Take a fresh look at your lifestyle.

Incluziunea sociala a femeilor rome

Asociaţia Femeilor Rome din România împreună cu partenerii săi, Centrul de Cercetare si Consultanţă în Domeniul Culturii, Agenţia Naţională pentru Romi şi Centrul European pentru Drepturile Romilor, a susţinut conferinţa anuală a femeilor rome în cadrul proiectului “Incluziunea socială a femeilor rome”.

Printre participanţi s-au aflat secretarul de stat al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, domnul Valentin Mocanu, deputatul minorităţii rome, domnul Nicu Păun, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, ai Ambasadelor Statelor Unite ale Americii şi Franţei, ai unor ONG-uri pentru femei, jurnalişti.

În cadrul conferinţei, doamna Viorica Ioana Dumitru, preşedinta Asociaţiei Femeilor Rome din România, beneficiar al proiectului, în calitate de manager de proiect, a prezentat rezultatele celui de-al doilea an de implementare a proiectului. În ciuda dificultăţilor date de blocajele financiare, proiectul a mers mai departe, îndeplinindu-şi obiectivele.

Cu acelaşi prilej s-a lansa Centrul Regional al Femeilor Rome din Regiunea Bucureşti-Ilfov, care va oferi servicii gratuite de informare, consiliere şi orientare pe piaţa forţei de muncă; cursuri de formare profesională autorizate CNFPA, consiliere şi asistenţă pentru demararea unei afaceri, informare privind principiile egalităţii de şanse. Adresa şi datele de contact sunt disponibile pe site-ul proiectului, www.incluziuneafemeilorrome.ro, pentru toate femeile din Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov care doresc să acceseze serviciile oferite de centru.

Conferinţa anuală a consemnat şi două premiere: prima cercetare naţională completă privind situaţia femeilor rome şi primul document de politică publică din România privind incluziunea socială a femeilor rome. Vă invităm să analizaţi ataşat rezumatele celor două materiale, iar pentru informaţii complete puteţi accesa site-ul proiectului, www.incluziuneafemeilorrome.ro, secţiunea Noutăţi.

Proiectul “Incluziunea socială a femeilor rome” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi are drept obiectiv promovarea incluziunii sociale a femeilor rome şi îmbunătăţirea situaţiei acestora prin dezvoltarea structurilor şi mecanismelor de promovare a egalităţii de şanse.

Persoana de contact: Elena Popa

Coordonator PR

Proiect “Incluziunea socială a femeilor rome”

Asociaţia Femeilor Rome din România

Telefon 0311 054 259, 0723 199 500

Fax 0378 104 239

E-mail: elena.popa@incluziuneafemeilorrome.ro

Situaţia Femeilor Rome din România

– Studiu sociologic –

Rezumat

 

Studiul are la bază o cercetare sociologică realizată printr-un sondaj desfăşurat în iunie-iulie 2011 în 48 de localităţi rurale şi urbane din 27 de judeţe, unde au fost aplicate 804 de chestionare. Cercetarea a fost completată de interviuri semistructurate realizate cu femei rome şi reprezentanţi locali din partea primăriilor, dispensarelor şi şcolilor.

 

Studiul a fost structurat pe 7 teme principale. Cele 7 teme şi ideile principale ale acestora sunt:

• Familia – femeia romă are un rol esenţial în buna funcţionare a gospodăriei, în îngrijirea tuturor celorlalţi membri ai familiei;

• Educaţia – în rândul fetelor rome abandonul şcolar este mai crescut la nivelul claselor a VI-a – a VII-a şi coincide adesea cu începerea vieţii de cuplu, dar sunt şi alţi factori pentru care acestea renunţă la studii (de exemplu, situaţia financiară precară a familiei). 47,9 % din femeile rome adulte nu sunt mulţumite de nivelul de şcolarizare pe care îl au;

• Muncă şi ocupaţii – cea mai mare parte a femeilor rome nu sunt integrate pe piaţa muncii, iar cele care au o ocupaţie lucrează de obicei în străinătate sau beneficiază de venitul minim garantat pentru care prestează muncă în folosul comunităţii;

• Sănătate –femeile rome sunt preocupate de starea de sănătate mai ales în perioadele când sunt însărcinate. În ceea ce priveşte contracepţia, sunt interesate de folosirea metodelor contraceptive mai puţin periculoase pentru organismul lor, aşa cum sunt contraceptivele orale în locul întreruperilor de sarcină;

• Locuire – cele mai multe din respondente sunt interesate de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, nevoie ce se suprapune cu faptul că adesea în aceeaşi locuinţă trăiesc mai multe familii;

• Valori şi tendinţe – femeile rome consideră în procente de peste 70% că educaţia este foarte importantă, că femeile nu ar trebui supuse violenţei şi că ar trebui să deţină putere de decizie în cadrul familiei;

• Intervenţionism – doar 18% din femeile incluse în studiu au auzit în ultimii 2 ani de un proiect/activitate dedicată romilor. Programele de intervenţie ar trebui să vizeze principalele nevoi exprimate de acestea: educaţia copiilor, construirea şi renovarea locuinţelor etc.

 

Concluziile principale ale studiului indică faptul că statutul femeii rome în familie şi societate, relaţia acesteia cu şcoala, instituţiile medicale, angajarea şi integrarea pe piaţa muncii sunt influenţate în mare măsură de practicile şi obiceiurile socio-culturale ale comunităţilor de romi, dar şi de percepţia exterioară a majoritarilor. Obiceiurile şi practicile specifice plasează femeia romă (prin rolul şi responsabilităţile atribuite) în buna funcţionare a spaţiul domestic. Există şi cazuri în care femeile rome şi familiile acestora au înţeles importanţa participării active la educaţie şi pe piaţa de muncă fără a lăsa la o parte specificul socio-cultural. Programele de intervenţie trebuie să valorifice exemplul acestor cazuri prin activităţi clar destinate nevoilor pe care femeile rome le au.

DRAFT DE POLITICĂ PUBLICĂ

INCLUZIUNEA SOCIALĂ A FMEILOR ROME DIN ROMÂNIA

 

ID: 38494

 

Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”

 

Domeniul major de intervenţie 6.3

 

 

 

 

Lipsa unei abordari strategice privind femeile rome, care fac subiectul programelor pentru romi sau pentru egalitatea de gen numai ca un capitol anex si nu ca o categorie speciala, are drept consecinta programe cu rezultate deficitare din punct de vedere al impactului de durata si, implicit, in mentinerea nivelului ridicat de sărăcie şi excluziune socială a femeilor rome.

 

De asemenea, strategiile nationale si politicile europene – precum Platforma de la Beijing, Strategia de la Lisabona, Strategia Nationala de Imbunatatire a Situatiei Romilor, Strategia Nationala de Egalitate dintre Barbati si Femei, Planul de Actiune de Combaterea Discriminarii, Deceniul de Incluziune al Romilor – nu includ angajamente specifice privind femeile rome. Totodata, nu exista nici la nivel european, nici la nivel national un sistem unic de indicatori calitativi si cantitativi necesari pentru evaluarea impactului asupra situatiei femeilor rome a politicilor publice existente privind imbunatatirea situatiei romilor/femeile rome. Aceste deficiențe ale politicilor publice afecteaza femeile rome in mod disproportionat in raport cu barbatii romi si femeile majoritare, adancind si mai mult discrepanta dintre aceste grupuri si condamnand femeile rome la excluziune sociala permanenta.

 

De aceea, pentru diminuarea vacuum-ului de politica publica privind femeia roma s-a elaborat un draft de politică publică privind incluziunea socială a femeilor rome în cadrul proiectului “Incluziunea Sociala a Femeilor Rome”.

 

Propunerea de politica publica este conceputa pentru o perioada de 10 ani si cuprinde recomandari pentru institutiile decizionale ale guvernului  care au rol decisiv in domeniul de incluziune sociala a femeilor rome in Romania. Politica de incluziune sociala a femeilor rome prezinta analiza situatiei femeilor rome, principii, obiective strategice si masuri institutionale privind implementarea principiilor egalitatii de gen si nondiscriminarii in domeniul muncii, educatiei, sanatatii, locuirii, vietii publice si nonviolentei impotriva femeilor rome.

 

La elaborarea acestui document au contribuit femeile rome participante  la Conferinta Nationala a Femeilor Rome din anul 2010, membrii institutiilor publice si ai societatii civile, constituiti in cadrul unui grup de lucru.

 

SCOP SI OBIECTIVE

 

Scop

Scopul principal al propunerii de politica publica privind incluziunea sociala a femeilor rome este dezvoltarea cadrului institutional si organizatoric, constientizarea factorilor decizionali cu privire la necesitatea elaborarii masurilor specifice de imbunatatire a conditiei femeilor rome in raport cu situatia barbatilor romi, dar si a femeilor nerome.

 

Obiective specifice

 

Domeniu Prioritar I Educatie:

1.         Introducerea componentei de gen si etnie  in politicile educaționale

2.         Facilitarea si stimularea participarii fetelor/femeilor rome la toate nivelele de invatamant: prescolar, primar, gimnazial, liceal si universitar

3.         Dezvoltarea de resurse umane prin formarea si calificarea profesionala a femeilor rome in ocupatii din domeniul educatiei

 

Domeniul Pritoritar II Ocupare:

1.         Stimularea participarii femeilor rome pe piata muncii prin programe de calificare profesionala in ocupatii in domeniul privat si public

2.         Prevenirea si combaterea discriminarii in integrarea pe piata muncii a femeilor rome

 

Domeniul Prioritar III Locuire:

1.         Elaborarea de masuri de imbunatatire a conditiilor de locuit a persoanelor de etnie roma

2.         Imbunatatirea instrumentelor institutionale in vederea asigurarii accesului la locuinte adecvate familiilor de romi

 

Domeniul Prioritar IV Sanatate:

1.         Crearea unei baze de date la nivel national cu privire la accesul femeilor rome la serviciile de sanatate publice

2.         Asigurarea accesului la serviciile de calitate de sanatate a femeilor rome

3.         Aplicarea principiului non-discriminarii privind femeia roma  in domeniul sanatatii

 

Domeniu Prioritar V : Viata Publica si Politica

1.         Dezvoltarea de masuri afirmative pentru facilitarea accesului femeilor rome in partidele politice si institutiile publice

2.         Cresterea nivelului de informare si constientizare in ceea ce priveste importanta dreptului la vot

3.         Pregatirea femeilor rome pentru a candida la pozitii politice de la nivel local/judetean si national

 

Domeniu Prioritar VI: Prevenirea si Combaterea Formelor de Violenta impotriva Femeilor Rome

1.         Elaborarea de masuri de prevenire si combaterea violentelor impotriva femeilor rome

2.         Dezvoltarea  de expertiza de interventie in comunitatile de romi in prevenirea si combaterea violentelor impotriva femeilor rome, a actorilor relevanti.

 

 

PASII URMATORI

 

Ulterior finalizarii documentului se va realiza transferul acestui document catre Agentia Nationala pentru Romi, partenerul 2 al proiectului,  responsabil cu punerea in aplicare a masurilor si anume: va invita institutiile cu responsabilitati in domeniu sa dezvolte strategii sectoriale care trebuie sa contina masurile enumerate in cadrul planului de masuri aferent si specific domeniului lor de actiune.

 

De asemenea documentul va fi preluat de catre European Roma Rights Centre, partenerul 3 al proiectului, care il va promova la nivel european in cadrul Decadei de Incluziune a Romilor si in cadrul altor actiuni europene privind comunitatile de romi sau promovarea principiului egalitatii de gen si de sanse. Obiectivul este de multiplicarea de inițiative asemănătoare și elaborarea de documente strategice care vor viza exclusiv promovarea drepturilor femeilor rome și incluziunea lor socială.

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy