Take a fresh look at your lifestyle.

Scandal la Valea Doftanei//Consiliul Local încalcă flagrant legea și nu respectă voința comunității

COMUNICAT DE PRESA PP DD
Vineri, 15.11.2013, la ședința Consiliului Local Valea Doftanei a fost pus pe ordinea de zi proiectul prin care se vacantează unul din mandatele PP-DD în urma comunicării de către PP-DD Prahova a excluderii din partid a domnului Oceanu Daniel.

Conform art. 9 alin (2) lit. h1) din Legea 393/2004 republicată:

(2) Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

h1) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei lista a fost ales;”

Consiliul Local Valea Doftanei, în loc să constate vacantarea unui post de consilier local care aparține PP-DD, conform prevederilor legii 393/2004 art. 9 alin (3)  “Incetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier”, precum și înlocuirea acestui consilier cu persoana nominalizată de PP-DD Prahova, hotărăște, prin vot, amânarea proiectului, încălcând astfel mai multe prevederi ale legii 215/2001, dar și ale legii 393/2004 printre care și: 

art. 12. –“ (1) În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul județean, după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Astfel, prin încălcarea a doua legi fundamentale pentru bunul mers al Consiliilor Locale, respective Legile 215/2001 si 393/2004 cât și prin flagranta necunoaștere a Legii 14/2003 conform căreia “dobândirea sau pierderea calității de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicției interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului”, consilierii locali de la Valea Doftanei dovedesc că nu sunt capabili sa aplice legile în materie. Mai mult, ne întrebăm cum se iau restul de decizii în Consiliul Local Valea Doftanei de către acești consilieri, pentru o comunitate care, cu bună credință, le-a acordat votul în 2012.

PP-DD nu mai poate beneficia de unul dintre cele două locuri în Consiliul Local, locuri câștigate la alegerile din 2012, și nu își mai poate pune în operă proiectele destinate dezvoltării comunei.

Astfel, amânarea unei hotărâri perfect legale aduce prejudicii comunității, consilierii din Valea Doftanei schimbând, prin votul lor ignorant, configurația CL votată de concetățenii lor.

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy