Take a fresh look at your lifestyle.

Taxa de salubritate pentru colectarea deșeurilor, bătaie de joc la adresa contribuabililor

Modul în care se defășoară activitatea de colectare a deșeurilor în Podenii Noi, cunoscută sub numele de taxă de salubritate pe documentele emise de primarie, arată o crasă bătaie de joc la adresa locuitorilor comunei. Mai mult, această activitate trezește supiciuni de legalitate și veți citi în rândurile ce urmează de ce.

Din toate datele pe care le avem până acum, situația ar fi cam așa: locuitorii din Podenii Noi plătesc o taxă de salubritate la fiecare început de an, în baza Regulamentului privind încasarea taxei speciale de salubrizare(colectare,transport și depozitare gunoi menajer), conform Anexei la Hotărârea de Consiliu Local nr. 31/28.04.2017.

Colectarea deșeurilor este serviciu de utilitate publică, nu o taxă sau impozit ca venit la primărie

Aici avem o primă problemă. Există această taxă de salubritate, se încasează pe chitanță de către primărie, dar primăria, care se presupune că e prestator al acestui serviciu, nu a încheiat niciun contract cu localnicii. Primarul Alionte Mihai și colegele sale cu care stă peste program în primărie, aproape zilnic, deși nu e legal, ar spune că pe acele documente emise sunt trecute și impozitele pe clădiri, terenuri, mașini. Numai că, taxa de salubritate este un serviciu pe care primăria îl prestează, nu o obligație a cetățeanului care vine printr-o decizie de impunere. Ce vrem să spunem este că, dacă primăria Podenii Noi încasează o taxă de salubritate în baza unei Hotărâri de Consiliu Local trebuie să existe un raport juridic între cetățean și primărie. Adică să se semneze un contract între cele două părți. Din câte ni s-a spus, niciun locuitor al comunei nu are contract semnat cu primăria, ceea ce înseamnă că taxa de salubritate încasată nu are acoperire legală, pentru că nu este o obligație a cetățeanului ci un serviciu public oferit acestuia de către o pesoană juridică autorizată de Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice(ANRSC) . Există așa ceva în Podenii Noi, care să justifice, prin absurd, impunerea și încasarea taxei de solidaritate? Noi spunem ca NU!

Un lucru e cert: activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor nu este reglementată de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, pentru care se eliberează  o decizie de impunere pe care cetățeanul este obligat să o plătească și care se constituie venit la bugetul local. Această actvitate, fiind un serviciu de utilitate publică este reglementată de LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*), serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum și Legea 101/ 2006, privind serviciul de salubrizare al localităţilor, care arată foarte clar cum se desfășoară această activitate de colectare a deșeurilor într-o localitate.

Compartiment de salubrizare, fără personalitate juridică

Da, nu vă mirați, deoarce, cu 10 voturi din 13, Consiliul Local Podenii Noi a aprobat Hotărârea de Consiliu Local nr. 52 din 20.09.2016 prin care s-a înființat și organizat Compartimentul de Salubrizare, funcțional fără scop patrimonial. Practic, prin acestă hotarâre, 10 consilieri locali au aprobat în anul 2016 acordarea gestiunii directe a serviciului de salubizare din comuna Podenii Noi și darea în administrare a acestui serviciu catre Compartimentul de salubrizare înființat tot prin această hotarâre. Acest serviciu ar fi trebuit să gestioneze activitatea de salubrizare în baza careia se încasează taxa despre care am vorbit. Cine sunt cei care se ocupă de acest serviciul din 2016, plătiți din bani publici, fără să miște vreun deget și, poate, chiar fără să dea pe la primărie, ne spune consilierul local Cătălin Mărgărit cine sunt:”Conform unui control al Curții de Conturi, de la sfarsitul anului 2018, Stoica Constantin, este angajat al Compartimentului de Salubrizare. Acesta este un  fost consilier local în perioada 2012-2016, pe care Alionte Mihai l-a scos, ulterior,  de pe lista de consilieri pentru a-i face loc la funcția de viceprimar lui Badea Ionel. Totodată, Stoica Constantin, are o afacere în Ploiești, la Halele Centrale, unde comercializează diverse produse, zilnic, motiv pentru care nu face act de prezentă la Compartimentul de Salubrizare decât atunci când își ridică salariul. Un alt personaj care desfasoară activitate în cadrul  Compartimentului de Salubrizare este Moise Ion, sofer pe IVECO, masina care transportă deșeurile, dar care conduce și microbuzele școlare. Cei care încarcă gunoiul în mașină sunt beneficiarii ajutorului social”.

Acest Compartiment a fost, în mintea primarului, entitatea care să stea la baza obținerii autorizației de mediu pentru a putea funcționa legal. Astfel, prin Anunțul Public nr. 8371/27.10.2016, primăria anunță depunerea documentației în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul : Prestări servicii salubrizare cu amplasamentul în Comuna Podenii Noi, str. Principală, nr. 41 bis. Mai mult, cu două zile înainte de acest anunț public, Comuna Podenii Noi, prin Alionte Mihai semnează contractul pentru depozitarea deșeurilor în Rampa Ecologică Boldești Scăieni, cu nr. 230/25.10.2016. Durata acestuia este până la 31.12.2016 și poate fi prelungită prin act adițional. Nu cunoaștem să existe vreun act adițional, dar asta nu înseamnă că nu există, pentru că deșeurile trebuie duse undeva, tot legal. Întrebarea este cu ce anume urma să transporte deșeurile Compartimentul de Salubrizare? Răspunsul corect este: cu un IVECO portocaliu, nr. PH-16-ESK, admis în circulație pe drumurile publice cu nr. De înregistrare SA0908755 din 29.08.2016 în localitatea Cluj Napoca și înregistrat la Inspectoratul Teritosial de Poliție în octombrie 2016. Cu el se transportă și acum deșeurile, dar problema este că nu conform legii, pentru că primăria Podenii Noi, prin Compartimentul de Salubritate, nu a primit autorizație de mediu( vezi foto). Deci nu poate să efectueze această activitate de salubrizare, dar Alionte Mihai, care se crede pe moșia sa, o desfășoară, până când cineva îi va face o plângere sau organele abilitate se vor autosesiza.

Ba e, ba nu e membru în A.D.I. Deșeuri, de parcă ar fi primăria lui

Ce face primarul Alionte Mihai cu acest serviciu poate face obiectul unei anchete a organelor abilitate, pentru că se vede din avion că este un abuz. De ce e un abuz? Pentru că primăria Podenii Noi face parte dintr-organziație non-guvernamentală care se numește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Managementul deșeurilor Prahova, cunoscută și ca A.D.I Deșeuri, din care fac parte 103 localități din Prahova și Consiliul Județean.

La începutul acestui an, firma SC Rosal Grup SRL a căștigat licitația și urmează să colecteze deșeurile de pe teritoriul comunei PodeniI Noi. Numai că…

În data de 01.02.2017, Consiliul Local Podenii Noi aprobă Hotărârea nr.6, prin care s-a decis ca această comună să se retragă din A.D.I Deșeuri, fără ca cei care au votat-o să se gândească la consecințe, cerând Consiliului Județean, ca pe o notă de plată la un restaurant să i se comunice ce cheltuieli implică, de parcă ar fi fost vorba despre banii personali ai primarului, nu despre bugetul local. Pentru cei care sunt curioși să cunoască la ce sumă se ridică aceasta inconștiență a primarului vă spun că, în baza adresei nr. 7001/07.04.2017, ca răspuns la solicitarea primarului de a ieși din ADI Deșeuri, Consiliul Județean comunică următoarele: ”În aceste condiții, locuitorii comunei Podenii noi vor trebui să suporte, cel puțin, cheltuielile aferente localității, identificate până la această dată, printr-un calcul simplu, în valoare de 735.878,23 ei inclusiv TVA, plus 394.372,60 lei inclusiv TVA valoarea pubelelor aferente localității Podenii Noi.” Prin urmare, din cauza inconștienței consilierilor care au aprobat Hotărârea nr. 6 la cererea primarului, bugetul local ar fi fost văduvit de 1.130.250, 83 lei, bani cu care s-ar fi putut efectua mai multe lucrări în localitate, de care chiar este nevoie.

În data de 1 februarie 2017, primarul Alionte Mihai a inițiat Hotărârea de Consiliu nr. 6/01.02.2017, iar 12 din cei 13 consilieri locali au votat-o, prin care se aprobă retragerea din A.D.I Deșeuri a comunei Podenii Noi. Și de aici a început nebunia. Practic a fost un schimb de acte între primărie, Consiliu Județean și Agenția pentru Protecția Mediului care nu a transpus în fapte ceea ce primarul Alionte a dorit și anume ieșirea din A.D.I Deșeuri și primirea autorizației de mediu pentru intrarea în legalitate și, eventual, încheiere contractelor cu cetățenii și încasarea banilor de la ei pentru serviciile (legale) de salubizare pe care le prestează cu acel IVECO portocaliu.

Oricât s-ar bate cu cărămida în piept Alionte Mihai și cucoanele sale în subordinea cărora se află, recte Denisa Diaconu, Constanța Mihailă sau Adela……., comuna Podenii Noi este, în continuare, membră A.D.I Deșeuri. În urma unei licitații organziată la începutul acestui an, câștigată de Rosal Grup SRL, în comuna Podenii Noi, tariful pentru colectare, transport și depozitare este de 6,42 lei/persoană /lună cu TVA. Acest lucru însemană că locuitorii coumnei vor încheia contracte cu operatorul, și vor plăti pe tariful bază de chitanță și factură, nu printr-o decizie de impunere, ca taxă de salubritate. Aceasta sumă este sub cea încasată până în prezent de către primăria Podenii Noi, stabilită prin HCL 70/30.10.2013, respectiv la 7 lei/persoana/lună pentru persoane fizice, taxă pe cre o considerăm încasată ilegal, pentru că nimeni în țara asta nu poate desfăsura un serviciu public fără să fie autorizat de instituțiile statului. Iar un astfeld e serviciu de salubrizare nu poate fi taxat ca o obligație fiscală printr-o decizie de impunere.

Unde se duc banii încasați ca taxă de salubritate până în prezent?

Despre aceste lucruri numai primarul Alionte Mihai și acele doamne pe care le știți toți cei care le vedeți zilnic în primărie pot răspunde, dar noi putem să intuim cam care e treaba. Prin urmare, există o taxă de salubritate de 7 lei/persoana/lună,  stabilită printr-o Hotărâre de Consiliu Local. Cum am mai spus, serviciul de salubritate este un serviciu public, este reglementat de legi speciale și nu se încadrează regimului taxelor și impozitelor locale.

Ne-am lamurit că există un Compartiment de Salubrizare care, teoretic, a fost constituit pentru a efectua sericiul pentru care a fost înființat, că există un IVECO ce colectează deșeurile și le transportă și le depozitează. Mai știm că acest compartiment, de fapt, primăria, nu a primit autorizație de mediu și nu poate desfășura activitatea de colectare a gunoiului localnicilor. De asemenea, mai știm că, deși a încercat din răsputeri, primarul Alionte Mihai nu a reușit să retragă comuna Podenii Noi din A.D.I. Deșeuri. Având în vedere aceste lucruri putem trage concluzia că primăria Podenii Noi a încasat de la cetățeni o taxă de salubritate pe care nu avea dreptul să o încaseze pentru că nu era autorizată să desfășoare activitatea de salubrizare a localității.

Prin urmare, unde au ajuns aceste taxe plătite de cetățeni, prin decizii de impunere și nu printr-un contract încheiat între părți? Adică ne interesează dacă ea a rămas în bugetul local ori a fost direcționată către vreo firmă care transportă gunoiul din localitate, pentru că primăria nu poate face acest lucru, legal?

Problemele semnalate aici sunt semnale de alarmă pentru organele abilitate să demareze o anchetă pentru oprirea abuzurilor din primăria Podenii Noi, până nu e prea târziu și abuzurile pot produce consecințe grave. Banii încasați de către primărie pentru un serviciu ilegal, în baza unor decizii de impunere abuzive face obiectul unor infracțiuni pentru care cei care le-au comis, trebuie să răspundă.


APRECIAZĂ ARTICOLUL !

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy