Take a fresh look at your lifestyle.

Primăria Municipiului Ploiești informează cetățenii că a publicat,  spre consultare publică, proiectul de buget local pentru anul 2021

Proiectul privind bugetul municipiului Ploiești  pentru anul  2021, structurat pe categoriile – cheltuieli, venituri și listă investiții, poate fi vizualizat pe pagina de internet a municipalității ploieștene, www.ploiesti.ro, în secțiunea Transparență decizională: http://www.ploiesti.ro/transparenta.php

Menționăm că, cetățenii care doresc să ne transmită propuneri și sugestii, pe tema bugetului local aferent acestui an, le pot remite, până în data de 02 aprilie 2021, pe adresa oficială de email comunicare@ploiești.ro .

Din pacate, cei responsabili cu transparenta decizionala incalca din nou prevederile Legii 52/2003, art 7 alin 2 care spune urmatoarele:

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administrației publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

(2) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.


APRECIAZĂ ARTICOLUL !

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy