Take a fresh look at your lifestyle.

Vesti bune….Prevedere bugetara pentru rezolvarea situatiei cainilor cu si fara detinator din Ploiesti/ Good news …. Provision budget to cope dogs with and without owner in Ploiesti

Am o veste buna, dupa ce am constatat astazi ca nu exista prevedere bugetara   pentru punerea in practica a HCL 502/2015. Astfel, am discutat cu consilierii locali Ionut Ionescu (PNL) si Sorin George Botez (PSD), precum si cu viceprimarul cu atributii de primar, Cristian Ganea pentru a prevedea veniturile si cheltuielile aferente pentru aplicarea HCL 502/2015. In cadrul sedintei extraordinare de Consiliul Local de astazi, la  insistentele consilierului Ionut Ionescu  sprijinit de Sorin George Botez s-a prevazut ca venit bugetar, pornind de la o estimare de 25.000 de exemplare canine din curti o taxa speciala de 50 lei ( 11 euro) pentru detinatorii care nu doresc sterilizarea exemplarelor din curtea lor. Detinatorii de exemplare canine de rasa nu vor fi obligati sa plateasca aceasta taxa.  Aceste venituri bugetare vor fi colectate conform HCL 502/2016 de catre Serviciul Public de Finante Locale dupa ce se va stabili foarte clar procedura prin care cei 50 lei ( 11 euro) vor fi colectati. Suma estimata a fi incasata la bugetul local din aceasta sursa este de 490.000 lei (110.000 euro), iar acesti bani vor fi folositi pentru sterilizarea cainilor fara detinator de pe teritoriul PloiestiuluI si achizitionarea a doua unitati veterinare mobile( 290.000 lei) care vor asigura sterilizarea cainilor  in municipiul nostru. De asemenea, cainii fara detinator vor putea fi microcipati si pe baza acestor cipuri se poate intocmi registrul unic de evidenta prevazut in HCL 502/2016, registru prin care se poate tine o evidenta stricta.

„Suntem singurul oras din tara care a aprobat o hotarare care are in vedere cauza si nu efectul in ceea ce priveste rezolvarea situatiei cainilor cu si fara detinator din Ploiesti”, ne-a spus Ionut Ionescu dupa incheierea sedintei extraordinare de Consiliu Local. Este un inceput timd, dar daca presiunea publica ramane constanta, atunci se poate ajunge la rezolvarea situatiei cu metode umane si nu  prin cruzime.

 

 

I have good news, after I noticed today that is no budgetary provision for the implementation of the HCL 502/2015. Thus, we discussed with the local councilors Ionut Ionescu (PNL) and Sorin George Botez (PSD) and the mayor  Cristian Ganea to provide revenue and expenditure for application HCL 502/2016. In the extraordinary meeting of City Council today at the insistence adviser Ionut Ionescu supported by Sorin George Botez was provided as income from an estimated 25,000 canine courtyards a special tax of 50 lei (11 euros) for holders  who do not want sterilization specimens in their court. Canine breed owners will not have to pay this fee. These budgetary income will be collected according to HCL 502/2016 of Local Public Finance Service after will clearly establish the procedure by which the 50 lei (11 euros) will be collected. The amount estimated to be collected to the local budget from this source is 490,000 lei (110,000 euros) and this money will be used to sterilize stray dogs of the territory of Ploiesti and the purchase of two buy units veterinary labvehicle (290,000 lei) which will ensure sterilization in our city. Also, dogs without owner will be microchipped and based on these chips can prepare unique registry of evidence provided in HCL 502/2016, which can register a strict record.

„We are the only city in the country that approved a decision which envisages the cause and not the effect in terms of resolving the situation of dogs with and without owner Ploiesti”,  Ionut Ionescu told us after the end of the extraordinary meeting of the Local Council.

Is a timid start, but if public pressure remains constant, then we can get to resolve the situation with humane and not cruel methods.

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy