Take a fresh look at your lifestyle.

Pe 28 februarie 2023 asistentii personali de la ASSC Ploiesti protesteaza pentru drepturile salariale, in fata primariei si a prefecturii. Vezi la ce ora

Maine 28 februarie 2023 se anunta o zi cu proteste. Asistentii personali angajati ai Administrației Serviciilor Sociale Comunitare ( ASSC ) Ploiesti sunt nemultumiti de salariile pe care le primesc si cer marirea drepturile salariale, conform cu prevederile legale. Acestia sunt membri ai Sindicatului Liber al  Asistentilor Personali ai Persoanelor cu Handicap din Bucuresti, care prin statut pot primi si membri cu acelasi profil de activitate pe o raza de 60 de kilometri si sunt asteptate in jur de 100 de persoane.

“Revendicarile noastre sunt legate de aplicarea gresita a Legii 153/2017 , privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Exista prevederi care fac diferente intre asistentii personali la salariile de baza, pe functii, grad/trepte si gradatii. Din pacate, suntem pusi in situatia de a revendica aceste drepturi si am ales sa protestam pentru a le primi. Suntem circa 500 de asistenti personali, dar desfasurand activitatea in familii, a fost greu sa ne cunoastem, sa comunicam intre noi. Acum stabilim un contact si actionam impreuna pentru binele comun”, ne-a spus Cristina Grecu, asistent personal.

Din cate ni s-a spus maine intre orele 10.00-12.00 protestuls e va desfasura in fata primariei Ploiesti, iar intre 12.00-14.00 in fata Prefecturii Prahova.

Sursa foto: ziarulincomod.ro

 

Legea 153/2017

ART. 10
Salariile de bază şi gradaţiile
(1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii.
(2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele nr. I-IX, precum şi a personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
(3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0.
(4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 – de la 3 ani la 5 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 – de la 5 ani la 10 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 – de la 10 ani la 15 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 – de la 15 ani la 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 – peste 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
(5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.
(6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradaţiei deţinute.
ART. 11
(1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.
(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi personalului contractual.


APRECIAZĂ ARTICOLUL !

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy