1.563

18–22 ani

1.483

14–18 ani

1.450

10–Hani

1.393

6–10 ani

1.225

2–6 ani

1.103

2.

Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II

peste 40 ani

1.580

35–40 ani

1.517

30–35 ani

1.451

25–30 ani

1.401

22–25 ani

1.334

18–22 ani

1.268

14–18 ani

1.219

10–14 ani

1.195

6–10 ani

1.049

2–6 ani

1.029

3.

Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv

peste 40 ani

1.501

35–40 ani

1.439

30–35 ani

1.377

25–30 ani

1.311

22–25 ani

1.274

18–22 ani

1.183

14–18 ani

1.150

10–14 ani

1.134

6–10 ani

1.000

2–6 ani

988

4.

Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant

până la 2 ani

981

5.

Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I

peste 40 ani

1.604

35–40 ani

1.523

30–35 ani

1.451

25–30 ani

1.394

22–25 ani

1.313

18–22 ani

1.247

14–18 ani

1.214

10–14 ani

1.169

6–10 ani

1.049

6.

Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II

peste 40 ani

1.482

35–40 ani

1.423

30–35 ani

1.358

25–30 ani

1.293

22–25 ani

1.234

18–22 ani

1.156

14–18 ani

1.132

10–14 ani

1.082

6–10 ani

962

2–6 ani

943

7.

Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv

peste 40 ani

1.340

35–40 ani

1.259

30–35 ani

1.208

25–30 ani

1.158

22–25 ani

1.115

18–22 ani

1.082

14–18 ani

1.058

10–14 ani

1.042

6–10 ani

948

2–6 ani

941

8.

Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant

până la 2 ani

934

9.

Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic I

peste 40 ani

1.584

35–40 ani

1.503

30–35 ani

1.430

25–30 ani

1.374

22–25 ani

1.293

18–22 ani

1.226

14–18 ani

1.194

10–14 ani

1.150

6–10 ani

1.029

10.

Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic II

peste 40 ani

1.408

35–40 ani

1.350

30–35 ani

1.285

25–30 ani

1.227

22–25 ani

1.168

18–22 ani

1.119

14–18 ani

1.070

10–14 ani

1.054

6–10 ani

935

2–6 ani

926

11.

Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv

peste 40 ani

1.313

35–40 ani

1.248

30–35 ani

1.185

25–30 ani

1.138

22–25 ani

1.119

18–22 ani

1.063

14–18 ani

1.038

10–14 ani

1.022

6–10 ani

893

2–6 ani

883

12.

Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant

până la 2 ani

867

13.

Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I

peste 40 ani

1.544

35–40 ani

1.463

30–35 ani

1.406

25–30 ani

1.332

22–25 ani

1.260

18–22 ani

1.188

14–18 ani

1.145

10–14 ani

1.113

6–10 ani

996

14.

Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II

peste 40 ani

1.359

35–40 ani

1.301

30–35 ani

1.227

25–30 ani

1.178

22–25 ani

1.119

18–22 ani

1.070

14–18 ani

1.038

10–14 ani

1.022

6–10 ani

915

2–6 ani

898

15.

Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv

peste 40 ani

1.263

35–40 ani

1.207

30–35 ani

1.156

25–30 ani

1.106

22–25 ani

1.094

18–22 ani

1.038

14–18 ani

1.022

10–14 ani

1.006

6–10 ani

877

2–6 ani

871

16.

Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant

până la 2 ani

840

17.

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic I

peste 40 ani

1.479

35–40 ani

1.422

30–35 ani

1.357

25–30 ani

1.284

22–25 ani

1.216

18–22 ani

1.138

14–18 ani

1.113

10–14 ani

1.064

6–10 ani

963

18.

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic II

peste 40 ani

1.311

35–40 ani

1.240

30–35 ani

1.184

25–30 ani

1.137

22–25 ani

1.070

18–22 ani

1.044

14–18 ani

1.022

10–14 ani

1.010

6–10 ani

910

2–6 ani

881

19.

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic definitiv

peste 40 ani

1.230

35–40 ani

1.175

30–35 ani

1.112

25–30 ani

1.069

22–25 ani

1.054

18–22 ani

1.018

14–18 ani

994

10–14 ani

981

6–10 ani

858

2–6 ani

852

20.

Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic debutant

până la 2 ani

838

21.

Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)

peste 40 ani

869

35–40 ani

826

30–35 ani

799

25–30 ani

786

22–25 ani

772

18–22 ani

759

14–18 ani

745

10–14 ani

731

6–10 ani

617 1)

2–6 ani

604 1)

până la 2 ani

600 1)

NOTĂ:

Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 3a

Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor *)

Minim

Maxim

– lei –

– lei –

 

Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

 

 

 

1.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA

S

940

1.381

2.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

S

843

1.341

3.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

S

700

1.288

4.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

S

668 1)

991

5.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

S

616 1)

 

6.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

SSD

793

1.164

7.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

SSD

682

1.045

8.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

SSD

667 1)

917

9.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

SSD

606 1)

 

10.

Informatician gradul IA

S

992

1.417

11.

Informatician gradul I

S

893

1.376

12.

Informatician gradul II

S

780

1.312

13.

Informatician gradul III

S

658 1)

1.019

14.

Informatician gradul IV

S

628 1)

923

15.

Informatician debutant

S

616 1)

 

16.

Informatician gradul I

SSD

754

1.164

17.

Informatician gradul II

SSD

699

1.045

18.

Informatician gradul III

SSD

625 1)

917

19.

Informatician debutant

SSD

606 1)

 

20.

Corepetitor gradul I

S

720

981

21.

Corepetitor gradul II

S

646 1)

850

22.

Corepetitor gradul III

S

628 1)

778

23.

Corepetitor debutant

S

616 1)

 

24.

Corepetitor gradul I

SSD

676

903

25.

Corepetitor gradul II

SSD

632 1)

786

26.

Corepetitor gradul III

SSD

618 1)

718

27.

Corepetitor debutant

SSD

606 1)

 

28.

Secretar IA **)

S

964

1.417

29.

Secretar I

S

866

1.376

30.

Secretar II

S

740

1.312

31.

Secretar III

S

658 1)

1.019

32.

Secretar IV

S

628 1)

923

33.

Secretar debutant

S

616 1)

 

34.

Secretar I

SSD

685

1.195

35.

Secretar II

SSD

649 1)

1.069

36.

Secretar III

SSD

628 1)

935

37.

Secretar IV

SSD

616 1)

763

38.

Secretar debutant

SSD

604 1)

 

39.

Secretar IA

M

621 1)

1.025

40.

Secretar I

M

610 1)

935

41.

Secretar II

M

600 1)

829

42.

Secretar III

M

600 1)

743

43.

Secretar debutant

M

600 1)

 

44.

Bibliotecar, documentarist, redactor IA

PL/M

605 1)

1.000

45.

Bibliotecar, documentarist, redactor I

PL/M

600 1)

910

46.

Bibliotecar, documentarist, redactor II

PL/M

600 1)

806

47.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

PL/M

600 1)

 

48.

Informatician IA

PL/M

621 1)

1.025

49.

Informatician I

PL/M

610 1)

935

50.

Informatician II

PL/M

600 1)

829

51.

Informatician III

PL/M

600 1)

743

52.

Informatician debutant

PL/M

600 1)

 

53.

Corepetitor I

M

605 1)

687

54.

Corepetitor II

M

600 1)

624 1)

55.

Corepetitor III

M

600 1)

605 1)

56.

Corepetitor debutant

M

600 1)

 

57.

Tehnician IA ***)

M

621 1)

942

58.

Tehnician I ***)

M

610 1)

899

59.

Tehnician II ***)

M

600 1)

816

60.

Tehnician III ***)

M

600 1)

760

61.

Tehnician debutant ***)

M

600 1)

 

62.

Laborant IA

S

899

1.219

63.

Laborant I

S

805

1.099

64.

Laborant II

S

674

1.000

65.

Laborant I

SSD

611 1)

1.081

66.

Laborant II

SSD

607 1)

994

67.

Laborant III

SSD

604 1)

881

68.

Laborant I

PL/M

600 1)

840

69.

Laborant II

PL/M

600 1)

746

70.

Laborant debutant

PL/M

600 1)

 

71.

Analist, programator, inginer sistem; IA

S

812

1.545

72.

Analist, programator, inginer sistem; I

S

732

1.463

73.

Analist, programator, inginer sistem; II

S

664 1)

1.281

74.

Analist, programator, inginer sistem; III

S

645 1)

1.101

75.

Analist, programator, inginer sistem; IV

S

628 1)

981

76.

Analist, programator, inginer sistem; debutant

S

616 1)

 

77.

Analist (programator) ajutor; IA

M

621 1)

1.025

78.

Analist (programator) ajutor; I

M

610 1)

935

79.

Analist (programator) ajutor; II

M

600 1)

829

80.

Analist (programator) ajutor; III

M

600 1)

743

81.

Analist (programator) ajutor; debutant

M

600 1)

 

82.

Operator, controlor date; I

M

621 1)

951

83.

Operator, controlor date; II

M

610 1)

843

84.

Operator, controlor date; III

M

600 1)

756

85.

Operator, controlor date; IV

M

600 1)

673

86.

Operator, controlor date; debutant

M

600 1)

 

87.

Maestru (balet–dans, corepetitor), dirijor cor; I

S

786

1.569

88.

Maestru (balet–dans, corepetitor), dirijor cor; II

S

655 1)

1.307

89.

Maestru (balet–dans, corepetitor), dirijor cor; III

S

616 1)

1.111

90.

Comandant

s

634 1)

1.467

91.

Şef mecanic

S

600 1)

1.187

92.

Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician

S

600 1)

945

93.

Căpitan

M

600 1)

881

94.

Şef mecanic

M

600 1)

862

95.

Ofiţer punte

M

600 1)

803

96.

Ofiţer mecanic, ofiţer electrician

M

600 1)

783

97.

Şef echipaj

M

600 1)

823

98.

Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic

M

600 1)

611 1)

99.

Inginer gradul IA

S

663 1)

1.279

100.

Inginer gradul I

S

649 1)

1.201

101.

Inginer gradul II

S

640 1)

1.100

102.

Inginer gradul III

S

628 1)

999

103.

Inginer gradul debutant

S

616 1)

 

104.

Subinginer gradul I

SSD

624 1)

1.100

105.

Subinginer gradul II

SSD

622 1)

1.018

106.

Subinginer gradul III

SSD

616 1)

899

107.

Subinginer debutant

SSD

604 1)

 

108.

Medic primar

S

799

1.597

109.

Medic specialist

S

770

1.466

110.

Medic

s

691

1.379

111.

Medic stagiar

S

616 1)

 

112.

Farmacist primar

S

799

1.597

113.

Farmacist specialist

S

698

1.393

114.

Farmacist

S

628 1)

1.162

115.

Farmacist stagiar

S

616 1)

 

116.

Dentist principal

SSD

611 1)

1.081

117.

Dentist

SSD

607 1)

994

118.

Dentist debutant

SSD

604 1)

 

119.

Tehnician dentar principal

M

600 1)

972

120.

Tehnician dentar

M

600 1)

885

121.

Tehnician dentar debutant

M

600 1)

 

122.

Biolog, biochimist, chimist, fizician principal

S

799

1.597

123.

Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist

S

698

1.393

124.

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

628 1)

1.162

125.

Biolog, biochimist, chimist, fizician debutant

S

616 1)

 

126.

Psiholog, sociolog principal

S

685

1.368

127.

Psiholog, sociolog

S

631 1)

1.218

128.

Psiholog, sociolog debutant

S

616 1)

 

129.

Cercetător ştiinţific principal I

S

799

1.597

130.

Cercetător ştiinţific principal II

S

770

1.466

131.

Cercetător ştiinţific principal III

S

691

1.379

132.

Cercetător ştiinţific

S

627 1)

1.210

133.

Asistent de cercetare ştiinţifică

S

617 1)

1.142

134.

Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar

S

605 1)

 

135.

Asistent I

M

605 1)

1.000

136.

Asistent II

M

600 1)

910

137.

Asistent III

M

600 1)

806

138.

Asistent stagiar

M

600 1)

 

139.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I

S

843

1.683

140.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II

S

809

1.540

141.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III

S

717

1.432

142.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV

S

658 1)

1.269

143.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V

S

628 1)

1.071

144.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant

S

616 1)

 

145.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I

S

791

1.506

146.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II

S

713

1.425

147.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III

S

652 1)

1.257

148.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV

S

628 1)

1.071

149.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet

S

616 1)

 

150.

Maestru (balet–dans, corepetitor), maestru de studii balet; I

 

600 1)

862

151.

Maestru (balet–dans, corepetitor), maestru de studii balet; II

 

600 1)

746

152.

Maestru (balet–dans, corepetitor), maestru de studii balet; III

 

600 1)

664 1)

153.

Maestru (balet–dans, corepetitor), maestru de studii balet, debutant

 

600 1)

 

154.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

S

670

1.339

155.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

S

634 1)

1.144

156.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

S

628 1)

1.071

157.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

S

616 1)

 

158.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

 

605 1)

1.000

159.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

 

600 1)

910

160.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

 

600 1)

806

161.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

 

600 1)

 

162.

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I

S

670

1.339

163.

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II

S

634 1)

1.174

164.

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III

S

628 1)

1.134

165.

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic

S

616 1)

 

166.

Muzeograf, bibliograf I

SSD

624 1)

1.100

167.

Muzeograf, bibliografii

SSD

622 1)

1.018

168.

Muzeograf, bibliograf III

SSD

616 1)

899

169.

Muzeograf, bibliograf debutant

SSD

604 1)

 

170.

Secretar de redacţie, tehnoredactor IA

M

605 1)

1.000

171.

Secretar de redacţie, tehnoredactor I

M

600 1)

910

172.

Secretar de redacţie, tehnoredactor II

M

600 1)

806

173.

Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant

M

600 1)

 

174.

Regizor scenă (culise) I

M

605 1)

1.000

175.

Regizor scenă (culise) II

M

600 1)

910

176.

Regizor scenă (culise) III

M

600 1)

806

177.

Regizor scenă (culise) debutant

M

600 1)

 

178.

Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund

S

617 1)

1.113

179.

Ofiţer aspirant

S

605 1)

 

180.

Şef staţie RTG

M

600 1)

931

181.

Ofiţer RTG I

M

600 1)

813

182.

Ofiţer RTG 11

M

600 1)

743

183.

Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant

M

600 1)

 

184.

Medic veterinar I

S

770

1.466

185.

Medic veterinar II

S

646 1)

1.247

186.

Medic veterinar III

S

628 1)

1.071

187.

Medic veterinar debutant

S

616 1)

 

188.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog I

S

646 1)

1.246

189.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog II

S

634 1)

1.091

190.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog III

S

628 1)

1.071

191.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant

S

616 1)

 

192.

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA

S

799

1.597

193.

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I

S

646 1)

1.250

194.

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II

S

628 1)

1.134

195.

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant

S

616 1)

 

196.

Conservator, restaurator I

SSD

629 1)

1.100

197.

Conservator, restaurator II

SSD

622 1)

1.018

198.

Conservator, restaurator III

SSD

616 1)

899

199.

Conservator, restaurator debutant

SSD

604 1)

 

200.

Conservator, restaurator, custode sală I

M

605 1)

1.000

201.

Conservator, restaurator, custode sală II

M

600 1)

910

202.

Conservator, restaurator, custode sală III

M

600 1)

806

203.

Conservator, restaurator, custode sală debutant

M

600 1)

 

204.

Mânuitor carte

M/G

600 1)

630 1)

205.

Administrator financiar (patrimoniu) grad I ****)

S

709

1.396

206.

Administrator financiar grad I – director gen. adm. al univ.

S

1.415

2.790

207.

Administrator financiar (patrimoniu) grad II ****)

S

697

1.118

208.

Administrator financiar (patrimoniu) grad III ****)

S

677

1.029

209.

Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****)

S

616 1)

 

210.

Administrator financiar (patrimoniu) grad I ****)

SSD

629 1)

1.100

211.

Administrator financiar (patrimoniu) grad II ****)

SSD

622 1)

1.018

212.

Administrator financiar (patrimoniu) grad III ****)

SSD

616 1)

899

213.

Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****)

SSD

604 1)

 

214.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta I ****)

M

678

942

215.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta II ****)

M

654 1)

899

216.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta III ****)

M

630 1)

743

217.

Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****)

M

600 1)

 

218.

Antrenor categoria I

 

700

1.397

219.

Antrenor categoria II

 

626 1)

1.175

220.

Antrenor categoria III

 

616 1)

1.111

221.

Antrenor categoria IV

 

605 1)

1.009

222.

Antrenor categoria V

 

600 1)

883

223.

Antrenor debutant

 

600 1)

 

224.

Model I

M

643 1)

671

225.

Model II

M

638 1)

662 1)

NOTĂ:

Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu“. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 3b

Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor *)

Minim

Maxim

– lei –

– lei –

 

Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

 

 

 

1.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

S

886

1.408

2.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

S

735

1.353

3.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

S

702

1.041

4.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

S

647 1)

 

5.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

SSD

833

1.223

6.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

SSD

716

1.098

7.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

SSD

701

963

8.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

SSD

637 1)

 

9.

Informatician gradul IA

S

1.042

1.488

10.

Informatician gradul I

S

938

1.445

11.

Informatician gradul II

S

819

1.378

12.

Informatician gradul III

S

691

1.070

13.

Informatician gradul IV

S

660 1)

970

14.

Informatician debutant

S

647 1)

 

15.

Informatician gradul I

SSD

792

1.223

16.

Informatician gradul II

SSD

734

1.098

17.

Informatician gradul III

SSD

657 1)

963

18.

Informatician debutant

SSD

637 1)

 

19.

Instructor-animator gradul I

S

756

1.030

20.

Instructor-animator gradul II

S

679

893

21.

Instructor-animator gradul III

S

660 1)

817

22.

Instructor-animator debutant

S

647 1)

 

23.

Instructor-animator gradul I

SSD

710

949

24.

Instructor-animator gradul II

SSD

664 1)

826

25.

Instructor-animator gradul III

SSD

649 1)

722

26.

Instructor-animator debutant

SSD

637 1)

 

27.

Asistent social gradul I

S

825

1.112

28.

Asistent social gradul II

S

688

934

29.

Asistent social gradul III

S

660 1)

830

30.

Asistent social debutant

S

647 1)

 

31.

Asistent social gradul I

SSD

688

949

32.

Asistent social gradul II

SSD

638 1)

807

33.

Asistent social debutant

SSD

635 1)

 

34.

Corepetitor gradul I

S

756

1.030

35.

Corepetitor gradul II

S

679

893

36.

Corepetitor gradul III

S

660 1)

817

37.

Corepetitor debutant

S

647 1)

 

38.

Corepetitor gradul I

SSD

710

949

39.

Corepetitor gradul II

SSD

664 1)

826

40.

Corepetitor gradul III

SSD

649 1)

754

41.

Corepetitor debutant

SSD

637 1)

 

42.

Secretar I **)

S

910

1.445

43.

Secretar II **)

S

777

1.378

44.

Secretar III **)

S

691

1.070

45.

Secretar IV **)

S

660 1)

970

46.

Secretar debutant **)

S

647 1)

 

47.

Secretar I **)

SSD

720

1.255

48.

Secretar II **)

SSD

682

1.123

49.

Secretar III **)

SSD

660 1)

982

50.

Secretar IV **)

SSD

647 1)

802

51.

Secretar debutant **)

SSD

635 1)

 

52.

Secretar I A **)

M

652 1)

1.077

53.

Secretar I **)

M

641 1)

982

54.

Secretar II **)

M

629 1)

871

55.

Secretar III **)

M

618 1)

781

56.

Secretar debutant **)

M

605 1)

 

57.

Bibliotecar, documentarist, redactor I A

PL/M

636 1)

1.050

58.

Bibliotecar, documentarist, redactor I

PL/M

623 1)

956

59.

Bibliotecar, documentarist, redactor II

PL/M

613 1)

847

60.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

PL/M

605 1)

 

61.

Informatician I A

PL/M

652 1)

1.077

62.

Informatician I

PL/M

641 1)

982

63.

Informatician II

PL/M

629 1)

871

64.

Informatician III

PL/M

618 1)

781

65.

Informatician debutant

PL/M

605 1)

 

66.

Instructor-animator I A

M

636 1)

817

67.

Instructor-animator I

M

623 1)

709

68.

Instructor-animator II

M

613 1)

644 1)

69.

Instructor-animator debutant

M

605 1)

 

70.

Instructor de educaţie extraşcolară I A

M

652 1)

839

71.

Instructor de educaţie extraşcolară I

M

641 1)

770

72.

Instructor de educaţie extraşcolară II

M

629 1)

676

73.

Instructor de educaţie extraşcolară III

M

618 1)

642 1)

74.

Instructor de educaţie extraşcolară debutant

M

605 1)

 

75.

Asistent social I

PL/M

694

939

76.

Asistent social II

PL/M

623 1)

803

77.

Asistent social III

PL/M

613 1)

684

78.

Asistent social debutant

PL/M

605 1)

 

79.

Corepetitor I

M

636 1)

722

80.

Corepetitor II

M

623 1)

656 1)

81.

Corepetitor III

M

613 1)

636 1)

82.

Corepetitor debutant

M

605 1)

 

83.

Tehnician IA ***)

M

652 1)

989

84.

Tehnician I ***)

M

641 1)

944

85.

Tehnician II ***)

M

629 1)

857

86.

Tehnician III ***)

M

618 1)

798

87.

Tehnician debutant ***)

M

605 1)

 

88.

Laborant IA

S

944

1.280

89.

Laborant I

S

846

1.154

90.

Laborant II

S

708

1.050

91.

Laborant I

SSD

642 1)

1.135

92.

Laborant II

SSD

638 1)

1.044

93.

Laborant III

SSD

635 1)

925

94.

Laborant I

PL/M

618 1)

882

95.

Laborant II

PL/M

606 1)

784

96.

Laborant debutant

PL/M

600 1)

 

97.

Pedagog şcolar IA

S

944

1.280

98.

Pedagog şcolar I

S

846

1.154

99.

Pedagog şcolar II

S

708

1.050

100.

Pedagog şcolar I

SSD

642 1)

1.135

101.

Pedagog şcolar II

SSD

638 1)

1.044

102.

Pedagog şcolar III

SSD

635 1)

925

103.

Pedagog şcolar IA

M

618 1)

827

104.

Pedagog şcolar I

M

606 1)

741

105.

Pedagog şcolar II

M

600 1)

 

106.

Analist, programator, inginer sistem; IA

S

853

1.623

107.

Analist, programator, inginer sistem; I

S

769

1.537

108.

Analist, programator, inginer sistem; II

S

698

1.345

109.

Analist, programator, inginer sistem; III

S

678

1.156

110.

Analist, programator, inginer sistem; IV

S

660 1)

1.030

111.

Analist, programator, inginer sistem; debutant

S

647 1)

 

112.

Analist (programator) ajutor; IA

M

652 1)

1.077

113.

Analist (programator) ajutor; I

M

641 1)

982

114.

Analist (programator) ajutor; II

M

629 1)

871

115.

Analist (programator) ajutor; III

M

618 1)

781

116.

Analist (programator) ajutor; debutant

M

605 1)

 

117.

Operator, controlor date; I

M

652 1)

999

118.

Operator, controlor date; II

M

641 1)

886

119.

Operator, controlor date; III

M

629 1)

794

120.

Operator, controlor date; IV

M

618 1)

707

121.

Operator, controlor date; debutant

M

605 1)

 

122.

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I

S

826

1.648

123.

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II

S

688

1.373

124.

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III

S

647 1)

1.167

125.

Comandant

S

666 1)

1.541

126.

Şef mecanic

S

632 1)

1.247

127.

Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician

S

632 1)

993

128.

Căpitan

M

600 1)

925

129.

Şef mecanic

M

600 1)

905

130.

Ofiţer punte

M

600 1)

844

131.

Ofiţer mecanic, ofiţer electrician

M

600 1)

823

132.

Şef echipaj

M

600 1)

865

133.

Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic

M

600 1)

611 1)

134.

Inginer gradul IA

S

697

1.343

135.

Inginer gradul I

S

682

1.261

136.

Inginer gradul II

S

672

1.155

137.

Inginer gradul III

S

660 1)

1.049

138.

Inginer gradul debutant

S

647 1)

 

139.

Subinginer gradul I

SSD

656 1)

1.155

140.

Subinginer gradul II

SSD

653 1)

1.069

141.

Subinginer gradul III

SSD

647 1)

944

142.

Subinginer debutant

SSD

635 1)

 

143.

Medic primar

S

839

1.677

144.

Medic specialist

S

809

1.540

145.

Medic

S

726

1.448

146.

Medic stagiar

S

647 1)

 

147.

Psiholog, sociolog principal

S

720

1.437

148.

Psiholog, sociolog

S

663 1)

1.279

149.

Psiholog, sociolog debutant

S

647 1)

 

150.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I

S

886

1.768

151.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II

S

850

1.617

152.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III

S

753

1.504

153.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV

S

691

1.333

154.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V

S

660 1)

1.125

155.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant

s

647 1)

 

156.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I

S

831

1.582

157.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II

S

749

1.497

158.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III

S

685

1.320

159.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV

S

660 1)

1.125

160.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet

S

647 1)

 

161.

Maestru (balet – dans, corepetitor), maestru de studii balet; I

 

600 1)

905

162.

Maestru (balet – dans, corepetitor), maestru de studii balet; II

 

600 1)

784

163.

Maestru (balet – dans, corepetitor), maestru de studii balet, III

 

600 1)

698

164.

Maestru (balet–dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant

 

600 1)

 

165.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

S

704

1.406

166.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

S

666 1)

1.202

167.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

S

660 1)

1.125

168.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

S

647 1)

 

169.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

 

636 1)

1.050

170.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

 

623 1)

956

171.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

 

613 1)

847

172.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

 

605 1)

 

173.

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I

S

704

1.406

174.

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II

S

666 1)

1.233

175.

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III

S

660 1)

1.191

176.

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic

S

647 1)

 

177.

Muzeograf, bibliograf I

SSD

656 1)

1.155

178.

Muzeograf, bibliograf II

SSD

653 1)

1.069

179.

Muzeograf, bibliograf III

SSD

647 1)

944

180.

Muzeograf, bibliograf debutant

SSD

635 1)

 

181.

Secretar de redacţie, tehnoredactor IA

M

636 1)

1.050

182.

Secretar de redacţie, tehnoredactor I

M

623 1)

956

183.

Secretar de redacţie, tehnoredactor II

M

613 1)

847

184.

Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant

M

605 1)

 

185.

Regizor scenă (culise) I

M

636 1)

1.050

186.

Regizor scenă (culise) II

M

623 1)

956

187.

Regizor scenă (culise) III

M

613 1)

847

188.

Regizor scenă (culise) debutant

M

605 1)

 

189.

Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund

S

648 1)

1.169

190.

Ofiţer aspirant

S

636 1)

 

191.

Şef staţie RTG

M

600 1)

978

192.

Ofiţer RTG I

M

625 1)

854

193.

Ofiţer RTG II

M

618 1)

781

194.

Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant

M

600 1)

 

195.

Medic veterinar I

S

809

1.540

196.

Medic veterinar II

S

679

1.310

197.

Medic veterinar III

S

660 1)

1.125

198.

Medic veterinar debutant

S

647 1)

 

199.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog I

S

679

1.309

200.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog II

S

666 1)

1.146

201.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog III

S

660 1)

1.125

202.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant

S

647 1)

 

203.

Administrator financiar (patrimoniu) grad I ****)

S

745

1.466

204.

Administrator financiar (patrimoniu) grad II ****)

S

732

1.174

205.

Administrator financiar (patrimoniu) grad III ****)

S

711

1.081

206.

Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****)

S

647 1)

 

207.

Administrator financiar (patrimoniu) grad I ****)

SSD

661 1)

1.155

208.

Administrator financiar (patrimoniu) grad II ****)

SSD

653 1)

1.069

209.

Administrator financiar (patrimoniu) grad III ****)

SSD

647 1)

944

210.

Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****)

SSD

635 1)

 

211.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta I ****)

M

712

989

212.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta II ****)

M

687

944

213.

Administrator financiar (patrimoniu) treapta III ****)

M

662 1)

781

214.

Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****)

M

605 1)

 

215.

Antrenor categoria I *****)

 

735

1.467

216.

Antrenor categoria II *****)

 

658 1)

1.234

217.

Antrenor categoria III *****)

 

647 1)

1.167

218.

Antrenor categoria IV *****)

 

636 1)

1.060

219.

Antrenor categoria V *****)

 

623 1)

928

220.

Antrenor debutant *****)

 

611 1)

 

221.

Şef atelier scoală I

M

676

784

222.

Şef atelier şcoală II

M

667 1)

754

223.

Şef atelier şcoală III

M

664 1)

705

224.

Instructor I

M

676

734

225.

Instructor II

M

670

695

226.

Model I

M

676

705

227.

Model II

M

670

695

228.

Supraveghetor noapte

G

648 1)

673

229.

Medic primar

învăţământ special

S

981

1.931

230.

Medic specialist

învăţământ special

S

809

1.540

231.

Medic

învăţământ special

S

726

1.448

232.

Medic stagiar

învăţământ special

S

647 1)

 

233.

Asistent medical principal

învăţământ special

SSD

688

1.124

234.

Asistent medical

învăţământ special

SSD

638 1)

1.006

235.

Asistent medical debutant

învăţământ special

SSD

635 1)

 

236.

Asistent medical I

învăţământ special

PL/M

694

1.109

237.

Asistent medical II

învăţământ special

PL/M

623 1)

991

238.

Asistent medical debutant

învăţământ special

PL/M

605 1)

 

239.

Infirmieră

învăţământ special

G

600 1)

662 1)

240.

Mediator şcolar I

M/G

613 1)

662 1)

241.

Mediator şcolar II

M/G

605 1)

642 1)

242.

Mediator şcolar debutant

M/G

600 1)

 

NOTĂ:

Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe, precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.

ANEXA Nr. 4

Indemnizaţii de conducere specifice

1. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare

– % –

minim

maxim

1.

Rector

35

45

2.

Prorector

25

30

3.

Director general administrativ al universităţii

25

30

4.

Decan

20

30

5.

Secretar ştiinţific al senatului universitar

20

25

6.

Prodecan

15

20

7.

Administrator-sef al facultăţii

15

20

8.

Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii

10

15

9.

Director de departament

20

25

10.

Şef de catedră

20

25

2. Funcţiile didactice de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare

– % –

minim

maxim

1.

Inspector şcolar general

45

55

2.

Inspector şcolar general adjunct

35

45

3.

Inspector şcolar de specialitate

30

40

4.

Inspector şcolar

25

30

5.

Director de şcoală sau de liceu *)

25

35

6.

Director adjunct de şcoală sau de liceu *)

20

25

7.

Director (profesor învăţământ preşcolar/primar, institutor, educatoare, învăţător) *)

15

25

8.

Directorul casei corpului didactic

35

45

3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ

Nr. crt.

Funcţia

Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare

– % –

limita maximă

1.

Contabil-şef (administrator financiar)

40

2.

Secretar-şef instituţie învăţământ superior

30

3.

Secretar-şef facultate

25

4.

Secretar-şef *)

20

ANEXA Nr. 5

METODOLOGIA DE CALCUL

al drepturilor salariate care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ

CAPITOLUL I

Metodologia de calcul al drepturilor salariate care se acordă personalului didactic

Art. 1

Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege.

Art. 2

(1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege.

(2) Salariul de bază este format din:

A. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ;

B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;

C. indemnizaţia pentru învăţământ special;

D. gradaţia de merit, astfel cum este reglementată prin art. 92, 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

E. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.

(3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, indemnizaţia de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensaţii tranzitorii, spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, spor de vechime în muncă.

(4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

Art. 3

Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege este următorul:

A.

1. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează:

a) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani, salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică;

b) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate;

c) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,15 şi se vor rotunji la întreg. Dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare.

2. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar, indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt.

3. De prevederile pct. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984–1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.

4. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.

5. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar.

6. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ, stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. 1 lit. c).

7. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ, după caz.

B.

1. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani, prevăzut în anexa nr. 1 la lege, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.

2. Pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice, prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.

C. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special, stabilite în condiţiile legii, beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.

D.

1. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. 92, 264 şi 311 din Legea nr. 1/2011.

2. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.

E.

1. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.

2. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.

Art. 4

Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E, proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru, astfel:

Tranşe de vechime în muncă

Cota din salariul de bază

între 3 şi 5 ani

5%

de la 5 la 10 ani

10%

de la 10 la 15 ani

15%

de la 15 la 20 de ani

20%

peste 20 de ani

25%

Art. 5

Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10–25% din salariul de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art. 6

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2–4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, stabilit după cum urmează:

a) pentru două clase de elevi – 7%;

b) pentru 3 clase de elevi – 10%;

c) pentru 4 clase de elevi – 15%.

Art. 7

(1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri.

(2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) personalul didactic de la nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la lege.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie, calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate.

Art. 8

Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.

Art. 9

(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

(3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.

Art. 10

(1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate.

(2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. (1), astfel:

a) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;

b) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;

c) 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori;

d) 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special;

e) 1/80 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar;

f) 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

(3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie, tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1), astfel:

a) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână;

b) 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special;

c) 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori;

d) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special;

e) 1/72 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar;

f) 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011.

(4) În învăţământul superior, tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar.

Art. 11

(1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii.

(2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii.

Art. 12

Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13

Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos:

A. Salariul de încadrare al funcţiei didactice

 

B. Indemnizaţie de conducere

B = procentul aferent din anexa nr. 4 × A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent × nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar)

C. Indemnizaţie pentru învăţământ special

C = 15% × A

D. Gradaţie de merit

D = 25% × A

E. Indemnizaţie dirigenţie, învăţători, educatoare, institutori, profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar

E = 10% × (A + B + C + D)

Spor de vechime în muncă

= 5–25% × (A + B + C + D + E)

Spor practică pedagogică

= 10–25% × A (proporţional cu nr. de elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate)

Spor predare simultană

= 7, 10, 15% × (A + B + C + D + E)

Indemnizaţie zone izolate

= 3–20% × A – diferenţa, după caz, în compensaţii tranzitorii

Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009

= 15% × (A + B + C + D + E) – inclus în compensaţii tranzitorii

Spor condiţii de muncă

= % × (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat)

Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

CAPITOLUL II

Metodologia de calcul al drepturilor salariate care se acordă personalului didactic auxiliar

Art. 1

Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege.

Art. 2

(1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege.

(2) Salariul de bază este format din:

A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;

B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;

C. indemnizaţia pentru învăţământ special;

D. gradaţia de merit, acordată în condiţiile legii;

E. sporul de stabilitate.

(3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, spor pentru condiţii de muncă, spor pentru vechime în muncă, precum şi compensaţii tranzitorii.

(4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. 3a sau 3b la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

Art. 3

Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege este următorul:

A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică;

B. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la prezenta lege, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;

C. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;

D. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;

E. E.

1. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ;

2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ;

3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate;

4. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.

Art. 4

Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, astfel:

Tranşe de vechime în muncă

Cota din salariul de bază

între 3 şi 5 ani

5%

de la 5 la 10 ani

10%

de la 10 la 15 ani

15%

de la 15 la 20 de ani

20%

peste 20 de ani

25%

Art. 5

Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.

Art. 6

(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

(3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.

Art. 7

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.

(2) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază, pe lângă sporul prevăzut la alin. (1), de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. (1).

(3) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie.

Art. 8

(1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii.

(2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii.

Art. 9

Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10

Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos:

A. Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare

 

B. Indemnizaţie de conducere

= procentul aferent din anexa nr. 4 × A

C. Indemnizaţie pentru învăţământ special

C = 15% × A

D. Gradaţie de merit

D = 25% × A

E. Sporul de stabilitate

E = 15% × (A + B + C + D)

Spor de vechime în muncă

= 5–25% × (A + B + C + D + E)

Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009

= 15% × (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii).

Spor condiţii de muncă

= % × (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat)

Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy