Take a fresh look at your lifestyle.

Tichete de 500 de lei pentru prescolari si elevi de gimnaziu acordate prin ASSC Ploiesti. Tot ce trebuie sa stii despre obtinerea lor

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI aduce la cunoștința părinților copiilor cei mai defavorizati din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial din municipiul Ploiesti că, începând cu data de 03.09.2020, ora 8:30, la Serviciul ajutoare incalzire, programe si incluziune sociala din Ploiesti, str. Valeni, nr.32 se primesc cererile pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional cu valoarea nominală de 500 lei/an școlar, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit O.U.G. nr. 133/2020.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii/ gradinitei.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
– să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Ploiesti;
– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna IULIE a acestui an sa fie de 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv , 284 lei (pentru preșcolari);
– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.
Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 3.09.2020 – 10.09.2020, în intervalul orar 8,30 – 16,00 pe Strada Valeni, nr. 32, (cladirea din spatele sediului S.G.U.), însoţite de următoarele acte doveditoare:
– acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);
– certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
– dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;
– certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
– cerere tip.

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020.
Mentionam ca lista destinatarilor finali va fi actualizata lunar si, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, beneficiarii urmând a se regăsi pe lista din luna următoare depunerii cererii.
Informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numerele : 0244-384.924
0244-384.920
0244-384.947
Cererea tip se poate descarca de pe site-ul www.asscploiesti.ro si poate fi transmisa impreuna cu actele doveditoare pe adresa de e – mail aju@asscploiesti.ro.


APRECIAZĂ ARTICOLUL !

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy