Take a fresh look at your lifestyle.

Emiterea pripită a OUG 94/2014 – aduce doar derută în învăţământul profesional

Aşa cum ne-au obişnuit deja, guvernanţii actuali au emis, în mare grabă şi în secret, în penultima zi a anului 2014, încă o Ordonanţă de Urgenţă care aduce modificări Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, fără consultări, în prealabil. Mai mult, Guvernul iar nu a dat prilejul dezbaterilor asupra acestor modificări aduse asupra LEN în Parlament, care este „unica autoritate legiuitoare a ţării”, conform Constituţiei României.

OUG 94/2014 care legiferează introducerea unei forme suplimentare de învăţământ profesional după o perioadă de doar doi ani si jumătate de la reinstituirea învăţământului profesional ca atare, va produce confuzie atât in rândul agenţilor economici, cât şi în rândul elevilor si al părinţilor. În ultimii ani, invăţământul profesional a inceput să devină atractiv si să trezeasca tot mai mult interes atât in rândul tinerilor cât şi al companiilor. Introducându-se prin Ordonanţa sus amintită, învăţământul dual ca o formă de învăţământ profesional care, la prima vedere, nu se deosebeşte foarte mult de cel introdus la începutul anului 2012, tuturor părţilor implicate le va fi greu să deosebească cele doua forme de învăţământ, să facă diferenţa si să aleagă forma cea mai potrivită.Consider că eforturile factorilor decizionali din Ministerul Educaţiei Naţionale, ar trebui concentrate in direcţia promovării acestei forme de invăţământ si nu înspre introducerea unei noi forme de învăţămant, care produce derută, redundanţă si nesiguranţă în rândul celor implicaţi:, companii, părinţi, elevi. In învăţământul profesional mai sunt multe lucruri de făcut: adaptarea standardelor si programelor de pregătire la nivelul si nevoile pieţii muncii, stabilirea cifrelor de şcolarizare in functie de cererea agentilor economici, dotarea şcolilor pentru a asigura un transferul de cunoştinţe cât mai practic.S-a sustinut cu tărie introducerea unui sistem de învăţământ profesional care să asigure pe termen lung forţa de muncă bine calificată necesară pe piaţa muncii. Dar prin emiterea OUG 94/2014 care introduce învăţământul dual, nu se realizează decât încetinirea dezvoltării de până acum a unui învăţământ profesional calitativ si sustenabil. Din aceste motive, fac un apel Ministrului Educaţiei Naţionale pentru menţinerea învăţământului profesional introdus în anul 2012, care să rămână unica forma de formare profesională în cadrul acestui tip de învăţământ şi să se preocupe în găsirea soluţiilor la adevăratele probleme cu care se confruntă domeniul educaţiei.


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy