Take a fresh look at your lifestyle.

11 martie 2020// Tribunalul Prahova suplimentează masurile de protecție anti- COVID19

În contextul creşterii numărului de cazuri de îmbolnăvire cu virusul COVID-19 pe teritoriul României, creşterii riscului de răspândire a infecţiei şi al adoptării,  prin Hotărârea  de Guvern nr.6 din 09.03.2020 a măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, prin Decizia nr.26/11.03.2020 a Preşedintelui Tribunalului Prahova s-a dispus suplimentarea măsurilor adoptate prin Decizia nr.23/28.02.2020 a Preşedintelui Tribunalului Prahova, prin care s-a aprobat Planul de măsuri pe perioadă epidemiei cu Coronavirus ( COVID- 19) privind răspunderea şi obligaţiile ce revin angajaţilor Tribunalului Prahova şi a judecătoriilor arondate pentru asigurarea curăţeniei şi dezinfectării mâinilor, a suprafeţelor de contact (birouri, toaletă, mobilier sală de şedinţă, echipamente IT şi a pardoselilor), astfel:

1.Restrângerea contactului nemijlocit cu publicul al personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul  Compartimentelor Registratură, Arhivă şi Biroul de Relaţii şi Informaţii  Publice prin :

 1. a) Restrângerea programului cu publicul pentru Compartimentele Registratură, Arhivă şi Biroul de Relaţii şi Informaţii Publice, respectiv :
 • Compartimentul Arhivă : Marţi şi Joi, orele 09.00-11.00 ( 09.00-10.00 program eliberare înscrisuri şi 10.00-11.00 program studiu dosare şi termen grefă deţinuţi);
 • Compartimentul Registratură : Marţi şi Joi, orele 09.00-11.00;
 • Biroul de relaţii şi informaţii publice : Luni şi Miercuri, orele 09.00-11.00;
 • Biroul Apostilă : marţi între orele 11.00-13.00

Se recomandă utilizarea aplicaţiei TDS care asigură accesul electronic la dosare de către justiţiabili, avocaţi, procuratori, curatori, experţi atât pentru studierea dosarelor cât şi pentru eliberarea de înscrisuri se va face, conform instrucţiunilor afișate la sediul instanţei şi pe portalul Tribunalului.

Restrângerea programului cu publicul pentru Compartimentele Registratură, Arhivă şi Biroul de Relaţii şi Informaţii  Publice se va face în privinţa persoanelor pentru care nu este posibil accesul la Aplicaţia TDS care asigură accesul electronic la dosare.

Programul cu publicul al Compartimentului Registratură se va desfăşura, pentru toate secţiile Tribunalului Prahova, la parter, camera 4.

Programul cu publicul al Biroului de Relaţii şi Informaţii  Publice se va desfăşura în  zilele de luni şi miercuri orele 9.00-11.00, la parter, în camera 7 (în arhiva Secţiei a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi fiscal)

Programul cu publicul al Biroului Apostilă se va desfăşura marţi orele 11.00-13.00 la parter în camera 7 (în arhiva secţiei a II a Civilă)

 1. b) Accesul publicului în compartimentele Registratură, Arhivă şi Biroul de relaţii şi informaţii publice se va realiza în următoarea modalitate:

– La Compartimentele Registratură şi Biroul de relaţii şi informaţii publice va fi permis accesul pe rând numai al unei singure persoane.

– La Compartimentul Arhivă va fi permis accesul simultan a două persoane, cu condiţia păstrării distanţei de aproximativ 1,5 metri, atât faţă de personal, cât şi faţă de cealaltă persoană prezentă.

 1. c) Amplasarea zilnică, în intervalul 09.00- 13.00, a unei cutii poştale special destinată pentru depunerea corespondenţei/înscrisurilor de către justiţiabili, la intrarea în instituţie, sub paza personalului din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova.

Persoanele care vor depune înscrisuri în cutia poştală  sunt obligate să le prezinte în plicuri sigilate.

Personalul din cadrul compartimentelor respective va prelua corespondenţa/ înscrisurile depuse în cutia poştală amplasată la intrarea în instituţie, de două ori pe zi, respectiv la orele 11.30 şi 13.30.

Persoanele care vor depune înscrisuri în cutia poştală nu vor primi număr de înregistrare în momentul depunerii, ci ulterior.

 1. Informarea publicului şi justiţiabililor cu privire la programul de lucru cu publicul prin afişarea pe site-ul extern al instanţei a programului stabilit pentru compartimentele Arhiva, Registratură şi Biroul de Relaţii şi Informaţii Publice.
 2. Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată se va restricționa accesul în sălile de judecată pentru însoţitori/rude ale părţilor, în sensul că se va permite accesul numai participanţilor la proces (Ex:părţi, martori, avocaţi, procuratori, curatori, experţi, interpreţi, traducători, etc.), măsura urmând a fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişarea unor astfel de anunţuri la intrarea în instituţie şi  în sălile de judecată.

Accesul părţilor, martori, avocaţi, procuratori, curatori, experţi, interpreţi, traducători, etc., se va realiza pe loturi de câte 5 dosare în ordinea stabilită pe lista de şedinţă alocându-se un interval de aproximativ 30 de minute pentru fiecare lot.

Pe listele de şedinţă se va indica pentru fiecare dosar intervalul orar în care se va permite accesul pe loturi pentru justiţiabili, martori, avocaţi, procuratori, curatori, experţi, interpreţi, traducători, etc.

Accesul părţilor, martori, avocaţi, procuratori, curatori, experţi, interpreţi, traducători, etc., va fi supravegheat de lucrătorii de jandarmi, pe baza listelor de şedinţă în manieră de mai sus.

Listele de şedinţă cu precizarea intervalului orar planificat se vor afişa şi la intrarea în instituţie, putând fi consultate şi pe portalul Tribunalului Prahova, începând cu data de 12.03.2020.

 1. Completurile de judecată specializate în domeniul dreptului penal vor examina posibilitatea utilizării, în condiţii procedurale a mijloacelor tehnice necesare asigurării audierii persoanelor private de libertate prin videoconferinţă, în funcţie de gradul de jurisdicţie, obiectul cauzelor, calitatea persoanelor private de libertate, în procesul penal.
 2. Amplasarea la intrarea în instituţie, în sălile de judecată şi compartimentele din cadrul instanţei care desfăşoară program cu publicul, a unor dezinfectante special destinate pentru uzul publicului/justiţiabililor.
 3. Dotarea personalului instituţiei cu dezinfectante pentru uzul zilnic.
 4. Dotarea sălilor de judecată cu astfel de dezinfectante şi pentru membri completului de judecată, procuror şi grefier.
 5. Dotarea grefierilor de şedinţă, care participă la şedinţele de judecată, cu măşti şi mănuşi de unică folosinţă, pentru a fi utilizate în momentele în care iau contact nemijlocit cu publicul, până la momentul intrării completului de judecată.
 6. Dotarea personalului din compartimentele care desfăşoară activitate cu publicul, cu măşti şi mănuşi de unică folosinţă.

10.Dotarea personalului de escortă a persoanelor private de libertate cu dezinfectant/alcool, pentru a asigura dezinfectarea acestor persoane înainte de accesul în sălile de judecată sau în compartimentele Arhivă/Registratură.

11.Afişarea unor anunţuri  la intrarea în instituţie,  în sălile de judecată şi compartimentele din cadrul instanţei care desfăşoară program cu publicul privind existenţa dezinfectantelor respective, cu solicitarea de a fi utilizate cu maximă responsabilitate.

 1. Afişarea unor anunţuri la intrarea în instituţie, în sălile de judecată şi compartimentele din cadrul instanţei care desfăşoară program cu publicul cu privire la comportamentul necesar a fi adoptat, în scopul  prevenirii  infectării cu acest virus, respectiv  păstrarea unei distanţe minime de 1,5m faţă de persoanele cu care se intră în contact.

13.Dezinfectarea, igienizarea şi aerisirea tuturor spaţiilor (birouri, holurile de acces,  săli de judecată, camere de consiliu, registratura, arhivă, BIRP) din cadrul instituţiei,  de cel puţin două ori/zi, de către personalul de serviciu, care va fi suplimentat, în acest sens, în schimbul de zi.

 1. Se interzice accesul în sediul Tribunalul Prahova a persoanelor cu privire la care autorităţile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestora. Persoanele care se află în această situaţie, care sunt citate în dosarele aflate pe rolul instanţei, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, în scris sau prin poştă electronică.

15.Persoanelor care prezintă simptomatologie evidentă caracteristică infecţiilor respiratorii li se va asigura, gratuit, în măsura posibilităţilor, o mască de unică folosinţă.

 1. În situaţia agravării bruşte a stării de sănătate a unui membru al personalului instanţei sau a unui justiţiabil/ persoană din public, orice membru al personalului instanţei are obligaţia de a solicita asistenţă medicală de urgenţă.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

 din cadrul Tribunalului Prahova


APRECIAZĂ ARTICOLUL !

Cmentariile sunt închise

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy