Take a fresh look at your lifestyle.

Sinteza Raportului de inspectie in mai 2017 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

În perioada 15 – 18 mai 2017, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova si a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova a efectuat o inspecţie planificată la Petrotel – Lukoil S.A. Tinand cont de faptul ca activitatea principală a companiei este de fabricare a produselor petroliere prin prelucrarea ţiţeiului, gama sortimentală cuprinzând benzine, motorine, gaze petroliere lichefiate, sulf şi cocs de petrol, în cadrul inspecţiei au fost verificate  următoarele:

-verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

– informarea publicului;

– stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

– verificarea listei/chestionarului de control;

– verificarea in teren a Instalatiei Cracare Catalitica.

Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost urmatoarele:

-Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizata prin editia 2016 a brosurii “Informatii la dispozitia publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportament in situatia producerii unui accident major pe amplasament”; aceasta a fost intocmita cu respectarea prevederilor art.14 si Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 si a fost distribuita Institutiei Prefectului judetului Prahova, primariei municipiului Ploiesti si primariilor  localitatilor riverane, unitatilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectueaza lucrari in amplasament si riverane amplasamentului), asociatiilor de locatari si unitatilor de invatamant din zonele de planificare la urgenta; aceasta editie este postata si pe site-ul societatii: www.petrotel-lukoil.ro, considerandu-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat; forma actuala a informarii publice a fost adoptata ca fiind editia 3, rev.1/2016 si prezinta sursele unde pot si obtinute informatii suplimentare, respectiv adresa de e-mail si numar de telefon la dispozitia publicului;

– Pina la data realizarii controlului nu au fost inregistrate observatii/sesizari/solicitari din partea publicului, nici in format electronic si nici in format scris.

-Referitor la verificarea in teren a Instalatiei Cracare Catalitica:

– Au fost analizate modificarile aduse dupa anul 2011Instalatiei Cracare Catalitica, fata de proiectul initial constatandu-se ca in urma modificarilor efectuate, s-a efectuat Analiza de risc si reactualizat Raportul de Securitate aferent instalatiei Cracare Catalitica, Anexa 6, editie martie 2015 si  Raportul de Securitate- volumul principal, editie martie 2015,  utilizandu-se metoda HAZOP iar operatorul are intocmite proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse;

– In tabloul local de comanda al instalatiei(de monitorizare parametrii fara posibitate de operare) s-a constatat functionarea in regim normal a instalatiei, inclusiv a sectiunii de tratare in instalatia Belco a gazelor arse din regenerator, echipamentele tehnologice, de automatizare, de protectie (detectie gaze inflamabile, detectie H2S, dispozitice ESD) si analizoare gaze erau in functionare, pe monitoare neefiind semnale optice de defectiuni;

– Sunt functionale sistemele de emergenta ESD;

–               – In Rapoartele de serviciu intocmite in perioada 09.04.→16.05.2017 nu se constata inregistrari privind avarii/incidente; sunt mentionate defectiuni la etansarile unor pompe;

-In Registrul de autocontrol, in care se inscriu defectiuni care se pot remedia la niveul instalatiei, cu personalul din tara de serviciu, nu sunt inregistrari de defectiuni neremediate;

-Din Registrul de Blinde reiese ca nu sunt instalatii blindate, cu exceptia cuptorului care se utilizeaza la pornirea instalatiei CC;

-Se tine evidenta permiselor de lucru si a permiselor de lucru cu foc in conformitate cu legislatia in vigoare;

 -Exista proceduri operationale in caz de situatii de urgenta specifice operarii instalatiei CC;

 -Se efectueaza exercitii pentru a observa capacitatea de raspuns a tuturor componentelor organizatiei, relizindu-se un audit scris in urma acestora, cu recomandari si termene stabilite;

– In instalatia de CC s-au identificat 5 neconformitati care au fost remediate pe timpul controlului;

– In tabloul central de comanda- DSC: s-a vizualizat functionarea instalatiei, in regim normal si s-a constatat ca nu sunt activate interblocari;

– Conform „Documentatiei privind protectia la explozie-editia 2015, sunt identificate si evaluate riscurile la explozie, documentatie elaborata conform HG 1058/2006 (transpune Directiva 99/92/CE)  si SR-EN 1127-1/2008 + SR EN 60079-10, 14, 17, 19-2007;

Operatorul efectueaza auditul intern al sistemelor de management, documentat in procedura de sistem P – SI – 05: Audit intern si audit extern, stabilit si desfasurat conform cerintelor organismelor de certificare a sistemelor de management, (audituri de cetificare si audituri de supraveghere): AEROQ, BUREAU VERITAS.Nu au fost retinute neconformitati nici la auditurile interne, nici la auditurile externe, fiind propuse recomandari si oportunitati de imbunatatire.

Au fost identificare elementele pentru securitate la instalatia CC acestea fiind prezente pe teren si functionale iar pentru cele care sunt considerate elemente critice pentru functionarea in siguranta li se acorda atentie sporita din punctul de vedere al intretinerii si operararii acestea efectuindu-se in baza unor proceduri, regulamente, instructiuni si carti de operare bine documentate.

Accesul in obiectivul tehnologic al lucratorilor se face numai dupa ce s-a efectuat instruirea in domeniile SSM – SU si acestia s-au echipat cu echipamentul individual de protectie complet, , conform regulamentelor, instructiunilor si legislatiei in vigoare.

 

S-au analizat masurie stabilite in rapoartele de inspectie anteriore, controlul finalizandu-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării  documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control, inclusiv Chestionarul de verificare pe Directiva SEVESO.


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy