Take a fresh look at your lifestyle.

Raspunsurile ANRE la cele trei intrebari cu privire la intrarea in functiune a SC Termo Ploiesti SRL, pentru a ne oferi apa calda si caldura

Pe data de 23 septembrie, Intransigent a adresat trei intrebari catre Agentia Nationala pentru Reglementarea in Energie, care au rezultat de la prima intalnire intre comisiile de evaluare ale Consiliului Local si Judetean, pentru simplificarea si urgentarea procedurilor de infiintare, organizare si fnctionare a SC Termo Ploisti, cu scopul de a avea apa calda cat mai repede si a nu fi pusi in situatia de a nu avea caldura in apartamente. In urma cu doua zile a venit raspunsul, dar prinsi in toata aceasta tevatura de predare primire a obiectivelor de la ADI termo si apoi de la CJ Prahova, am uitat sa postam raspunsul la cele trei intrebari pe care le reamintim:

  1. Consiliul Judetean Prahova urmeaza sa aprobe intr-o proxima sedinta aprobarea trecerii bunurilor aferente CET Brazi catre municipiul Ploiesti. Va rugam sa clarificati posibilitatea ca noua societate SC Termo Ploiesti SRL sa fie licentiata de ANRE daca bunurile vor trece intre cele doua UAT-uri etapizat, in prima etapa o unitate de producere agent termic, precum si reteaua aferenta.
  2. De asemenea va rugam sa clarificati posibilitatea ca noua societate infiintata sa poata solicita cota de gaze in baza OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare in conditiile nefinalizarii procedurii de predare-primire.
  3. O alta solicitare este aceea de a ne comunica daca, tot in conditiile in care nu s-a finalizat procedura de pedare-primire, SC Termo Ploiesti SRL, noua societate infiintata la Ploiesti, pe data de 21.09.2022, CIF46877331 poate solicita si obtine licentele pentru producerea, transportul, distributia, furnizarea agentului termic si pentru producerea de energie electrica

Citind raspunsurile lucrurile devin foarte simple, dar trebuie gasite mijloacele necesare ca sa se solutioneze de urgenta predarea primirea CAF 2 si TAG de la CET Brazi, in stare de functionare, asa cum prevedere HCL 358/2022. Din pacare, aceasta sintagma „stare de functionare”, desi am crezut initial ca ajuta, nu face decat sa blocheze acest proces de predare-primire, pentru ca implica niste factori externi si cheltuieli care trebuie asumate de cine, iar disponibilitatea devine din ce in ce mai restransa, pe fondul tensiunilor care oscileaza. Astazi la ora 9.00 va avea loc o sedinta de indata, amanata de ieri pentru a se rezolva aceasta situatie care sa ajute partile sa predea ceea ce deja a fost verificat in teren, respectiv CAF 2, TAG si totate instalatiile aferente functionarii acestora, pentru a rezolva pana pe 15 octombrie problema apei calde, in primul rand, dar si a caldurii, in situatia in care Dumnezeu va da o iarna blanda care sa nu necestite o forta mai mare decat cea oferita de CAF 2.

Facem apel la d-ul primar Andrei Volosevici, la viceprimarii Anca Popa si Daniel Nicodim, laconsilierii locali  ploiesteni, precum si la preseidntele CJ Prahova, Iulian Dumitrscu, vicepresedintii Dumjitru Tudone si Cristian Apostol, precum si la consilierii judeteni, sa gaseasca m,etoda cea mai buna pentru cetateni, in sensnul de a e putea preda-primi in deplina legalitate, intr-o forma agreata de ambele parti obiectivele necesare pentru a se rezolva probelam amiabil. Va rog mult.

Mai jos aveti raspunsul ANRE la cele trei intrebari:

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei               

Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucureşti, Sector 2, România               

Nr. 159344 Data 03.10.2022               

  

Către: Cristescu Eugen Costin, preşedinte al Alianţei pentru Drepturile Omului din România

           Ziarul INTRANSIGENT

E-mail: contact@asador.ro , incomodph@yahoo.com

Stimate domnule Cristescu,        

       

În urma solicitării dumneavoastră cu nr. 152769 din data de 23.09.2022, adresată ANRE conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem următoarele:

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, cu modificările și completările ulterioare, (Legea nr.325/2006) “serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparţinând domeniului public sau privat al autorităţii administraţiei publice locale ori asociaţiei de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localităţii sau al asociaţiei de dezvoltare comunitară, denumit în continuare SACET.”

Totodată, potrivit prevederilor art. 8 ale aceluiași act normativ “înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale”. De asemenea, în asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică una din  principalele atribuţii ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale este asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.

Documentația necesară și procedura de solicitare și acordare a licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică sunt prevăzute în cadrul  Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul ANRE nr.61/2022, cu modificările și completările ulterioare (Regulament).

Cu privire la aspectele precizate la punctele 1 și 3 din solicitarea dumneavoastră, vă informăm că în vederea acordării licenței pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică, potrivit prevederilor art.10 lit g) din Regulament,  unul din documentele ce trebuie anexate cererii de  obținere a licenței este hotărârea autorităților deliberative ale UAT sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de stabilire a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică, în care să se precizeze în mod clar serviciul/activitățile încredințate, însoțită de regulamentul serviciului și de caietul de sarcini; în cazul gestiunii directe, se depune inclusiv lista cu componentele infrastructurii tehnico-edilitare; în cazul gestiunii delegate, se depune inclusiv contractul de delegare a gestiunii, însoțit de toate anexele.

De asemenea, conform prevederilor art. 10 lit h) și i) din Regulament, solicitantul trebuie să depună: lista cuprinzând caracteristicile tehnice ale capacităților de producere a energiei termice (centrale termice, cazane) deținute de solicitant în proprietate sau folosință, după caz, precum și lista cuprinzând caracteristicile tehnice ale componentelor infrastructurii tehnico-edilitare pentru care se solicită licența (rețele termice, puncte/module termice). Caracteristicile tehnice ale capacităților de producere a energiei termice precum și cele ale componentelor infrastructurii tehnico-edilitare fac parte integrantă din condițiile specifice asociate licenței, ca urmare acestea (capacități de producere a energiei termice , rețele termice și puncte/module termice) trebuie să aibă un regim juridic clar, și să fie consemnate în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și în anexele la acesta.

Regulamentul prevede, de asemenea, condițiile de modificare a licenței în situația în care se impune actualizarea condițiilor specifice asociate licenței în vederea actualizării capacităților energetice prevăzute în licență ori a modificării unor caracteristici tehnice ale acestora.

În ceea ce priveşte condițiile de acordare a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare și documentele necesare pentru aceasta sunt prevăzute la art. 18 și art. 20 din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 12/ 2015, cu modificările şi completările ulterioare (denumit, în continuare, Regulament). Printre documentele necesare sunt și cele care ’’probează dreptul de proprietate sau defolosinţă asupra capacităţilor energetice respective, pentru a căror exploatare comercială operatorul economic solicită acordarea licenţei’’, prevăzute la art. 20 alin. (1), lit h) din RegulamentUlterior, conform prevederilor art. 27 alin. (4) din Regulament, ANRE emite decizia de acordare a licenţei în termen de 60 de zile de la data la care documentaţia anexată de solicitant cererii sale este completă şi corespunde prevederilor regulamentului.

Cu stimă,

Marius Vladu

Director

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul


APRECIAZĂ ARTICOLUL !

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy