Take a fresh look at your lifestyle.

Pacala din Podenii Noi si povestile lui cu iz de abuz, pentru dormit copiii

Inca de la inceput invederez cititorilor ca obiectul litigiului in reprezinta dreptul de proprietate privata asupra unui teren detinut in baza unui titlu de proprietate si a unei hotarari judecatoresti definitive. Am dorit sa subliniez acest aspect pentru a nu se confunda dreptul de proprietate privata cu proprietatea domeniului privat sau cu proprietatea domeniului public, in raport de abuzurile comise de comuna Podenii Noi prin edilul sau, dnul. Alionte Mihai.

Dreptul de proprietate al unei persoane fizice/juridice  este un drept absolut, exclusiv și perpetuu. Dreptul de proprietate este un drept absolut pentru că titularul său are libertatea oricărei acțiuni sau inacțiuni în legătură cu bunul său. Caracterul exclusiv cuprinde două idei: monopolul titularului dreptului de proprietate asupra bunului său și excluderea terților, inclusiv a autorităților publice, de la exercitarea prerogativelor proprietății. Dreptul de proprietate este perpetuu, în sensul că el durează atâta vreme cât există și bunul care face obiectul dreptului; în plus, dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz și nu poate fi pierdut prin intervenția prescripției extinctive. Aici este imperios necesar includerea dnei. Hazaparu, intrucat aceasta este proprietara de drept terenului pe care dnul. Apostolescu a construit.

Domeniul privat este al doilea element care compune patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

In conformitate cu dispozitiile art.4 al Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ,,Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunurile aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul si unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privata”.

Domeniul public reprezinta totalitatea bunurilor imobile şi mobile de interes general sau local asupra cărora statul şi/sau unităţile administrativ-teritoriale exercită atributele dreptului de proprietate publică. Aceste bunuri sunt prevăzute de lege. Bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Bunurile din domeniul public nu pot fi expropriate. Delimitarea între domeniul public de interes naţional şi domeniul public de interes local şi judeţean se face avându-se în vedere uzul şi interesul pe care îl reprezintă bunurile respective.

Citeste si: Alionte Mihai, primarul din Podenii Noi- un comunist de moda noua, care crede ca localitatea este a lui

Deci, dna. Hazaparu, pe terenul in cauza are un drept absolut, exclusiv și perpetuu, conform celor aratate anterior si conform celor ce le voi relata in continuare.

Asa cum ati aratat si dvs. in articolul precedent, la data de 24.01.2012, intre dna. Hazaparu Ioana Claudia, dna. Neaga Susana si dnul. Apostolescu Mircea, a intervenit inscrisul olograf denumit CHITANTA, prin care partile isi luau angajamentul de vanzare, pe de o parte, iar pe de alta parte de cumparare, sens in care s-a primit si o suma de bani, cu titlu de avans.

Intre timp, prin Sentinta Civila nr. 15003/11.11.2013 a Judecatoriei Ploiesti, Sectia Civila, ce a avut ca obiect iesire din indiviziune, consfintita prin TRANZACTIE, ramasa definitiva si irevocabila prin nerecurare ( raportat la legea veche ), dna. Hazaparu a devenit unicul proprietar al pasunii in suprafata de 9593 mp, situata in comuna Podenii Noi, punctul Pacaloaia ( Tarlaua 9, parcelele 99/18, 99/181, 99/8/1).

Revenind la definitia dreptului de proprietate constatam ca doamna Hazaparu este o persoana fizica, iar dreptul sau de proprietate este unul absolut, aceasta avand libertatea oricărei acțiuni sau inacțiuni în legătură cu bunul său.

Libertatea dobandita prin documentele ce atesta dreptul de proprietate al dnei. Hazaparu i-a permis acesteia sa il aleaga drept cumparator pe dnul. Apostolescu, ci nu Comuna Podenii Noi, prin Primar, motiv pentru care edilul comunei a inteles sa sicaneze chiar a mers pana la demolarea constructiilor edificate intre timp pe acel teren, motivand ca dintr-o masuratoare efectuata CU PASUL SI LA OCHI, constructiile edificate ar fi fost situate pe domeniul public. In acest sesns, a inteles sa se foloseasca de HCL nr. 26/20.07.2018.

Mentionez ca nu se cunoaste  continutul hotararii de consiliu local desi am solicitat acest lucru, pagina de internet a institutiei nu a functionat vreodata si nici in prezent nu functioneaza astfel incat locuitorii comunei sa poata fi informati si, mai mult decat atat, in baza hotararii de consiliu local nr. 26/20.07.2018, la data de 12.09.2018,  s-a procedat la demolarea constructiilor si insusirea bunurilor gasite la fata locului ( buldoexcavator, grup electrogen, frigider, diverese utilaje, stalpi de gard din teava tubing, scandura, capriori de lemn, butelii, aragaz etc.), motivand ca dnul. Apostolescu ar avea datorii la bugetul local.

In acest sesns, am facut cunoscut si INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETULUI PRAHOVA ca institutia publica, respectiv comuna Podenii Noi prin Primar, s-a prevalat de adoptarea hotararii de consiliu local nr. 26/20.07.2048 fara a respecta prevederile Legilor nr. 544/2001 si nr.52/2003 privind dreptul la libera informare şi transparenţa decizională, primăriile, consiliile locale şi toate instituţiile publice.

Conform normelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti în vigoare, primăriile, consiliile locale şi toate instituţiile publice trebuie să aibă situri web proprii pe Internet,  care să conţină informaţii utile şi actualizate despre activitatea instituţiei respective şi pentru cetăţeni (informaţii despre localitatea respectivă, hotararile consiliului local, deciziile primarului, un ghid al zonei de interes turistic, poze care sa scoata in evidenta posibilităţile locale, informaţii utile pentru investitori, etc.)

Conform Legilor nr.544/2001 si nr. 52/2003 privind dreptul la libera informare şi transparenţa decizională, primăriile, consiliile locale şi toate instituţiile publice sunt obligate să aibă situri web proprii, să le actualizeze constant şi să afişeze hotărârile pe care le iau pe pagina de Internet. Legile respective prevăd şi sancţiuni în cazul neconformării cu dispoziţiile legale.

 

CU PRIVIRE LA DEMOLAREA CLADIRILOR EDIFICATE PE TERENUL RESPECTIV PRIN PUNEREA IN APLICARE A HCL NR. 26/20.07.2018

Chiar daca situatia reala ar fi cea expusa de COMUNA PODENII NOI ( desi realitatea este alta ), potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, art. 36, consiliul local nu are atributii, competente in privinta demolarii, desfiintarii de constructii, ci are atributii doar cu privire la organizarea aparatului de specialitate la administrarea domeniului public privat prin hotararea darii in cesionare, inchirierea in conditiile legii a bunurilor apartinand domeniului public/privat al statului, la aprobarea bugetului.

Acelasi act normativ, respectiv Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, prin articolul 63 prevede ca primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii : atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului; atributii referitoare la buget; alte atributii stabilite prin lege. Totodata, actul normativ indicat mai prevede ca pentru indeplinirea atributiilor ce le revin PRIMARUL EMITE DISPOZITII, IAR CONSILIUL LOCAL ADOPTA HOTARARI.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie prin art. 7 prevede ca autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai in baza unei documentatii complete in conformitate cu continutul cadru prevazut in anexa 1.

Tot astfel, prin art. 8 alin. 1 si 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie se prevede ca demolarea, dezafectarea ori dezmenbrarea partiala sau totala a constructiilor si instalatiile aferente constructiilor, instalatiilor si utilajelor tehnologice inclusiv elemente de constructii, de substituire a acestora, precum si a oricaror amenajari se face numai in baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4, iar autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire.

Apreciez ca aceste atributii si competente in privinta demolarii sunt date PRIMARULUI, potrivit Legii nr. 50/1991, motiv pentru care dnul. Apostolescu a  inteles sa formuleze plangeri penale, in prezent 3 dosare penale fiind conexate intr-un singur dosar cu nr. unic 5521/P/2018 ce se afla pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti.

La un moment ulterior demolarii, dnul. Apostolescu a constatat ca nu mai detine in original autorizatiile de constuire nr. 47/23.07.2010 si nr. 16/25.05.2012, sens in care a inteles sa se adreseze in scris Comunei Podenii Noi, prin reprezentant conventional, adica subsemnata, solicitand in copii, conform cu originalul asceste autorizatii de construire / sau duplicate.

Prin adresa nr. 2896/17.01.2019 primita prin posta la data de 01.02.2019, conform dovezii de primire, institutia isi exprima acordul cu privire la eliberarea documentelor solicitate, dupa achitarea costului serviciilor de copiere ale acestor documente.

Astfel ca la data de 06.02.2019, subsemnata m-am prezentat la sediul institutiei in vederea achitarii costurilor (chitanta seria PHPPN nr. 20191165/06.02.2019 – 20 lei), insa functionarii publici au refuzat eliberarea documentelor motivand ca institutia nu a stipulat o data de eliberare a documentelor, ca  trebuie inaintata o noua solicitare in acest sens, iar domnul primar sa vizeze solicitarea prin rezolutie.

Apreciez ca acesta atitudine a functionarilor publici este abuziva, sicanatoare si se incerca o tegiversare a solutionarii cererii, avand in vedere ca la data de 13.12.2018 am solicitat acest lucru, iar prin adresa nr. 2896/17.01.2019 Comuna Podenii Noi prin Primar si-a exprimat acordul cu privire la eliberarea documentelor solicitate.

CU PRIVIRE LA BUNURILE INSUSITE DE COMUNA PODENII NOI PRIN PRIMAR

Aspectele de formă ce caracterizează actele administrativ-fiscale se referă, în primul rând, la imperativul ca ele să fie emise în formă scrisă, pe suport de hârtie sau pe suport electronic, iar conţinutul lor trebuie să cuprindă următoarele elemente: denumirea organului fiscal emitent; data la care a fost emis actul, precum şi data la care îşi produce efectele; datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz; obiectul actului administrativ fiscal; motivele de fapt pe care se întemeiază sau care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal; temeiul de drept; numele şi calitatea persoanelor împuternicite de către organul fiscal să emită actul; posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia; menţiuni privind audierea contribuabilului, respectiv plătitorului, şi, nu în ultimul rând, semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, precum şi ştampila organului fiscal emitent.

Trebuie subliniat aspectul ca editul comunei Podenii Noi, respectiv dnul.Alionte Mihai, a inteles sa treca peste procedurile impuse de legiutor, motiv pentru care s-a PUS CU BULDOZERUL PE CLADIREA CONTRIBUABILULUI SI I-A FURAT BUNURILE FARA A AVEA BAZA/TEMEI LEGAL DOAR PENTRU CA ASA A VRUT DOMNIA SA.

Totodata, supun atentiei publice aspectul ca toate bunurile ce apartin dnului. Apostolescu, respectiv bunurile firmei al carei fondator este, sunt aruncate in curtea intitutiei publice, fara a fi pastrate, potrivit legii in spatii special amenajate, daca intelegem sa ne raportam la o confiscare de bunuri in contul obligatiilor bugetare, desi nu este cazul.

Prin urmare, Pacala din Podenii Noi, poreclit si Alionte Mihai nu reuseste, dupa atatia ani de mandat de primar sa inteleaga ca bunurile altora nu sunt ale lui dar, probabil, dimineata cand se trezeste, se uita in oglinda si spune: Oglinda, oglinjoara cine e cel mai patron tara? Iar amarata aceea de oglinda ii raspunde mereu, tu, barosane. Si uite asa, pleaca omul din casa, cu convingerea ca el e stapanul si ceilalti trebuie sa se supuna. Din nefericire pentru Pacala din Podenii noi, abuzurile pe care le savarseste au ajuns la cabinetul meu. De-acum numai instanta si nu oglinda, poate sa ii spuna daca mai e barosan.

Av. Mihaela Radulescu( foto)


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy