Take a fresh look at your lifestyle.

Transportul rutier: PE introduce principiul „poluatorul plăteşte”

Revizuirea regulilor de taxare pentru transportul rutier de marfă („Eurovigneta”) va include plata de către transportatori a costului poluării atmosferice şi sonore, în plus faţă de taxa pentru utilizarea autostrăzilor. Textul adoptat marţi de către deputaţii europeni garantează faptul că veniturile obţinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru finanţarea în viitor a unui sistem de transporturi mai performante şi mai puţin poluante.

În cadrul dezbaterii, raportorul belgian Said El Khadraoui (S&D) a subliniat că acest compromis marchează o etapă importantă pentru politica de transporturi pentru următorii zece ani oferind „statelor membre, pentru prima dată, posibilitatea de a include costurile externe (…) şi de a utiliza mai bine o largă gamă de taxe de utilizare pentru îmbunătăţirea mobilităţii”.

3-4 cenţi (pe vehicul / pe km, în medie) vor putea fi astfel adăugaţi preţului utilizării infrastructurilor pentru a acoperi costurile externe determinate de transportul rutier, începând cu poluarea aerului şi a zgomotelor emise. În afara reţelelor de transport transeuropean, directiva se va aplica şi transportului pe autostrăzi, dispoziţiile sale fiind aplicabile vehiculelor mai mari de 3,5 tone. Dacă un stat membru doreşte să acorde derogări pentru vehicule de până la 12 tone, va trebui să notifice Comisiei motivele pentru care acordă aceste derogări.

Statele membre se angajează în schimb să investească 15% din încasările globale în reţelele de transport transeuropean. Restul încasărilor ar trebui să servească la atenuarea efectelor negative şi dezvoltarea ansamblului sistemului de transporturi durabile. Pentru a favoriza transparenţa şi dezbaterea publică, deputaţii au inclus în textul directivei obligaţia statelor membre de a informa cu regularitate Comisia cu privire la tarifele aplicate şi utilizarea redevenţelor.

Favorizarea înnoirii parcului auto

Camioanele cu motoare mai puţin poluante vor fi exonerate de la plata taxelor pentru poluare atmosferică până la 1 ianuarie 2014 pentru categoria de emisii EURO V şi până la 1 ianuarie 2018 pentru EURO VI. În zonele sensibile şi de munte, o majorare de până la 25% va putea fi adăugată costurilor externe pentru categoriile cele mai poluante (EURO 0 până la EURO II), aceasta fiind extinsă la 1 ianuarie 2015 şi categoriei EURO III.

Evitarea congestionării traficului

Pentru o gestiune mai eficientă a traficului, pot fi aplicate variaţii ale taxei Eurovigneta. Acestea trebuie însă aplicate într-un mod neutru din punct de vedere al veniturilor. Variaţia taxei poate ajunge până la 175% în zonele congestionate, cu tarife mai mari aplicabile pe durata celor 5 ore de vârf, şi cu tarife mai mici în restul timpului. Pentru a permite întreprinderilor de transport calcularea costurilor şi adaptarea planificărilor de transport, Comisia va pune la dispoziţia acestora o listă a tarifelor şi a orarelor aplicabile pe teritoriul UE.

Noile reguli ale dispoziţiilor „Eurovigneta” sunt rezultatul unui acord în a 2-a lectură cu Consiliul şi vor trebui să fie adoptate în mod formal de statele membre. Acestea le vor putea aplica la trei săptămâni după publicarea în Jurnalul Oficial.

Textul a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 141 împotrivă şi 17 abţineri.


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy