Take a fresh look at your lifestyle.

George Ionescu: Prahova, pe locul 38 din 41 la fondurile alocate de Guvernul USL în 2013

Deşi judeţul Prahova este cel mai mare contribuabil la PIB-ul României, prahovenii sunt trataţi de către actualul Guvern printre ultimii când este vorba despre repartizarea sumelor din bugetul naţional. Această situaţie este şi mai gravă deoarece se referă la alocarea fondurilor pentru infrastructură, în special pentru drumuri judeţene sau comunale.

Astfel,potrivit bugetului votat de majoritatea USL, doar 2,85 % din sumele pentru drumuri judeţene şi comunale vor ajunge în judeţul Prahova. Adică pentru fiecare prahovean este alocată o sumă de 14,28 lei pentru drumuri judeţene şi comunale în acest an. La aceştia se mai adaugă 64,56 lei pentru echilibrarea bugetelor locale.

Într-un top al sumelor alocate pe persoană în acest scop, judeţul Prahova se află pe locul 38 pentru sumele defalcate din TVA destinate drumurilor judeţene şi comunale şi tot pe locul 38 pentru echilibrarea bugetelor locale din cele 41 de judeţe analizate.

Detalii complete privind topul celor 41 de judete găsiţi în Anexele 1 şi 2.

George Ionescu

Deputat PDL de Prahova

Anexa 1: Sumele defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale

Nr. crt.

Judeþ

Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeþene ºi comunale                                            (mii lei)

Populaþie                                                   (mii persoane)

Sume alocate din TVA pentru drumurile judeþene ºi comunale pe persoanã                                 (lei/persoanã)

Alocãri pe judeþ  % din total

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1

HUNEDOARA

16.258

16.060

456,17

396,25

35,64

40,53

4,41%

4,36%

2

ALBA

12.756

12.554

370,08

327,26

34,47

38,36

3,46%

3,41%

3

SÃLAJ

7.995

8.052

239,53

217,90

33,38

36,95

2,17%

2,19%

4

MEHEDINÞI

7.961

7.821

288,09

254,57

27,63

30,72

2,16%

2,12%

5

GORJ

10.339

10.157

374,23

334,23

27,63

30,39

2,81%

2,76%

6

HARGHITA

8.230

9.157

323,82

304,97

25,42

30,03

2,23%

2,49%

7

BUZÃU

13.030

12.801

475,98

432,05

27,37

29,63

3,54%

3,48%

8

CARAª – SEVERIN

7.765

7.629

317,67

274,28

24,44

27,81

2,11%

2,07%

9

TULCEA

5.639

5.518

243,34

201,47

23,17

27,39

1,53%

1,50%

10

ARGEª

16.007

15.890

636,64

591,35

25,14

26,87

4,35%

4,31%

11

VÂLCEA

9.164

9.520

404,60

355,32

22,65

26,79

2,49%

2,58%

12

VASLUI

10.048

9.954

445,56

375,15

22,55

26,53

2,73%

2,70%

13

BOTOªANI

9.360

10.157

442,42

398,93

21,16

25,46

2,54%

2,76%

14

ARAD

10.378

10.229

453,77

409,07

22,87

25,01

2,82%

2,78%

15

BISTRIÞA – NÃSÃUD

6.647

6.925

316,48

277,86

21,00

24,92

1,80%

1,88%

16

OLT

10.490

10.306

456,54

415,53

22,98

24,80

2,85%

2,80%

17

BIHOR

13.707

13.466

592,05

549,75

23,15

24,49

3,72%

3,66%

18

SATU MARE

7.721

7.585

362,54

329,08

21,30

23,05

2,10%

2,06%

19

VRANCEA

7.133

7.006

388,53

323,08

18,36

21,69

1,94%

1,90%

20

SUCEAVA

11.436

12.988

708,76

614,45

16,14

21,14

3,10%

3,53%

21

TIMIª

13.242

13.010

680,04

650,54

19,47

20,00

3,60%

3,53%

22

SIBIU

7.508

7.376

426,18

375,99

17,62

19,62

2,04%

2,00%

23

BACÃU

11.161

10.965

710,93

583,59

15,70

18,79

3,03%

2,98%

24

NEAMÞ

8.129

8.338

557,98

452,90

14,57

18,41

2,21%

2,26%

25

CLUJ

12.292

11.993

692,82

659,37

17,74

18,19

3,34%

3,26%

26

MUREª

9.416

9.360

578,58

531,38

16,27

17,61

2,56%

2,54%

27

GIURGIU

4.728

4.661

278,86

265,49

16,95

17,56

1,28%

1,27%

28

TELEORMAN

6.350

6.238

391,13

360,18

16,23

17,32

1,72%

1,69%

29

DOLJ

10.831

10.696

696,77

618,34

15,54

17,30

2,94%

2,90%

30

IALOMIÞA

4.493

4.414

285,47

258,67

15,74

17,06

1,22%

1,20%

31

MARAMUREª

7.905

7.805

508,77

461,29

15,54

16,92

2,15%

2,12%

32

CONSTANÞA

10.317

10.668

724,75

630,68

14,24

16,92

2,80%

2,90%

33

BRÃILA

5.170

5.078

354,04

304,93

14,60

16,65

1,40%

1,38%

34

DÂMBOVIÞA

8.431

8.283

528,92

502,00

15,94

16,50

2,29%

2,25%

35

COVASNA

3.357

3.298

221,42

206,26

15,16

15,99

0,91%

0,90%

36

CÃLÃRAªI

4.610

4.507

310,11

285,11

14,87

15,81

1,25%

1,22%

37

IAªI

11.341

11.086

835,05

723,55

13,58

15,32

3,08%

3,01%

38

PRAHOVA

10.647

10.509

808,10

735,88

13,18

14,28

2,89%

2,85%

39

GALAÞI

6.557

6.650

604,56

507,40

10,85

13,11

1,78%

1,81%

40

BRAªOV

6.523

6.420

599,71

505,44

10,88

12,70

1,77%

1,74%

41

ILFOV

3.251

3.193

340,57

364,24

9,55

8,77

0,88%

0,87%

TOTAL

368.323

368.323

19.432

17.366

100%

100%

 

 

 

Anexa 2: Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

Nr. crt.

Judeþ

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                         (mii lei)

Populaþie                                                   (mii persoane)

Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale                                 (lei/persoanã)

Alocãri pe judeþ  % din total

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1

TULCEA

34.351

32.514

243,34

201,47

141,17

161,39

2,00%

1,86%

2

BOTOªANI

61.086

62.703

442,42

398,93

138,07

157,18

3,55%

3,58%

3

TELEORMAN

50.052

55.738

391,13

360,18

127,97

154,75

2,91%

3,18%

4

CARAª – SEVERIN

41.415

42.259

317,67

274,28

130,37

154,07

2,41%

2,41%

5

VASLUI

61.806

56.188

445,56

375,15

138,71

149,77

3,59%

3,21%

6

CÃLÃRAªI

40.570

41.930

310,11

285,11

130,82

147,07

2,36%

2,39%

7

SUCEAVA

86.940

86.886

708,76

614,45

122,66

141,40

5,05%

4,96%

8

GIURGIU

32.574

35.818

278,86

265,49

116,81

134,91

1,89%

2,04%

9

VRANCEA

45.304

43.445

388,53

323,08

116,60

134,47

2,63%

2,48%

10

IALOMIÞA

33.014

33.920

285,47

258,67

115,65

131,13

1,92%

1,94%

11

HARGHITA

35.764

39.279

323,82

304,97

110,44

128,80

2,08%

2,24%

12

SÃLAJ

26.394

27.610

239,53

217,90

110,19

126,71

1,53%

1,58%

13

NEAMÞ

64.734

56.931

557,98

452,90

116,01

125,70

3,76%

3,25%

14

OLT

50.466

52.002

456,54

415,53

110,54

125,15

2,93%

2,97%

15

MEHEDINÞI

30.703

31.676

288,09

254,57

106,58

124,43

1,78%

1,81%

16

BISTRÞA – NÃSÃUD

29.838

33.460

316,48

277,86

94,28

120,42

1,73%

1,91%

17

MARAMUREª

51.690

54.208

508,77

461,29

101,60

117,51

3,00%

3,09%

18

COVASNA

22.185

23.753

221,42

206,26

100,19

115,16

1,29%

1,36%

19

DÂMBOVIÞA

49.429

56.701

528,92

502,00

93,45

112,95

2,87%

3,24%

20

BUZÃU

47.170

48.435

475,98

432,05

99,10

112,11

2,74%

2,76%

21

VÂLCEA

38.477

37.988

404,60

355,32

95,10

106,91

2,23%

2,17%

22

BRÃILA

32.854

32.586

354,04

304,93

92,80

106,87

1,91%

1,86%

23

SATU MARE

32.833

34.376

362,54

329,08

90,56

104,46

1,91%

1,96%

24

ALBA

34.484

33.500

370,08

327,26

93,18

102,37

2,00%

1,91%

25

HUNEDOARA

35.950

37.230

456,17

396,25

78,81

93,96

2,09%

2,12%

26

GORJ

29.430

31.234

374,23

334,23

78,64

93,45

1,71%

1,78%

27

BIHOR

47.781

50.976

592,05

549,75

80,70

92,73

2,78%

2,91%

28

ARAD

37.240

37.797

453,77

409,07

82,07

92,40

2,16%

2,16%

29

BACÃU

58.766

52.563

710,93

583,59

82,66

90,07

3,41%

3,00%

30

DOLJ

53.992

53.674

696,77

618,34

77,49

86,80

3,14%

3,06%

31

MUREª

43.363

45.947

578,58

531,38

74,95

86,47

2,52%

2,62%

32

IAªI

59.844

60.694

835,05

723,55

71,67

83,88

3,48%

3,46%

33

GALAÞI

44.772

41.090

604,56

507,40

74,06

80,98

2,60%

2,34%

34

ARGEª

41.825

44.488

636,64

591,35

65,70

75,23

2,43%

2,54%

35

SIBIU

27.282

26.169

426,18

375,99

64,02

69,60

1,58%

1,49%

36

CONSTANÞA

42.251

42.791

724,75

630,68

58,30

67,85

2,45%

2,44%

37

TIMIª

40.542

44.036

680,04

650,54

59,62

67,69

2,35%

2,51%

38

PRAHOVA

44.999

47.505

808,10

735,88

55,68

64,56

2,61%

2,71%

39

BRAªOV

33.416

32.198

599,71

505,44

55,72

63,70

1,94%

1,84%

40

CLUJ

36.154

37.332

692,82

659,37

52,18

56,62

2,10%

2,13%

41

ILFOV

9.927

12.981

340,57

364,24

29,15

35,64

0,58%

0,74%

TOTAL

1.721.667

1.752.611

19.432

17.366

100%

100%

 

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy