Take a fresh look at your lifestyle.

Cum distruge DSP Prahova sanatatea cetatenilor dintr-o comunitate locala

Cetatenii afectati suspecteaza ca DSP acopera neregulile majore ale dezvoltatorului imobiliar de ani buni, la 900 metri de Ploiesti

Mai jos  aveti o nemultumire a unui grup de cetateni care locuiesc in Blejoi si care au sesizat in zadar numita instituie Directia de Sanatate Publica Prahova…

„Desi, D.S.P.-Prahova a fost sesizata de nenumarate ori in diferiti ani, cu probe pertinente (poze si probe privind sanctiunile aplicate de alte autoritati), privind nerespectarea proiectelor tehnice, avizelor emise de autoritati, autorizatiilor de constructie, aceasta autoritate NU A APLICAT VREO MASURA fata de nerespectarea igienei si sanatatii referitoare la mediul de viaţă al populatiei, aceasta institutie musamalizand de fiecare data toate neregulile constatate la fata locului.

Desia am facut sesizarea pe incalcarea art. 1, lit. b, art. 2, lit. b-f, art. 4-5, alin. 2, art. 19, alin. 1, art. 21, art. 28, alin. 1-2, art. 36, alin. 1, art. 54, din Ordinul OMS nr. 119/2014, inregistrata la D.S.P.-Prahova sub nr. 26848/08.08.2019 si nr. 27269/09.08.2019  aceasta institutia nu a dispus vreo masura in scopul sanatatii publice

In actul de control, nu a facut altceva decat sa faca simple recomandari dezvoltatorului imobiliar pentru a nu-l deranja cu amenzi si masuri complementare cu termen de realizare.

De ce D.S.P.-Prahova, nu doreste protejarea sanatatii publice si evita sanctionarea contraventionala si aplicarea de masuri complementare  cu termen de realizare ?

Refuzul de a aplica legislatia indicata de comunitatea locala, pe text de lege, nu este considerata o fapta de coruptie ?

Desi D.S.P.-Prahova, a recunoscut de fiecare data in actul de control, aspectele foarte grave privind :

·    depozitarea ilegala langa casele noastre, a gunoaielor menajere si resturi de materiale provenite din constructii, care sunt foarte toxice atat pentru populatie, cat si pentru sol, subsol si panza freatica, nefiind depozitate in locuri special amenajate sau  ridicate imediat de catre firme specializate ;

·    ca mirosul toxic/pestilentios provenit zilnic din canalizarea stradala, imbolnaveste comunitatea locala, din sistemul de canalizare executat fara respectarea P.T., A.C.,   avizelor emise de catre autoritati, dezvoltatorul neintrand in legalitate nici pana in prezent, dupa ce timp de 7 ani, a primit nenumarate amenzi si masuri de intrare in legalitate ;

·    ca ultimul loc de 4 locuinte, desi au fost receptionate ilegal de primaria Blejoi, constructor si alti specialisti in constructii, au fost date in folosinta inca de 8 ani, fara a se respecta normele sanitare, dar nu sunt racordate la canalizarea publica, dejectiile fecaloide degajandu-se in sol sau trebuind efectuate vidanjari lunare, ceea ce provoaca degajari de mirosuri toxice in zona (ilegalitati constatate de alte autoritati si instanta de judecata pentru nerespectare proiect tehnic initial si autorizatie de constructie al canalizarii) ;

·   producerea de zgomot, degajari de mirosuri, praf, impuritati de la taieri de borduri, material lemonos, provenite de la materiale de constructii depozitate necontrolat langa locuintele noastre ;

·      neasigurarea de toalete ecologice pentru zeci de muncitori, care lucreaza langa  casele noastre, in activitatea de constructii  ;

·     producerea de praf cu utilaje grele care produc si zgomot pana in noapte tarziu, care afecteaza sanatatea comunitatii locale ;

D.S.P.-Prahova a refuzat de fiecare data, aplicarea fata de dezvoltatorul imobiliar, a urmatoarelor sanctiuni contraventionale :

    Contravenţii la normele de igienă referitoare la mediul de viaţă şi de muncă H.G.  nr. 857/24.08.2011-privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice :

        ART. 6

    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

    a) neaplicarea de către persoanele juridice a normelor igienico-sanitare în vigoare care reglementează gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor;

    b) producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante care depăşesc limitele maxime stabilite de normele de igienă în vigoare şi care pot crea riscuri pentru sănătatea comunitară ori nerespectarea condiţiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor privind sănătatea populaţiei;

    c) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de locuit sau nerespectarea condiţiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor, dacă activitatea unităţilor creează riscuri pentru sănătatea publică;

    e) nerespectarea normelor de igienă impuse de reglementările legale în vigoare privind zonele de protecţie sanitară definite conform normelor legislaţiei sanitare;

    f) neasigurarea şi/sau neaplicarea măsurilor şi mijloacelor necesare pentru limitarea nocivităţilor în zonele de locuit la valorile stabilite în normele în vigoare.

ART. 14

    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

    b) îndepărtarea materialului rezultat în urma vidanjării, deşeurilor solide menajere, industriale, de grajd, de stradă, a cadavrelor de animale şi a deşeurilor toxice şi periculoase pe alte locuri decât cele stabilite de legislaţia în vigoare şi prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare;

ART. 13

    Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

    f) neracordarea instalaţiei de canalizare interioară a locuinţelor de către proprietarii acestora la reţeaua publică de canalizare, acolo unde există reţea, sau neasigurarea colectării apelor uzate fecaloid-menajere în instalaţii proprii;

De aplicarea Ordinului nr. 824 /05.07.2006(actualizat)-pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, nici nu poate fi vorba  care defineste inspecţia sanitară – ca fiind activitatea de exercitare a controlului oficial al respectării reglementărilor legale în domeniul sănătăţii publice şi al  aplicării unitare a acestora în cadrul operatorilor economici din sectorul privat.

ART. 3, prevede Scopul activităţii de inspecţie sanitară este reprezentat de :

    a) identificarea riscurilor la adresa sănătăţii publice, evaluarea şi analiza riscului potenţial sau real, prin aprecierea probabilităţii de producere a unor efecte sau evenimente adverse omului sau mediului, ca urmare a expunerii la surse de risc reprezentate de pericole;

ART. 4, prevede Activitatea de inspecţie a sănătăţii publice constă în exercitarea controlului oficial cu privire la caracteristicile unităţilor, activităţilor şi produselor, în vederea stabilirii şi impunerii conformării la cerinţele prevăzute de normele legale de sănătate publică din domeniile:

c) gestionării deşeurilor lichide şi solide şi în special a celor potenţial periculoase;

e) inspecţii efectuate ca urmare a unor reclamaţii şi sesizări;

ART. 13

Inspecţia sanitară de stat trebuie să folosească în activitatea sa :  – ghiduri de inspecţie; – norme;  – standarde specifice fiecărui domeniu de activitate;  – instrumente şi aparatură de control, specifice pentru determinări în teren şi prelevare de probe;

ART. 18

Inspectorii sanitari din cadrul inspecţiilor sanitare de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii:

1. Inspectorii de sănătate publică:

a) constată şi sancţionează contravenţiile la normele de igienă, conform legii, la nivel judeţean;

e) propun inspectorului sanitar şef judeţean sau al municipiului Bucureşti suspendarea temporară a activităţii unităţilor şi obiectivelor până la remedierea deficienţelor; în situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnăvire a populaţiei dispun suspendarea pe loc sau imediată a activităţii unităţii, obiectivului şi informează operativ inspectorul sanitar şef despre măsura aplicată;

Nici Departamentul de supraveghere în sănătate publică din cadrul DSP-Prahova, nu respecta supravegherea în sănătatea publică la sesizare, conform VIII, din Ordinul nr. 1.078/27.07.2010-privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

 Semneaza,

Cetateni ai Comitetului de initiativa, ai Comunitatii locale de pe DJ 102, Blejoi, Prahova, care ataseaza doar cateva poze facute in seara zilei 29.09.2019, dupa mai bine de o luna de la  efectuarea controlului DSP-Prahova din 14.08.2019″


APRECIAZĂ ARTICOLUL !

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy