Take a fresh look at your lifestyle.

A.D.O.R. cere, in continuare, suspendarea incompatibilului Radu Socoleanu- intra sa vezi argumentele. Urmeaza Nae Alecsandri

Am trait s-o vad si p-asta. Prefectul Marius Sersea, omul care este pus in functie sa vegheze la respectarea legaltitatii in cadrul institutiilor deconcentrate de pe raza teritoriului administrativ Prahova este tocmai cel care acopera ilegalitatile. Dupa cum ati citit in materialele trecute, Alianta pentru Drepturile Omului din Romania( A.D.O.R) a solicitat public demisia consilierului local PP DD, Radu Socoleanu pe motiv de incompatibilitate, acesta detinand si functia de director la Registrul Auto Roman- R.A. Prahova. Doua nopti nedormite au condus la descoperirea agumentelor legale pentru combaterea raspunsului prefectului si al reprezentantilor RAR- RA Bucuresti care, cu siguranta s-au consultat pentru a gasi un motiv ca sa inlature starea de incompatibilitate a consilierului Radu Socoleanu.

L-au gasit desi, marturisesc, e cel mai pueril argument pe care l-as fi putut “auzi”. In solicitarea adresata prefectului si RAR Bucuresti, ADOR a invocat Legea 161/2003, art. 88 alin. 1 lit d(Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă)

Unicul argument al celor doua institutii a fost ca Radu Socoleanu este incadrat cu Contract Individual de Munca la RAR Prahova, nu ca director general, ci ca “sef reprezentanta” deoarece, la infiintare, prin HG 768/1991, RAR-RA Bucuresti a denumit filialele/sucursalele din teritoriu reprezentante. In acceptiunea lui Marius Sersea si a juristului RAR- RA Bucuresti, Radescu Stefan, faptul ca titulatura de “sef reprezentanta” nu exista in articolul mentionat, il absolva pe Radu Socoleanu de incompatibilitate. Pentru cei doi, angajarea consilierului local la …” regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă” cum este RAR – RA Prahova nu constituie motiv de incompatibilitate, pentru ca denumirea sub care Radu Socoleanu ocupa functia de conducere, nu este prevazuta in articolul de lege. Inteligenti, nu?

Mai vreti dovezi ca sunteti in eroare?

Cunoscand practicile de descurajare a acestor demersuri care, de cele mai multe ori, duc la renuntare, m-am pus cu burta pe carte pentru a combate imbecilitatea raspunsului care il face pe Socoleanu curat ca lacrima. Din nefericire pentru domnia sa, motivele-i de bucurie trebuie sa dispara din acest moment.

1. RAR- RA Bucuresti este infiintata conform Legii 15/1990. Potrivit art. 4 alin 2 “ Regiile autonome pot înfiinţa în cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale şi alte asemenea subunităţi necesare realizării obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor din cadrul regiei autonome şi cu terţii sînt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de organul care a înfiinţat regia respectivă”

Dupa cum lesne se poate observa, mergand pe logica de fier a celor doi repondenti ai adresei ADOR, RAR- RA nu putea sa infiinteze reprezentante ci, cel mult, sucursale si alte asemenea subunitati…

Domnilor Marius Sersea si Radescu Stefan, reprezentantele se pot infiinta numai in anumite conditii si nu sunt reglementate de Legea 15/1990. Iata explicatia juridica:

Reprezentanta

Entitate juridico-economica fara personalitate juridica care indeplineste functii de intermediere intre societatile care le-au constituit si partenerii externi ai acestora.

Nu au calitatea de subiect distinct de drept, ci sunt dependente economic total fata de societatea principala, acest lucru apropriindu-le de statutul sucursalelor. Reprezentantele sunt guvernate de legea societatii-mama (a se vedea art. 41 (2) din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat).

Reprezentantele nu au capital social propriu si nu pot fi organizate ca intreprinderi producatoare de marfuri, prestatoare de servicii sau executante de lucrari, ci au rolul de intermediere, in calitate de mandatar sau comisionar al societatii-mama, in aceasta constand diferenta fundamentala fata de sucursala, chiar in conditiile in care societatea care o infiinteaza i-ar atribui statut de sucursala, in conditiile art.43(3) din Legea 31/1990.

Concluzie: RAR- RA a infiintat in mod abuziv reprezentantele din teritoriu, motiv pentru care ne gadim sa contestam in instanta existenta lor sub aceasta denumire.

2. Toate publicatiile locale au anuntat ca Radu Socoleanu a fost pus in functia de director al RAR Prahova, in mod eronat, pentru ca domnia sa este “sef reprezentanta” dupa cum am explicat mai sus. Problema este ca aceasta functie nu exista in COR( Clasificarea Ocupatiilor din Romania)– da click sa vezi. Potrivit Ordinului Ministrului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, functia/meseria fiecarui angajat este stabilita conform Clasificarii ocupatiilor din Romania. In contractul individual de munca este inscrisa ocupatia pe care salariatul o exercita efectiv la locul de munca, nu profesia, care reprezinta specializarea sau calificarea obtinuta prin studii.

Concluzie: In aceste conditii Contractul Individual de Munca( CIM) incheiat intre Radu Socoleanu si RAR- RA Bucuresti este NUL, pentru ca nu are obiect. Deci trebuie reziliat.

3. Dupa cum bine stim cu totii, Radu Socoleanu a avut in urma cu patru ani un service auto. Avem suspiciunea ca acesta va fi reactivat, daca nu a fost reactivat deja. In conditiile in care una dintre atributiile RAR este “autorizarea atelierelor care efectueaza lucrarile de montaj, reparare si verificare a vehiculelor si componentelor acestora” se naste si un conflict de interese, pe langa incompatibilitate.

4. Potrivit Legii 144/2007, consilierii locali au obligatia ca in 30 de zile de la validarea in functie sa depuna declaratiile de avere si de interese. In acest moment, Radu Socoleanu, impreuna cu ceilalti 26 de consilieri locali nu au depus declaratiile de interese. Tragem aceasta concluzie pentru ca nu se regasesc pe site-ul primariei Ploiesti.

Fara instanta de judecata, daca Radu Socoleanu este suspendat si se indreapta eroarea

Cu siguranta vom ajunge in instanta, pentru ca mi-e foarte greu sa cred ca prefectul Marius Sersea, directorul RAR- RA Bucuresti, George-Adrian DINCA si juristul Radescu Stefan vor avea demnitatea sa isi recunoasca eroarea si s-o indrepte. Speram totusi sa creem un precedent, prin care functiile din deconcentrate sa nu mai fie ocupate pe criterii politice. Consecintele indreptarii erorii instalarii in functie sunt destul de dure pentru Radu Socoleanu:

Art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative:

„Persoana eliberata sau destituita din functie potrivit prevederilor alin. (1) sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate”.

P.S. Daca tineti neaparat sa ne luam la misto cu raspunsurile la o problema atat de grava, o putem face in continuare, desi vreau sa va retez elanul prin Legea Contenciosului Administrativ, ca am si eu timpul meu, ca si dumneavoastra.

URMEAZA SA NE OCUPAM DE VERIFICAREA STARII DE INCOMPATIBILITATE A CONSILIERULUI LOCAL NAE ALECSANDRI, DIRECTORUL CONPET CARE, LA PRIMA VEDERE, SE AFLA IN ACEEASI SITUATIE CA RADU SOCOLEANU.

Iata si cele doua raspunsuri neoficiale ( n.r- neoficial, pentru ca nu are numar de inregistrare, nici stampilat si semnat), trimis de juristul RAR- RA Bucresti, Radescu Stefan:

NOTĂ

privind solicitarea d-lui Eugen Cristescu

Urmare a sesizării d-lui Eugen Cristescu trebuie precizate anumite aspecte:

1. R.A.R-R.A nu are funcția de Director în cadrul reprezentanțelor (reprezentanțele R.A.R-R.A din teritoriu sunt fără personalitate juridică), deci dl. Eugen Cristescu se află în eroare privind conducerea Reprezentanței Prahova.

2. In raport de prevederile art. 88 alin. 1 lit. d) din Legea 161/2003 trebuie specificat faptul că aceste incompatibilități ale consilierilor locali sunt prevăzute pentru anumite funcții astfel:

„ (1)Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:

a)funcţia de primar sau viceprimar;

b)funcţia de prefect sau subprefect;

c)calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;

(la data 13-mar-2009 Art. 88, alin. (1), litera C. din cartea I, titlul IV, capitolul III, sectiunea 4 a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 259/R-C din 13-mar-2009 )

d)funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;”

3. Dl. Socoleanu Marcel Radu – Șef Reprezentanță R.A.R-Prahova nu are nici un document depus la R.A.R-R.A prin care să se confirme vre-o incompatibilitate, mai mult, orice stare de incompatibilitate ar fi fost la instituția unde acesta are calitate de funcționar public conform prevederilor art. 44 și art. 101 din Legea 188/1999.

Față de cele mai sus menționate consider că dl. Socoleanu Marcel Radu – Șef Reprezentanță R.A.R-Prahova nu se află în incompatibilitate la R.A.R-R.A.

Compartiment Juridic

jurist Rădescu Ştefan

NOTĂ

privind solicitarea d-lui Eugen Cristescu

 

Urmare reiterării aspectelor sesizate de d-lui Eugen Cristescu menționez următoarele aspecte:

• Așa cum am precizat în nota din data de 16.08.2012, prevederile exprese ale art. 88 alin. 1 lit. d) din Legea 161/2003 specifică aceste incompatibilități ale consilierilor locali prevăzute pentru anumite funcții astfel:

„d)funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;”, faptul că petentul în mod voit, interpretează prevederile exprese privind funcțiile limitat prevăzute de legiuitor

• În conformitate cu prevederile art. 8 din H.G. 768/1991: “Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administraţie, constituit potrivit legii, preşedintele acestuia fiind directorul general al regiei.”, iar în conformitate cu prevederile art. 16 din anexă regulament la HG 768/1991: “Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia şi o reprezintă în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice.”

• Reprezentanţele RAR nu au organe de conducere proprii, nu au buget de venituri şi cheltuieli propriu, nu au contabilitate proprie, nu au personal angajat direct pe reprezentanţă. Toate actele care se primesc la reprezentanţele RAR sunt trimise spre competentă soluţionare la sediul central al regiei din Bucureşti. Regia Autonomă – Registrul Auto Român exercită conducerea şi răspunde de întreaga activitate a punctelor de lucru denumite reprezentanţe.

• Șeful Reprezentanței R.A.R-Prahova are încheiat un C.I.M cu R.A.R-R.A, în mod legal și nu există nici un motiv de incompatibilitate la nivelul regiei privind ocuparea acestei funcții.

Compartiment Juridic,

jurist Rădescu Ştefan


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy