Take a fresh look at your lifestyle.

COVID-19: Parlamentarii europeni solicită un pachet de măsuri de redresare și un Fond de solidaritate pentru Coronavirus

Deputații doresc un pachet de redresare masivă pentru a sprijini economia europeană după criza COVID-19, inclusiv „obligațiuni de redresare” garantate de bugetul UE

Într-o rezoluție adoptată vineri, Parlamentul salută măsurile fiscale și sprijinul sub formă de lichidități pentru abordarea pandemiei. Dincolo de acțiunile prezente, Europa are nevoie de un pachet masiv de redresare și reconstrucție, care să fie finanțat printr-un buget pe termen lung suplimentat, prin fondurile și instrumentele financiare existente ale UE, precum și prin intermediul unor „obligațiuni de redresare” garantate de bugetul UE, susțin deputații. Totuși, acest pachet nu ar trebui să implice mutualizarea datoriilor existente și ar trebui să fie orientat către investiții viitoare. Redresarea economiei ar trebui să aibă în centrul său Pactul verde european și transformarea digitală, adaugă deputații.

Fondul european de solidaritate pentru Coronavirus

Deputații solicită, de asemenea, un sistem european permanent de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj și doresc să instituie un Fond european de solidaritate pentru Coronavirus, în valoare de cel puțin 50 miliarde EUR. Acest fond ar sprijini eforturile financiare depuse de sectorul medical în toate statele membre în actuala perioadă de criză, precum și investițiile în sectorul medical din perioada următoare crizei, pentru a face sistemele de sănătate mai reziliente și mai axate pe cei care au cea mai mare nevoie de sprijin.

Mai multe competențe pentru ca UE să acționeze în cazul amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății

Acțiunea comună la nivel european de combatere a pandemiei COVID-19 este indispensabilă, este subliniat în rezoluție. Uniunea Europeană trebuie să iasă mai puternică din această criză, iar instituțiile sale ar trebui, de asemenea, să fie împuternicite să acționeze atunci când apar amenințări transfrontaliere la adresa sănătății. Acest lucru le-ar permite să coordoneze fără întârziere răspunsul la nivel european și să direcționeze resursele necesare acolo unde este cel mai mult nevoie de ele, fie acestea materiale (de exemplu măști, aparate de ventilație artificială și medicamente) sau financiare.

Deputații își exprimă, de asemenea, sprijinul pentru creșterea producției europene de produse esențiale, cum ar fi medicamentele, substanțele farmaceutice, dispozitivele, echipamentele și materialele medicale, pentru ca Uniunea să fie mai bine pregătită pentru viitoarele șocuri globale.

Frontierele trebuie să rămână deschise pentru bunurile de primă necesitate

Ei insistă asupra faptului că frontierele trebuie să rămână deschise în UE pentru circulația echipamentelor personale de protecție, a alimentelor și a bunurilor de primă necesitate. Piața unică este „sursa prosperității și bunăstării noastre comune” și un element-cheie pentru o reacție imediată și neîntreruptă la epidemia de COVID‑19.

Parlamentul solicită, de asemenea, crearea unui mecanism european de răspuns în domeniul sănătății, pentru a pregăti și a răspunde mai bine într-o manieră comună și coordonată la orice tip de criză sanitară în viitor. Stocurile comune de echipamente, materiale și medicamente ar putea fi mobilizate în scopul de a salva vieți. Deputații doresc, de asemenea, să vadă resurse suplimentare din partea UE pentru a susține eforturile de finanțare a unor cercetări rapide privind crearea unui vaccin.

Este necesară abordare coordonată în UE pentru perioada de după sfârșitul restricțiilor de deplasare a persoanelor

Deputații subliniază necesitatea unei abordări coordonate în UE pentru perioada de după sfârșitul restricțiilor de deplasare a persoanelor, pentru a evita reapariția virusului. Statele membre sunt îndemnate să elaboreze în comun criterii pentru ieșirea din carantină și alte măsuri de urgență și solicită Comisiei Europene să lanseze o strategie eficace pentru ieșirea din carantină, care să includă testarea la scară largă și punerea la dispoziție de echipament personal de protecție pentru un număr cât mai mare de cetățeni.

Statul de drept și democrația în Europa: Ungaria, Polonia

Deputații își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la măsurile adoptate de guvernul maghiar de de a prelungi pe termen nelimitat starea de urgență, de a autoriza guvernul să guverneze prin decret pe termen nelimitat și de a slăbi supravegherea de către Parlament a stării de urgență. În plus, aceștia subliniază că decizia guvernului polonez de a modifica legea electorală este ilegală și consideră că organizarea de alegeri prezidențiale în centrul unei pandemii este total incompatibilă cu valorile europene.

Aceștia solicită Comisiei Europene să cerceteze fără întârziere dacă măsurile de urgență sunt în conformitate cu tratatele și, pentru a îndrepta această încălcare gravă și repetată, să recurgă din plin la toate instrumentele și sancțiunile UE disponibile, inclusiv bugetare. Consiliul este îndemnat să repună pe ordinea de zi discuțiile și protocoalele referitoare la procedurile de la articolul 7 aflate în curs de desfășurare

Sursă de informare europeană pentru combaterea dezinformării

În cele din urmă, rezoluția subliniază că în această perioadă dezinformarea privind COVID-19 este o problemă majoră de sănătate publică. Prin urmare, UE ar trebui să înființeze o sursă de informare europeană în toate limbile oficiale pentru ca toți cetățenii să aibă acces la informații exacte și verificate. Deputații solicită, de asemenea, platformelor de comunicare socială să ia în mod proactiv măsurile necesare pentru a opri dezinformarea și discursurile de incitare la ură prilejuite de coronavirus.

Textul a fost adoptat cu 395 voturi pentru, 171 împotrivă și 128 abțineri și poate fi citit AICI

Înregistrări video ale dezbaterii de joi

Faceți clic pe numele vorbitorilor individuali pentru a vizualiza declarațiile acestora

Alocuțiunea de deschidere a lui David Sassoli, Președintele Parlamentului European

Alocuțiunea de deschidere a Ursulei von der Leyen, Președintele Comisiei Europene

Alocuțiunea de deschidere a lui Charles Michel, Președintele Consiliului European

Esteban González Pons (PPE, ES)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Renew, RO)

Marco Campomenosi (ID, IT)

Philippe Lamberts (Verzi/EFA, BE)

Raffaele Raffaele FittoFitto (ECR, IT)

Manon Aubry (GUE/NGL, FR)

Maroš Šefčovič, Vicepreședinte al Comisiei Europene


APRECIAZĂ ARTICOLUL !

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy