Take a fresh look at your lifestyle.

Parohia Malovăţ- Jud. Mehedinţi// Oferta de carte, luna decembrie

                  Parohia noastră pune la îndemână tuturor cărți ziditoare de suflet, de literatură, de istorie, filozofie și din alte domenii, tocmai în această perioadă, când, pe toate canalele de informație, suntem bombardați cu  tot felul de produse menite să ne îndepărteze se Dumnezeu. Cărțile propuse de parohia noastră pot fi hrană pentru sufletul Dvs., dar și un cadou fericit, pe care îl puteți oferi celor din jurul Dvs. Se cheltuiesc sume enorme pentru tot felul de daruri ce se fac celor dragi, deși multe sunt doar simbolice și de circumstanță. Noi vă punem la dispoziție cărți, care să fie un prieten de nădejde pe drumul către Dumnezeu, atât pentru Dvs., dar și pentru cel ce le primește ca dar din partea Dvs.  O scurtă privire asupra listei de mai jos v-ar convinge de seriozitatea ofertei noastre. Ele sunt achiziționate de la centrele eparhiale, de la diferite edituri, care s-au remarcat prin seriozitatea și competenta publicațiilor în domeniile menționate mai sus.

                 Înțelegem că această activitate de răspândire a publicațiilor religioase creștine ortodoxe face parte din însăși misiunea noastră de a răspândi, cu timp și fără timp, cuvântul lui Dumnezeu. Datorită acestei lucrări, putem să desfășurăm și o serie de activități misionar-pastorale în parohie, de ajutorare a unor familii și persoane aflate în dificultate, donații de cărți în parohie, gratuitatea serviciilor religioase și multe altele.

Ca noutate, va semnalăm, vol. IV din Viețile Sfinților.            

                Trimitem cărți și în străinătate, dacă ne sunt solicitate, adăugând la prețul cărților din colet suma de 13 lei pentru fiecare 2 kg., pentru taxele poștale. Pentru trimiterile în țară taxele poștale sunt suportate de parohie.

              Precizăm, de asemenea, că publicăm, de două ori pe lună, ,,Scrisoare pastorală”, pe care o trimitem gratuit tuturor familiilor din parohie, cât și la câteva sute de persoane din afara parohiei, prin poșta sau pe e/mail. Daca va interesează, comunicați-ne și vă putem trimite și Dvs. această publicație a noastră gratuit. Găsiți acolo multe lucruri care v-ar putea interesa.

               Cu oarecare timp în urmă vă solicitam amintiri despre mitropoliții Bartolomeu Anania, Antonie Plămădeală și Nestor Vornicescu, în vederea alcătuirii unei viitoare cărti. Dacă aveți asemenea amintiri, vă rugăm să ni le trimiteți, fiindcă pregătim volumul.

Vă dorim ca  Anul Nou- 2014 să vă aducă sănătate, fericire, bucurii, speranțe de mai bine și împliniri.  

              La mulți ani!  

 

Contact pentru achiziționarea de cărți:

Parohia Malovăţ

Loc. Malovăţ-Jud. Mehedinţi

România

Tel.0724.99.80.86

E-mail: stanciulescubarda@gmail.com

 

A.  Cărți recent apărute:                 

1.  Viețile Sfinților, vol. II,  560 pag. ,  30  lei; vol. III,  730 pag., 35 lei; vol. IV, 608 pag., 40 lei;

                     În anii trecuți am tipărit volumul I din această serie și l-am distribuit gratuit de Sărbători tuturor familiilor din parohie și celor din afara parohiei, care ne-au ajutat în timpul anului. Aceasta este deja o tradiție în parohia noastră. Pentru anul 2012, le-am dăruim vol. II, pentru  2013 vol. III, iar pentru 2014 vol. IV.

                    Vol. I cuprindea viețile sfinților din lunile ianuarie, februarie și martie.

               Volumul II preia textul oficial, stabilit de Sfântul Sinod și cuprinde viețile sfinților pe luna aprilie, la care s-au adăugat textele pericopelor biblice reprezentând Sf. Evanghelie, Apostolul și troparul zilei, cât și cugetări din Sfinții Părinți. Volumul II din Viețile Sfinților cuprinde povestirea principalelor momente din viața sfinților înscriși în calendarele creștine ortodoxe în luna aprilie,

                Vol. III cuprinde  viețile sfinților din lunile mai, iunie și iulie.

                  Vol. IV cuprinde viețile sfinților din lunile august, septembrie și octombrie.

                  Nu putem vorbi de sfinții dintr-o anumită perioadă a istoriei creștine, ci de o epocă foarte extinsă, dacă este să ne gândim că cei dintâi sfinți căzuți pentru Hristos și credința creștină au fost chiar dintre Sfinții Apostoli și ucenicii lor, iar ultimii menționați în prezentul volum au trăit în secolul al XIX-lea. Nu putem vorbi nici de sfinți dintr-o anumită parte a lumii. Unii dintre ei au trăit în Imperiul Roman și au suportat persecuțiile greu de înțeles pentru omul zilelor noastre, alții în Imperiul Bizantin și au luptat pentru apărarea valorilor majore ale învățăturii creștine, prin sinoadele ecumenice, prin scrierile lor, prin predica lor, dar mai ales prin însăși jertfa vieții lor. Alții au trăit în Europa Occidentală, alții în Rusia țaristă sau în Principatele Române.  Viețile Sfinților nu sunt povești, ci fapte de viață, scrise cel mai adesea cu sânge și lacrimi, dar și cu speranță nestrămutată. Cu ani în urmă, răsfoiam la Biblioteca Academiei din București câteva din cele peste 40 de volume din Vitae Sanctorum(Viețile Sfinților), care cuprindeau hotărârile judecătorești ale instanțelor romane privitoare la creștinii care  nu voiau să jertfească idolilor sau să mănânce din cele jertfite acestora, care nu voiau să ia parte la manifestările și sărbătorile dedicate împăratului, care era socotit zeu sau semizeu(sec. I-IV). Romanii nu ucideau pe creștini de dragul de a ucide, ci îi condamnau în urma unei judecăți oficiale, desfășurată după toate regulile procedurale, în conformitate cu legislația imperială în vigoare de la acea dată. Colecția menționată mai sus conținea, așadar, sentințele judecătorești, prin care erau condamnați la moarte pentru nerespectarea legilor imperiului. Volumul de față nu ne prezintă documente judecătorești, ci povestirea multora din acele procese. Vedem oameni simpli, oameni cu diferite ocupații, cu diferite pregătiri intelectuale, cu diferite poziții sociale, care manifestă credința și apartenența lor la Biserica lui Hristos cu un curaj impresionant. Nu se înfricoșează de judecată, de bătăi, de închisoare, de maltratări, de moarte. Mărturisesc credința lor și suportă cu un eroism cutremurător metodele sălbatice prin care li se storcea și ultima picătură de viață din trupul vlăguit și terciuit. Când pui astfel de oameni alături de unii dintre creștinii noștri de azi, care-și leapădă nepăsători credința și se duc la diferite secte pentru simplul motiv că acolo li se oferă o strachină de linte sau câțiva biscuiți, poți să realizezi cât de departe suntem de :  sfințenia celor de atunci! Întâlnim în acest volum creștini învățați, care-și dedică viața studiului Sfintei Scripturi și adâncirii învățăturilor ei. Luptă cu vorba și  cu condeiul  pentru apărarea învățăturilor fundamentale ale credinței creștine: Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfintele Icoane și multe altele. Pentru curajul lor suferă alungări din funcții, confiscări de averi, exiluri, bătăi și chiar moartea. Aceștia sunt stâlpii teologiei creștine, pe care se sprijină Biserica de două mii de ani. Astfel de modele de credință și de viață oferim enoriașilor și cititorilor noștri, într-o vreme în care mass-media, pe toate canalele sale, oferă cu totul alte modele.

 2.      Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Lumini și umbre,  124 pag.,  8 lei.

                   Cartea cuprinde un buchet de meditații, scrisori imaginare către diverse personalități ale culturii române (M. Eminescu, C. Brâncuși), povestiri culese din viață, unele comice, altele dramatice, pline de învățături moral-religioase pentru cititori. Autorul mărturisește: ,,Cuvântul mi-a fost cale către oameni şi către Dumnezeu. Prin el mi-am spus bucuriile şi necazurile, durerile şi speranţele; el mi-a fost lacrimă şi zâmbet, armă de apărare şi scară spre înălţimi; cu el am învăţat şi-am liturghisit, cu el am iubit, cu el am trăit; el mi-a fost început şi tot el îmi va fi sfârşit, iar când m-oi călători pe celălalt tărâm, el mă va pomeni de pe o cruce, dintr-o inimă, ori de pe fila unei cărţi. Prin el am fost mai mult decât o vieţuitoare pe pământ; el mi-a fost binecuvântare şi uneori blestem, el mi-a fost însuşi sensul de a fi. Dacă cea dintâi grijă a creştinului este de a se mântui, cea dintâi grijă a omului este de a se zidi şi a zidi prin cuvânt.”

 3.      Norica Ion, Evadarea din iad,  40 pag., 3 lei;

                 Autoarea își povestește peripețiile trăite în vremea cât a fost membra unei secte. Între timp, a revenit la Ortodoxie și își duce vița într-un sat din Banat, alături de familia sa. Regratatul Părinte Dumitru Bălașa, când a citit prima ediție  a lucrării, a notat că această broșură ar trebui editată de patriarhie în cel puțin un milion de exemplare și donată fiecărei familii de creștini, fiindcă este o experiență de viață de un relism rar întâlnit.

 4.      Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Studii Teologice”(1929-2008),  808 pag., tipar și hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 50 lei.            

                Lucrarea este o adevărată cheie, cu care se deschide cu ușurință un tezaur de cultură teologică, respectiv colecția revistei ,,Studii Teologice” pe o perioadă de 80 ani. Cele aproape 6000 articole, studii, recenzii, reportaje publicate în revistă sunt organizate în funcție de marile direcții ale învățământului teologic(Biblică, Sistematică, Istorică și Practică), la care se adaugă alte capitole noi, precum Istoria României, Limbă și literatură, Etnografie și Folclor. În cadrul fiecărei secțiuni, materialul este organizat pe obiecte de studiu, urmărindu-se, pe cât a fost cu putință, tematica abordată de programa de învățământ teologic universitar. În fiecare capitol materialul a fost dispus în ordinea alfabetică a autorilor. Un indice alfabetic de autori încheie cartea. Ea se adresează ierarhilor, preoților, elevilor seminariști, studenților teologi, masteranzilor și doctoranzilor, tuturor cercetătorilor și oamenilor de cultură.  Normele de alcătuire a unor astfel de lucrări promovate   de Academia Română au constituit un ghid inestimabil pentru autori.

 5.      Pr. Ioan Sfetcu, Predici,  312 pag., format A5, hârtie offset, numeroase fotografii, copertă policromă, plastifiată, 20 lei;

             Părintele Ioan Sfetcu a fost păstorul enoriașilor din Bârda mai bine de  40 de ani. A fost un preotvrednic și conștiincios, care și-a făcut cu drag și râvnă misiunea. A construit biserică în sat, dar și în sufletele credincioșilor săi. A fost întotdeauna un model pentru confrații din județ, în ceea ce privește  metodele pastorale folosite. A fost un predicator de elită, recunoscut nu numai de enoriașii săi, cât și de cei din alte parohii, de preoții mehedințeni și de autoritățile bisericești. Volumul cuprinde un mănunchi          de 60 de predici rostite în duminici și sărbători, cât și la diferite ocazii de către regretatul Părinte Ionică Sfetcu. Cartea este de folos atât pentru preoți, punându-le la dispoziție un bogat material omiletic, cât și oricărui creștin dornic să progreseze în viața duhovnicească.

 6.      Pomelnic, 2 pag., carton gros, lucios,  0,50 lei;

 7.      Călăuză biblică,  426 pag., 30 lei;

              Cartea este o antologie de cugetări și sfaturi înțelepte selectate din Sfânta Scriptură, organizate pe teme și probleme, cu indici și note de subsol. Lucrarea nu este o concordanță biblică, ci ea se vrea chiar o călăuză în viața duhovnicească a cititorilor. Numeroase texte cuprinse în această lucrare sunt însoțite de comentarii, care ajută pe cititor în înțelegerea mai adâncă a sensurilor mesajului biblic. Cel care a selectate aceste texte, a făcut cuvenitele comentarii și explicații, prefața și indicii, a îngrijit ediția, este Pr. Al. Stănciulescu-Bârda.

 8.      Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Studii și documente privind Istoria României. Vol. III. Banatul,  631 pag., 50 lei;           

              Cartea cuprinde 1073 documente inedite din perioada 1780-1886 privitoare la Banat, provenind din cancelariile bisericești, politice, militare și administrative din Vârșeț, Karloviț, Viena, Buda, Pesta, Sibiu, Timișoara, cât și un manuscris bănățean, – variantă locală din 1804 a lui Supllex Libellus Valachorum – , descoperit la Biblioteca Academiei Române din București. Primul volum din această serie a apărut în 2003 și în el au fost analizate aspectele istorice desprinse din aceste documente. Volumul al II-lea a apărut în  2010 și în el erau analizate aspectele juridice(drept internațional, administrativ, civil, penal, medicină legală etc.), cât și cele de drept canonic. Documentele în discuție prezintă însă aspecte mult mai variate, care ilustrează viața românilor bănățeni din perioada respectivă. Sunt pagini emoționante, care vorbesc despre Răscoala lui Horea, revoluția franceză, revoluția de la 1848, numeroasele războaie austro-turcești, austro-franceze, epidemiile de ciumă și de holeră, care au decimat populația Europei acelei vremi. În ele surprindem starea materială și spirituală a românilor, relațiile lor cu autoritățile politice, militare și bisericești, cu celelalte naționalități conlocuitoare. Nu lipsesc nici documentele care ne vorbesc de renașterea conștiinței naționale, de lupta românilor pentru  afirmare politică, bisericească, culturală și socială. Găsim aici o adevărată cronică a noutăților editoriale ale vremii, apariția și răspândirea publicațiilor românești din Banat și Transilvania, care și-au adus din plin aportul lor la progresul poporului român. Găsim aici figurile unor mari luptători pentru drepturile românilor, apariția și dezvoltarea școlilor, asistenței medicale și multe altele.      

                   Astăzi, când apar tot mai puține volume de documente, cartea noastră este o noutate binevenită în spațiul cultural românesc și sperăm că ea va fi bine receptată de cititori, de cercetători, de toți iubitorii de cultură și de istorie românească.

                    În cazul în care vor exista solicitări, vom reedita primele două volume. Raportat la prețurile actuale, primul volum ar costa 15, 00 lei, iar al doilea   aprox. 40 lei. Așadar, primim înscrieri și la acelea.

 9.      Bucate de post, 420 pag., 30 lei.

               Cu câțiva ani în urmă am tipărit această carte și am donat-o tuturor familiilor din parohia noastră. A fost un prilej de mare bucurie și de folos sufletesc. Enoriașele noastre  au găsit în această carte sute de rețete  de mâncăruri și preparate de post. Dacă până atunci multe se plângeau că ar ține postul, dar nu știu ce să mai gătească, cartea pe care le-am pus-o la dispoziție a fost un instrument extraordinar, care le-a ajutat să transforme greutatea postului într-o sfântă povară ușor de purtat, iar  bucatele pregătite după îndrumările din carte să fie o bucurie, care să-i apropie  pe cei dragi. 

 10.  Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut,  272 pag., 20 lei;

                   Lucrarea este rodul unor căutări desfășurate în ultimii treizeci de ani. Nenumărate scrisori și mesaje am adresat de-a lungul celor trei decenii către toți cei ce l-au cunoscut pe marele savant. Am publicat anunțul în multe reviste și ziare și rezultatul s-a concretizat în această carte. Întâlnim aici  amintiri despre Nicolae Iorga semnate de foști studenți, secretari, prieteni, apropiați ai săi din țară și din străinătate, precum Nicolae Bocancea, Traian Cantemir, Alexandru Ciorănescu, Alexandru Ciurea, Ioan Cociu, Gheorghe Cunescu, Nicolae Fuiorea, Ieremia B. Ghita, Nicolae Grigoraș, Gheorghe Iliescu-Izvoare, Constantin Pavel, Alexandru Petrescu, M. Petrescu-Dâmbovița, Ion Larian Postolache, Alexandru Predescu, Ioan Rămureanu, Petru Rezuș, Constantin Robescu, I. I. Rusu, Stela  Serghie, Dan Simonescu, Ene Stanciu, Haralambie Teodoru, Gh. Vețeleanu, D. Bălașa, I. C. Chițimia, Rodica Ciocan-Ivănescu, Gheorghe  Hrușcă, Ioan T. Ionescu, I. Ionescu, C. Lodovescu, Gh. Ruscanu, Maria Schmidt, Ilie Grămadă, Aurel Bordenache, Emilia Comișel, Gunther Schuller, Alexandru Andronic, A. Mihăescu, Iosif E. Naghiu, Nicolae Petrescu, Gheorghe Șinca, Haralambie Teodoru,  Teodor Costescu, Gh. Dumitrescu-Bistrița, George Magherescu, Mircea Iosif, Gh. Paschia, Em. D. Petrescu, Gh. Popescu, Jozsi  Sandor, Virgil Medan, Antonie Plămădeală și mulți alții.        Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ideea de a aduna aceste amintiri inedite, dar regret că ideea mi-a venit mult prea târziu. S-ar fi putut aduna mult mai mult material! Asta este!

11.      Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. V,  712 pag., 40 lei;

                În acest volum sunt cuprinse numerele 159-200 din publicația parohiei noastre ,,Scrisoare pastorală”, apărute în perioada 15 mai 2009-28 febr. 2011. Este o perioadă destul de agitată în viața lumii, a țării, a parohiei, dar și a preotului-autor al ,,scrisorilor”. Această stare tensionată se poate surprinde în mai multe materiale publicate. ,,Scrisorile” devin astfel nu numai oglindă a problemelor mari cu care se confruntă omenirea sau țara, ci și problemele locale și chiar personale. ,,Scrisoarea pastorală” a fost un amvon, a fost o tribună, a fost un prieten, a fost o punte de legătură între preot și credincioșii săi, între preot și cititorii săi. A fost altceva decât predica propriu-zisă. A fost una din cele mai sărace publicații din ultimii ani, dar a înglobat în paginile sale mult material, care se poate constitui ca o cronică a vremurilor noastre și a celor trecute. Alte surate sunt bogate, mari, frumoase, cu multe poze frumos realizate. A noastră e simplă și se adresează în primul rând oamenilor simpli, credincioșilor noștri din parohie, țăranilor noștri. În paginile ei și-au găsit de multe ori loc necazurile și bucuriile enoriașilor noștri, ale românilor în general. De multe ori ne-am asumat riscuri, am trezit dușmănii puternice, tocmai pentru că am spus lucrurilor pe nume și adevărul a deranjat pe mulți. Am inclus materiale menite să îndemne la viață creștinească; am criticat de multe ori prostia, aroganța, nedreptatea, păcatul de tot felul. Nu ne-a fost străină gluma, ironia, știind că aceasta este foarte gustată și are un mare rol educativ. Am mijlocit la cunoașterea și ajutorarea oamenilor de aici și de departe. Prin ,,Scrisoare pastorală” am reușit să creem o atmosferă familială, o relație de adevărată prietenie între preot și credincioșii lui din parohie și nu numai. Preotul nu a mai fost străin de enoriașii lui. Tocmai datorită sincerității și francheții cu care a spus lucrurilor pe nume, oamenii au simțit că este unul de-ai lor, că nu este un privilegiat al sorții. Prin ,,Scrisoare pastorală” fii de departe ai parohiei noastre s-au simțit mai aproape de casă, de cei dragi ai lor. ,,Scrisoarea pastorală” a fost preluată în întregime sau parțial de multe publicații serioase, cu prestigiu recunoscut, din țară și din străinătate. ,,Scrisoare pastorală” a făcut să se înțeleagă că o parohie dintr-un sat uitat de lume poate constitui un factor de cultură și progres spiritual, prin numeroasele cărți publicate și răspândite în lumea întreagă. O instituție mai mică decât oricare alta, cu numai doi angajați, a reușit să publice sute de cărți în mii de exemplare în douăzeci de ani de libertate, în condițiile unei crize, care nu se mai termină. Poate și ,,Scrisoarea pastorală” constituie un argument că satul românesc încă nu a pierit, deși este în mare pericol, că încă mai poate să ofere ceva de folos spiritual și nu numai societății românești. Poate ne-am slujit și astfel  credincioșii, Biserica și pe Dumnezeu. Aceasta ne-am dorit de fapt!

 12.      Gheorghe Duncea, Tudor Vladimirescu, aşa cum l-am cunoscut,  150 pag., 6 lei;        

             Gheorghe Duncea a fost căpitan al lui Tudor Vladimirescu. Este unul dintre prietenii cei mai apropiați ai lui Tudor Vladimirescu. Au fost împreună de la vârsta de cinci ani. Au fost colegi de școală, tovarăși în afaceri, în armată, în lupte. Lucrarea de față cuprinde însemnările scrise de autor la câteva zile după asasinarea lui Tudor, când Duncea însuși se aștepta să fie prins și executat. Este un text scris ,,cu limbă de moarte”, pentru a se ști de către urmași lucruri necunoscute din biografia marelui erou. Însemnările lui s-au păstrat ,,la căpriorul unei case” din Prejna, au fost transcrise de un urmaș al său, au fost publicate în reviste din perioada interbelică sub formă de serial  și văd acum pentru prima dată lumina tiparului sub formă de carte. Lucrarea este însoțită de un studiu introductiv semnat de Pr. Stănciulescu-Bârda.         

               Ne facem o datorie de conștiință din publicarea acestui manuscris și sperăm că el va intra în circuitul științific și-n atenția istoricilor și a marelui public.

 13.                  Sf. Irineu al Lyonului, Cuvânt împotriva ereziilor(Trad. Prof. Elena Nistor), 150 pag., 8 lei;           

             Sfântul Irineu al Lyonului a trăit în sec. II în Occident. Până azi, el este cinstit atât în Biserica Romano-Catolică, cât și în Biserica Ortodoxă, iar scrierile lui recunoscute în ambele biserici ca puncte de reper în ceea ce privește învățăturile dogmatice. Scrierile sale, atâtea câte ni s-au păstrat, constituie un tezaur nepreţuit, un creuzet în care a fost plămădită învăţătura creştină autentică, în care izvoarele principale, respectiv Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt întoarse pe toate feţele şi din ele se scoate filonul de aur al adevărului nealterat.     

                Temele majore ale lucrărilor Sf. Irineu privesc în special dogmele privind Sf. Treime, persoanele Sf. Treimi, mântuirea omului și multe altele. Activitatea lui privește, pe de o parte, lucrarea de convertire a popoarelor necreștine cu care intră în contact, pe de alta lupta împotriva vechilor religii contemporane și nu în ultimul rând lupta împotriva ereziilor vremii, în special împotriva gnosticismului și ereziilor care atacau învățătura despre Mântuitorul Iisus Hristos. În măsura posibilităților sale, Sf. Irineu a contribuit la restabilirea și consolidarea creștinismului apusean cu cel răsăritean din vremea lui.      

                   Lucrarea de față este un adevărat tratat de hristologie.

 14.                  Prof. Dr. Constantin Negreanu, Istoria proverbului românesc,  160  pag., 8 lei.

               Constantin Negreanu a inițiat o adevărată școală de paremiologie în Mehedinți. El însuși și-a luat doctoratul cu o teză despre proverbele românești, a editat câțiva ani o revistă de paremiologie, a organizat și condus patru simpozioane naționale de paremiologie, a reeditat vechi culegeri de proverbe românești, a publicat numeroase articole și studii în țară și străinătate despre proverbele românești și era pe punctul de a obține aprobările necesare pentru a înființa la Tr. Severin o secție a Academiei Române pentru studiul proverbelor. Suflul morții l-a smuls dintre noi și proiectele lui au rămas neîmplinite. Prin strădaniile şi generozitatea lui CONSTANTIN NEGREANU se realizase ceva în Mehedinţi. Ceva trainic, ceva ce trebuia să dureze! Dar aripile lui NEGREANU s-au frânt înainte de vreme şi, odată cu el, din păcate, s-au ruinat şi proiectele ce le iniţiase. Aripa morţii a bătut păstorul şi s-au risipit oile. Azi toate realizările, proiectele şi   visele lui NEGREANU au rămas amintire, au devenit ele însele istorie. Au rămas exemplu şi au devenit reproş pentru cei ce nu au mai continuat opera începută. NEGREANU a pus temelia. Aceasta nu trebuia să rămână un zid părăsit, ci zidirea trebuie să continue. În această temelie NEGREANU a zidit însuşi sufletul şi tinereţea lui şi tocmai de aceea am convingerea că zidirea nu se va surpa. Publicarea cărţii de faţă sperăm să fie un semn   în acest sens.

 15.                  Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine și proverbele românești,  82 pag., 6 lei.

               ,,Proverbele ne oferă exemple concludente ale felului cum s-a reflectat învățătura dogmatică și practica litur­gică în mentalitatea colectivă. Este surprinzător cu câtă atenție și cu câtă profunzime omul din popor a receptat adevărul teo­logic, l-a trecut prin filtrul conștiinței și sufletului său, l-a con­centrat în cupa foarte strâmtă și sintetică a proverbului și l-a transmis din generație în generație. Sperăm că ne va ajuta Dumnezeu ca în viitorul apropiat să dăm la lumină o antologie de proverbe religioase românești și o sinteză de etnoteologie bazată pe tezaurul inestimabil al paremioticii românești. Stu­diul de față este un început”.

 16.                  Profeții privind România,  42 pag., 3 lei.       

                 Conștient că există în toate vremurile și în toate timpurile oameni înzestrați de Dumnezeu să  prezică sau să prevadă viitorul, am început o serie cu astfel de scrieri care privesc România sau contextul internațional în care se derulează istoria țării noastre. Pentru aceasta, am considerat că cel mai reprezentativ în acest sens este Sundar Singh. Într-o vreme în care emigrația este masivă, în care atâția dintre confrați se declară nemulțumiți că sunt români, venim cu această scriere, pe care, după ce o citești, îi mulțumești lui Dumnezeu  că te-a rânduit să fii român și să trăiești în România de azi și de mâine.

 

    B. Cărți în curs de apariție:

 

17.      Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1948-2008)

18.      Chemări la Domnul, vol. IX;

19.      Mânăstirea profanată;

20.      Mitropolitul  Bartolomeu-Valeriu Anania, așa cum l-am cunoscut;

21.      Mitropolitul  Nestor Vornicescu, așa cum l-am cunoscut;

22.      Mitropolitul Antonie Plămădeală, așa cum l-am cunoscut;

23.      Nunta din Transilvania;

24.      Proverbe religioase românești;

25.      Religia și proverbul românesc;

26.      Scrisoare pastorală, vol. VI;

27.      Amintiri din paradis;

C.  Micul anticariat:

28.      Acatistul Sfintei Cruci, Beiuș, Editura Buna Vestire, 2007, 92 pag., 2 lei;

29.      Alexandria. Esopia. Cărți populare, București, Editura pentru literatură, 1966, 224 pag., 5 lei;

30.      Almanah Mihai Eminescu – 2004, Târgoviște, Eduityra Macarie, 2004, 400 lag., 15 lei;

31.      Anania, Bartolomeu, Misterele orientale și creștinismul, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2013, 212 pag., 28 lei

32.      Andreicuț, Andrei,Spovedanie și comuniune, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2011, 244 pag., 18  lei;

33.      Andreicuț, Andrei, Ospățul credinței. Cuvinte de învățătură, Cluj-Napoca, 2012, 344 pag., 20 lei;

34.      Andreicuț, Andrei, Morala Împărăției, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2011, 152 pag., 15 lei;

35.      Andreicuț, Andrei, Dragostea fascinantă și nemuritoare, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2004, 46 pag., 4 lei;

36.      Arghezi, Tudor, Autoportret prin corespondență, București, Editura Eminescu, 1982, 264 pag., 10 lei;

37.      Augustin(Fer.), Despre credință și crez, București, Editura Institutului Biblic, 2010, 92 pag., 12 lei;

38.      Bațu-Ichim, Florica, La porțile disperării, începutul speranței, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2012, 152 pag., 9 lei;

39.      Bălan Ioanichie,  Mânăstirea Sihăstria, București, Editura Meridiane, 1971, 56 pag., 4 lei;

40.      Bălașa, D., File de jurnal, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, 2011, 16 pag., 3 lei; (4)

41.      Biblia(Trad. Mitrop. Bartolomeu Anania), București, 2013, 8 vol., 2830 pag(numeroase ilustrații color, copertă pânză, ediție lux, 160 lei;

42.      Botoșăneanul, Calinic, Logica Trinității, Cluj-Napoca, Editura Gedo, 2005, 288 pag., 20 lei;

43.      Braniște, Ene, Despre preoție, Cluj-Napoca, Editura Renașterea,  2004, 170 pag., 15 lei;

44.      Brown, S., Dulce mânie, București, Editura Litera Internațional, 2011, 288 pag., 7 lei;

45.      Brown, S., Furtună în paradis, București, Editura Litera Internațional, 2011, 192 pag., 6 lei;

46.      Brown, S., Sărutul ispitei, București, Editura Litera Internațional, 2011, 192 pag., 6 lei;

47.      Brown, S., Confruntarea, București, Editura Litera Internațional, 2011, 224 pag., 7 lei;

48.      Buracu, Mihai, Tăblițele de săun de la Itșer-Ip, Craiova, 2003, 116 pag., 7 lei;

49.      Buta, Mircea Gelu, Amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu Anania, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 114 pag., 10 lei;

50.      Carte de rugăciuni, Siliștea-Gumești, Editura Mânăstirii Pantelimon, f.a., 304 pag., 8 lei; (13);

51.      Carter, M., Un Crăciun de neuitat, București, Editura Litera Internațional, 2011, 224 pag.,   8 lei; 

52.      Cărticică de rugăciuni pentru copii, Dr. Tr. Severin, Editura Didahia, f.a., 14 pag. policrome, 1 leu; (3)

53.      Climer, I., Choix de poesies francaise, București, Editura Didactică, 1967, 332 pag., 10 lei

54.      Colllins, J., Celebritate, București, Editura Lira, 2011, 464 pag., 12 lei;

55.      Collins, J., Zeița răzbunării, București, Editura Litera Internațional, 2011, 464 pag., 12 lei;

56.      Coșulețul cu flori, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, 140 pag., 7 lei;

57.      Daniel(Patr.), Foame și sete după Dumnezeu, București, Editura Basilica, 2008, 248 pag., 30 lei;

58.      Delinsy, B., Evadarea, București, Editura Litera Internațional, 2011, 400 pag., 15 lei;

59.      Dinuț, Titu, Toteme din Țara Coșuștei, Craiova, Editura Ramuri, 2013, 254 pag., 10 lei;

60.      ,,Eurodreptul”, București, 2006, nr. 1(ian. – mart.), 154 pag., 5 lei;

61.      Foloasele rugăciunilor săvârșite în Sfânta Biserică, Beiuș, Editura Buna Vestire, 2010, 74 pag., 2 lei;

62.      Guerrazzi, Fr. D., Isabella Orsini, București, Editura Albatros, 1978,  248 pag., 7 lei;

63.      Hogaș, C., Amintiri, București, Editura ptr. Literatură, 1969, 295 pag., 5 lei;

64.      Hobana, I., OZN – o sfidare pentru mintea umană, Bucurști, Editura Enciclopedică, 1971, 198 pag., 5 lei;

65.      James, E., Un sărut la miezul nopții, București, Editura Litera Internațional, 2011, 368 pag., 10 lei;

66.      James, E., Atingerea dragostei, București, Editura Litera Internațional, 2011, 336 pag., 10 lei;

67.      Kirst, H. H., Prețul succesului, București, Editura Univers, 1976, 326 pag., 7 lei;

68.      Lambrescu, Alex. și colab., Algiile lombosacrete la femei, Timișoara, Editura Facla, 1980, 122 pag., 5 lei; 

69.      Lascarov-Moldovanu, Al., Biserica năruită, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, f.a., 136 pag., 10 lei;

70.      Larchet, Jean-Claude, Semnificația trupului în Ortodoxie, București, Editura Basilica, 2010, 120 pag., 11  lei;

71.      Lilienfeld, Fairy, Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 150 pag., 10  lei; (6)

72.      Maerean, Gr., Chemări la Domnul, vol. VIII, Bârda, Editra Cuget Românesc,  2011, 172 pag., 12 lei;

73.      Marin, Fl., Explorări funcționale pentru cadre medii, București, Editura Medicală, 1978, 188 pag., 10 lei;

74.      Marinescu, M., Culegere de colinde, Drăgășani. Editura Kitcom, 2005, 338 pag., 20 lei;

75.      Meister, E., Vieți paralele, București, Editura Litera Internațional, 2012, 338 pag., 10 lei;

76.      Michaels, F., O dorință de Crăciun, București, Editura Litera Internațional,  2011,  272 pag., 10 lei;

77.      Munții Vrancei, cu hartă pliabilă, 5 lei;

78.      Musicescu, Maria Ana, Mânăstirea Sucevița, București, Editura Sucevița, 1967, 56 pag., 4 lei;

79.      Nicolescu, Corina, Biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului, București, Editura Meridiane, 1967, 50 pag., 4 lei;

80.      Nicolescu, Roger și colab., Culegere de cântece pentru cl. I-IV, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1958, 152 pag., 10 lei;

81.      Odobescu, A., Doamna Chiajna, București, Editura Tineretului, 1961, 224 pag., 5 lei;

82.      Plăvan, Vasile, Boabe de lacrimi, București, Editura Carpathia, 2007, 40 pag., 5 lei;

83.      Povestiri pentru copii, CD, 11 lei;

84.      Preutu, Marina, Pissaro, album cu reproduceri color, București, Editura Meridiane, 1974, 80 pag., 10 lei;

85.      Prohodul Maicii Domnului, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, f.a., 36 pag., 5 lei; (3);

86.      Putney, M., O iubire imposibilă, București, Editura Litera Internațional, 2012, 2 vol., 238 + 240 pag., 12 lei:;

87.      Putney, M., Umbrele trecutului, București, Editura Litera Internațional, 2011, 368 pag., 10 lei;

88.      Putney, M., Pasiune și onoare, București, Editura Litera Internațional,  2011, 402 pag., 12 lei;

89.      Putney, M., O nouă viață, București, Editura Litera Internațional, 2011, 370 pag., 10 lei;

90.      Quai, I. și colab., Introducere în teoria și practica medico-legală, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, 10 lei; 

91.      Rebreanu, L., Pădurea spânzuraților, ed. XII, București, Editura Cugetarea, 1948, 364 pag., 7 lei;

92.      Rebreanu, L., Ciuleandra, București, Editura pentru literatură, 1965, 328 pag., 7 lei;

93.      Roberts, N., Vieți la limită, București, Editura Litera Internațional, 2011, 288 pag., 7 lei; (2)

94.      Roberts, N., Comori tăinuite, București, Editura Litera Internațional, 2011, 464 pag., 12 lei;

95.      Roberts, N., Trăiește clipa, București, Editura Litera Internațional, 2011, 336 pag., 10 lei;

96.      Roberts, N., Fericiți pentru totdeauna, București, Editura Litera Internațional, 2011, 352 pag., 10 lei;

97.      Roberts, N., Parfumul iubirii, București, Editura Litera Internațional, 2011, 336 pag., 10 lei;

98.      Sandu, Gheorghe, Știință și credință, împreună pe calea Adevărului, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei, 2007, 308 pag., 15 lei;

99.      Sbanțu, C., Patrula spațială, Iași, Editura Junimea, 1989, 312 pag., 5 lei;  

100.  Schaching, Otto von, Chipul mamei, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2008, 100 pag., 8 lei;

101.  Schaff, A., Istorie și adevăr, București, Editura Politică, 1982, 372 pag., 7 lei;

102.  Schmemann, Alex., Pentru viața lumii. Sfintele Taine și Ortodoxia, București, Editura Basilica, 2012, 196 pag., 15 lei;

103.  Schumann, R., Din cronicile Davidienilor, București, Editura Muzicală, 1972, 320 pag., 7 lei;

104.  Smarandache, Florentin, Exotica și cutremurătoarea Indonezie, Rm. Vâlcea, 2007, 124 pag., 7 lei;

105.  Stancu, Z., Desculț, București, Editura Cartea Românească, 1971, 670 pag., 10 lei;

106.  Stănciulescu-Bârda, Al., Nicolae Iorga. Concepția istorică, Craiova, Editura Sitech,  2011, 370 pag, 30 lei;  (4);

107.  Stănciulescu-Bârda, Al., Scrisoare pastorală, vol. II, Bârda, Editura Cuget Românesc,  2006, 386 pag., 25 lei; (2)

108.  Stănciulescu-Bârda, Al., Scrisoare pastorală, vol. IV,Bârda, Editura Cuget Românesc, 2011, 474 pag., 40 lei;

109.  Steel, D., Îngerul păzitor, București, Editura Litera Internațional, 2011, 176 pag., 5 lei;

110.  Steel, D., Moștenirea, București, Editura Litera Internațional, 2011, 304 pag., 10 lei;

111.  Steel, D., Conacul, București, Editura Litera Internațional, 2011, 353 pag., 10 lei;

112.  Steel, D., Miracolul, București, Editura Litera Internațional, 2012, 176 pag., 5 lei;

113.  Steel, D., Legături de familie, București, Editura Litera Internațional, 2011, 288 pag., 10 lei;

114.  Steel, D., O femeie împlinită, București, Editura Litera Internațional, 2011, 352 pag., 10 lei;

115.  Steel, D., Două vieți, București, Editura Litera Internațional, 2012, 386 pag., 12 lei;

116.  Steel, D., Misterele dragostei, București, Editura Internațional, 2012, 336 pag., 12 lei; 

117.  Steel, D., Adresa iubirii, București, Editura Litera Internațional, 2011, 288 pag., 10 lei;

118.  Steel, D., Cu fiecare zi, București, Editura Litera Internațional, 2011, 350 pag., 10 lei;

119.  Steel, D., Luminile sudului, București, Editura Litera Internațional, 2011, 320 pag., 12 lei;

120.  Stoian-Ogrineanu, Gh. N., Cronica din Bechet, Cluj, Editura Dacia, 1974, 232 pag., 5 lei;

121.  Sue, E., Misterele Parisului, vol. II, București, Editura pentru literatură, 1968, 366 pag., 5 lei;

122.  Susann, J., Valea păpușilor, București, Editura Litera Internațional, 2012,  2 vol.,  306 +318 pag., 20 lei;

123.  Suter, C., Rubens, album cu reproduceri color, București, Editura Meridiane, 1974, 80 pag., 10 lei;

124.  Tache Sterea, Teologie Dogmatică și Simbolică, vol. I, București, Editura Institutului Biblic, 2003, 304 pag., 20 lei;

125.  Tămaș, P., Umbra lui Zamolxe, București, Editura Tineretului, 1968, 294 pag., 5 lei;

126.  Tăutu, N., Băiatul și luna, București, Editura Ion Creangă, 1971, 390 pag., 5 lei;

127.  Thayer, N., Pași pe nisip, București, Editura Litera Internațional, 2012, 448 pag.,15 lei;

128.  Tismana – poartă a sufletului către cer, CD, 8 lei;

129.  Trollope, J., O altă familie, București, Editura Litera, 2012, 320 pag., 12 lei;

130.  Trollope, J., Nurorile, Editura Litera Internațional, 2012, 320 pag., 12 lei;

131.  Un chip al blândeții: Părintele Visarion de la Clocociov, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2003, 118 pag., 9 lei; (2)

132.  Ursu, M., Culegere de cântece și îndrumări practice pentru predarea muzicii, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1969, 134 pag.,  8 lei;

133.  Vega, Laura, Lacrima vremii,  București, Editura Societății Scriitorilor Români, 2005, 384 pag., 10 lei;

134.  Verne, J., 800 de leghe pe Amazon, București, Editura Ion Creangă, 1974, 290 pag., 5 lei;

135.  Viața, paraclisul și acatistul Sf. Ioan Gură de Aur, București, Editura Bizantină, 2007, 176 pag., 12 lei;

136.  Vicica, E., Culegere de cântece pentru clasele I-IV, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1964, 224 pag., 15 lei;

137.  Vicol, Ion D., Cântăm pe note, București, Editura Muzicală, 1967, 256 pag., 20 lei

138.  Vlad, Siluana, Împreună dumiriri pe cale, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 264 pag., 15 lei;

Așteptăm comenzile Dumneavoastră și înscrieri la viitoarele  apariții.

Sănătate, pace și bucurii sa vă dea Dumnezeu!

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

 

 

 

 

 

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy