Take a fresh look at your lifestyle.

RATP angajeaza director. Inscrierile, pana pe 30.08.2012

Astazi, 22.08.2012, a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al RATP Ploiesti, unde s-a ales structura de conducere. Astfel Florina Paul a fost aleasa presedinte, iar Cristina Tatuc a devenit sercretar. Interesant este ca doamna tatuc este ruda cu fostul sef al Circulatiei din cadrul IJP Prahova si lucreaza in subordinea lui Cristian Iancovici, “favoritul” lui Iulian Badescu pentru functia de director al RATP. Nu am reusit sa aflam remuneratia Florinei Paul, dar avem informatii ca “salariul” pe care il ca primi Cristina Tatuc este de 300 lei. Urmatorul pas este desemnarea directorului general al RATP, care ramane la latitudinea Consiliului de Administratie al RATP, asa cum a fost stabilit la punctul 3. al ordinii de zi a sedintei : ” Stabilirea conditiilor precum si a criteriilor de selectie/evaluare care trebuiesc intrunite de candidatii si numirea in consecinta a Directorilor RATP Ploiesti , cu respectarea prevederilor stabilite in OUG 109/2012 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice”.

Asadar, oameni buni, cei care aveti pregatirea necesara si sunteti siguri pe voi, nu ezitati sa va depuneti candidature pentru functia de director general al RATP Ploiesti. Este nevoie de oameni competenti, cu un proiect de management solid, care sa revitalizeze regia si sa o aduca in situatia de a se autofinanta.

Dosarele candidatilor pentru functia de director general se depun pana pe 30.08.2012 la ora 11 iar deschiderea dosarelor la 16.30 tot pe 30.08.2012

Gand pe treaba si curaj, pentru ca nu cred ca Iancovici Cristian e singurul indreptatit sa candideze, oricate proptele ar avea de la Iulian Badescu.

In atentia viitorilor candidati, dar si a membrilor CA al RATP. In primul rand pentru omul cu propteaua, Cristian Iancovici:

OUG 109/2012

Conducerea regiei autonome

Art. 18. –

(1) Prin actul de infiintare sau, ulterior infiintarii, prin decizie a autoritatii publice tutelare se poate stabili ca atributiile de conducere executiva a regiei autonome sunt delegate de consiliul de administratie unuia sau mai multor directori.

(2) Directorii regiei autonome sunt numiti de consiliul de administratie. Consiliul de administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(3) Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori a unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv a unor societati comerciale din sectorul privat.

(4) Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii regiei autonome.

(5) Lista directorilor societatii este publicata pe pagina de internet a intreprinderii publice pe intreaga durata a mandatului acestora.

Art. 19. –

In cazul delegarii atributiilor de conducere, potrivit dispozitiilor art. 18, presedintele consiliului de administratie nu poate fi numit si director general al regiei autonome.

Art. 20. –

Daca atributiile de conducere au fost delegate directorilor, competenta de reprezentare a regiei autonome apartine directorului general.

Art. 21. –

(1) Regia autonoma, prin consiliul de administratie, incheie contracte de mandat cu directorii.

(2) Contractul de mandat este acordul de vointa incheiat intre regia autonoma, reprezentata de consiliul de administratie, si directorul general/directorii regiei autonome, care are ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta, aprobate de consiliul de administratie. In contractul de mandat, alaturi de criteriile de performanta specifice, se prevad in mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligatiilor restante, reducerea pierderilor, cresterea profiturilor, a cifrei de afaceri, cresterea productivitatii muncii.

(3) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 18.

(4) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie. Ea este formata dintr-o indemnizatie lunara fixa, stabilita prin contratul de mandat si revizuita anual, in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de mandat.

Art. 22. –

(1) In termen de 90 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta consiliului de administratie un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat prevazute la art. 21. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administratie, prevazut la art. 13.

(2) Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie.

(3) Daca este cazul, consiliul de administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(4) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administratie, mandatul directorilor inceteaza de drept la data numirii noilor directori, desemnati cu respectarea dispozitiilor art. 18. In acest caz de incetare a mandatului, directorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(5) Evaluarea activitatii directorilor se face anual de catre consiliul de administratie si vizeaza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

Art. 23. –

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii regiei autonome, in limitele obiectului de activitate al acesteia si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege consiliului de administratie.

(2) Trimestrial, directorii vor intocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executiva si cu privire la evolutia regiei, care va fi comunicat consiliului de administratie.

Art. 24. –

Prevederile art. 14-16 alin. (1)-(4) se aplica, in mod corespunzator, directorilor regiei autonome. Actiunea in raspundere impotriva directorilor este introdusa de consiliul de administratie al regiei autonome.


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy