Take a fresh look at your lifestyle.

Sorin George Botez ești evazionist sau doar ni se pare? De ce nu depui bilanțul la ANAF?

Există o vorbă din bătrâni care spune așa: cât e roata de pătrată tot se mai învârte o dată. Cam asta se întâmplă cu Sorin George Botez, președintele interimar al PSD Ploiești, în războiul pe care îl duce cu mine de câțiva ani, de când s-a supărat pe mine că am scris despre soția lui că este președinte la Curtea de Apel Prahova. De parcă nu ar fi fost adevărat. Dar omul acumulase prea mult în gușă și avea nevoie de o banalitate ca să se scuze că m-a blocat pe facebook și ca să nu mai discute cu mine față în față de-atunci. Adică de vreo trei ani, coincidență sau nu, tot atâta timp de când atât în nume propriu, cât și ca președinte al UAP Prahova pierd procesele la instanțele prahovene în mod constant. Și credeți-mă că nu mă duc în instanță dacă nu am ceva clar și dovedit pentru a fi apărat. Dar pentru faptele lor, oricât de inamovibili ar fi judecătorii care se aliază cu Botez și greșesc față de noi, vor răspunde, dacă nu la Inspecția Judiciară sau Consiliul Superior al Magistraturii, la instituțiile europene de la Bruxelles. Să nu o uităm și pe Emanuela Antonescu, prietena sa, decanul baroului Prahova despre care ziarul Intransigent a scris că are o „gaură„ de circa 600.000 de lei la Casa de Asigurări a Avocaților Prahova în mandatul său.

Pot demonstra oricând cu un sms care a ajuns la mine că Botez George Sorin, acest avocat „măritat” cu președintele Curții de Apel Prahova, a fost în spatele sesizării depuse de Daniel Surlaru, fostul contabil șef de la UAP Prahova, din 16.01.2019. Fac această precizare pentru a înțelege că pe lângă mizeriile pe care le face, ca un laș, pe la spatele nostru cu influența pe care o are în instanță, unde pierdem procese pe banda rulantă, Botez  s-a implicat și în conflictul pe care îl avem cu ANAF. Cei care nu știu este vorba despre două controale ale ANAF, care a decis să impună circa 420.000 de lei TVA pentru perioada seisizată, respectiv 2013-2018, în condițiile în care UAP nu a încasat taxa de la asociațiile afiliate și este și scutită pe art. 292, lit. K din Codul Fiscal.

Am făcut aceste precizări pentru a înțelege cât de ipocrit este Botez George Sorin, dacă nu chiar evazionist, motiv pentru care vom face toate demersurile legale să aflăm dacă este protejat, dacă este în abatare și să fie sancționat, dacă se face vinovat.

Așadar, avocatul vieții are o firmă de insolvență, respectiv S.G.B. INSOLVENCY CONSULT SPRL care chiar este declarată plătitoare de TVA, din 01.07.2017, ea fiind înființată în 2013, după cum se poate vedea în facsimilele atașate textului. Până aici totul este normal …sau nu, vom vedea. Orcine are dreptul să își facă o firmă atâta timp cât nu încalcă legile țării. Dacă le încalcă, în măsura în care nu e mai presus de lege și nu știm pe cineva care să fie, atunci răspunde.

Activitatea profesională a avocatului – Formele de exercitare a profesiei –

SUBSECȚIUNEA a 5-a

Societatea profesională cu răspundere limitată

Art. 199.

(1) Societatea profesională cu răspundere limitată este constituită din 2 sau mai mulți avocați definitivi, aflați în exercițiul profesiei, are personalitate juridică și un patrimoniu propriu de afectațiune destinat exercitării profesiei de avocat.

(2) În sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu de afectațiune este alcătuit din bunurile corporale, în numerar sau în natură, și cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum și din cele dobândite de societate, cu orice titlu, pe durata funcționării sale. Aportul în industrie constând în activitatea profesională a avocatului asociat este luat în considerare numai în raporturile dintre asociați.

(3) Obligațiile și răspunderea societății profesionale cu răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul de afectațiune. Avocații asociați care își exercită profesia în cadrul societății profesionale cu răspundere limitată răspund personal în limita aportului social al fiecăruia.

(4) Societatea profesională cu răspundere limitată va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de avocat, în condițiile art. 3 din Lege.

(5) Activitatea profesională se realizează de către avocații asociați, avocați colaboratori și avocați salarizați în interiorul profesiei.

Precizare din Hotararea nr. 01/2011, pentru modificarea și completarea stautului de avocat:

Titlul III. Adunarea generală

Art. 9. Atribuţiile Adunării generale
Principalele atribuţii ale Adunării Generale sunt:
a) aprobarea bilanţului anual;
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
c) mărirea sau reducerea capitalului social;
d) fuziunea;
e) schimbarea denumirii societăţii;
f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii
secundare;
g) crearea sau anularea părţilor de industrie;
h) primirea de noi asociaţi;
i) excluderea asociatului/asociaţilor;
j) alegerea avocatului coordonator sau, după caz, a avocaţilor
coordonatori, ai societăţii;
k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
l) orice modificare a statutului societăţii

Prin urmare, SRPL-urile, adică niște societăți care desfășoară activități de prestări servicii și, în cazul lui Botez, pe sume mari, care îl fac plătitor de TVA, au un statut aparte? Să nu depună bilanțul la ANAF, deși prin statutul lor, au obligația să-l aprobe? Dacă e așa, nu e corect față de celalte tipuri de societăți comerciale, care sunt nevoite să depună la ANAF bilantul care este expus public. Vom cere ministerului reglementarea situației, este o nedreptate grosolană.

Iată despre ce este vorba… Firma S.G.B. INSOLVENCY CONSULT SPRL ca orice firmă are niște obligații fiscale, atât înainte cât și după ce s-a declarat plătitoare de TVA. Dar mai ales după, pentru că firma menționată chiar a facturat TVA. Prin urmare, am dat și noi o căutare pe site-ul MInisterului de Finanțe și ce credeți că am găsit? Firma lui Sorin George Botez nu a depus bilanț la ministerul finanțelor niciodată de la înființare și până în prezent, așa cum se poate observa din imagine!

Adică el este șmecher și noi ceilalți suntem niște proști care respectăm legea. Pe Botez în doare în moțul de la bască. De aici se ridică mai multe probleme care trebuie abordate și le vom detalia cu argumentele legii.

Prima dintre ele este faptul că nimeni din cadrul ANAF nu a luat măsuri pentru ca firma S.G.B. INSOLVENCY CONSULT SPRL să intre în legalitate, iar Botez să depună bilanțul contabil care să fie făcut public, așa cum se întâmplă cu toată lumea.

De ce Emilian Tudose, cel care s-a implicat direct ca UAP Prahova să i se impună plata TVA în mod aberant, ca să nu spunem abuziv, îl lasă pe Botez, care este declarat plătitor de TVA să încalce legea? Pe Tudose nu îl trage nimeni la răspundere? NU ne gândim la Marinel Rizea, șeful lui la Prahova, o altă capodoperă de om care nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Ne referim la cei din minister, că doar n-or fi toți ca cei doi. Cred că vor să-și spele obrazul și vor dispune după ce vor citi acest text un control asupra firmei lui Botez George Sorin, pentru că, poate le vine greu să creadă, nici ei și nici Botez nu sunt mai presus de lege. Dacă nu se va întâmpla așa, vom face noi demersurile în acest sens și nu le va pica bine.

A doua și cea mai importantă problemă este legată de situația în care se găsește “măritatul” soț al doamnei președinte a Curții de Apel, situație care dintr-un anumit unghi îl arată pe Botez ca un posibil evazionist, dacă e să ne luăm după prevederile legale în vigoare. Iată ce spun acestea:

LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 (*actualizată*) pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

ART. 9
(1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
e) executarea de evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.
(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.

Un control al ANAF al lămuri lucrurile, ne-ar face să înțelegem de ce avocatul vieții nu depune documentele pentru a fi făcute publice. Și, mai ales,  de ce inspectorii fiscali nu au observat și controlat firma S.G.B. INSOLVENCY CONSULT SPRL pentru a o declara inactivă așa cum prevede ordinul de mai jos:

ORDIN nr. 3.289 din 16 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.846/2015)
PROCEDURA
privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscal

Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) şi d)-g) din Codul de procedură fiscală
A. Prevederi generale
1. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.
2. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care se află în una dintre următoarele situaţii:
– inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
– durata de funcţionare a societăţii este expirată;
– societatea nu mai are organe statutare;
– durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

……………………..

4. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 revine compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi declaraţii fiscale din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, denumit în continuare compartiment de specialitate.

 1. Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
  6. În sensul prezentei proceduri, prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:
  – 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“;
  – 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“;
  – 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“;
  – 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“;
  – 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“;
  – 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri“;
  – 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“.
  7. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, se aplică semestrial, astfel:
  a) începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie (declaraţii aferente lunilor decembrie an precedent – mai an curent);
  b) începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declaraţii aferente lunilor iunie-noiembrie).
 2. Fluxul privind declararea ca inactivi a contribuabililor, potrivit art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, se aplică în termen de 5 zile de la primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
  10. Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuţi la art. 92 alin. (1) lit. f)şi g) din Codul de procedură fiscalăse va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil a notificării referitoare la situaţiile respective, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Sunteți pe recepție Emilian Tudose și Marinel Rizea? Sunteți incomptenenți sau doar complici, pentru că mai sus aveți competențele și procedura de constatare și declarare a inactivității unei firme, iar voi îl lăsați pe Botez cu firma lui cu tot să funcționeze deși nu depune declarațiile sau dacă ele sunt depuse nu ajung publice ca la oricare dintre contribuabilii României?

Codul de procedură fiscal

ART. 92
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi
(1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
e) durata de funcţionare a societăţii este expirată;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

În cel mai fericit caz pentru el, Sorin George Botez poate fi contravenient dacă nu este un evazionist, după cum spune art. 336 din Codul de procedură fiscală. Oricum ar fi, ziarul Intransigent așteaptă un punct de vedere de la Marinel Rizea și Emilian Tudose prin purtătorul de cuvant aL ANAF, Dumitru Bejenariu.

ART. 336
Contravenţii
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni;
b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora

………………..

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy