Take a fresh look at your lifestyle.

MEDIATORII SUNT ACTORII SOCIALI CARE IMPLEMENTEAZĂ O ALTERNATIVĂ BENEFICĂ LA O SOCIETATE CONFLICTUALĂ

Astăzi, 18.06.2015, a avut loc prima conferinţă de presă a Corpului Profesional al Mediatorilor Prahova.

Conferinţa a fost susţinută de doamna Cociu-Anghel Rodica, în calitate de Preşedinte al Corpului Profesional al Mediatorilor Prahova şi de domnul Gheorghe Razvan Adrian, în calitate de Viceprecedinte, la eveniment fiind prezenţi reprezentanti ai mass-mediei locale, din presa scrisă şi vorbită.    

Temele abordate au vizat organizarea mediatorilor la nivel judeţean şi constituirea Corpului Profesional al Mediatorilor Prahova, medierea ca procedură SAL în condiţiile modificărilor legislative aduse de  Directiva 2013/11/UE privind soluţionarea litigiilor in materie de consum, precum şi proiectele sociale lansate de Consiliul de Mediere împreună cu Corpul Profesional al Mediatorilor Prahova.

S-a vorbit despre necesitatea organizării mediatorilor într-un corp profesional unic la nivel de judeţ, pornindu-se de la nevoia obiectivă a acestora de a avea coerenţă si eficienţă organizatorică, vizibilitate profesionala distinctă în raport cu celelalte profesii liberale şi reprezentare instituţională unitară, proces finalizat pentru judeţul Prahova în data de 13 mai 2015 când, mediatorii şi-au ales prin vot, pentru următorii patru ani, reprezentanţii respectiv, in calitatea de preşedinte, pe doamna Rodica COCIU ANGHEL, în calitatea de vicepreşedinţi, pe doamna Margareta IONIŢĂ şi pe domnul Răzvan GHEORGHE, iar în calitatea de reprezentant pe langa Curtea de Apel, pe doamna Ileana CISMARU.

S-au prezentat avantajele acestui sistem de organizare dar şi obiectivele de atins ale Corpului Profesional al Mediatorilor Prahova, în acest sens urmand a se încheia protocoale de colaborare cu entităţile publice şi private de interes local şi judeţean.

Referitor la cea de-a doua temă aflată pe agenda evenimentului, care vizează medierea, ca procedură SAL (soluţionare alternativă a litigiilor), în condiţiile modificărilor aduse legislaţiei naţionale de Directiva 2013/11/UE privind soluţionarea litigiilor in materie de consum transfrontalier şi nu numai, s-a vorbit despre rolul mediatorilor, singurele entităţi SAL din România potrivit Consiliului de Mediere, în noua procedură de soluţionare a litigiilor în materie de consum prevăzută de Directiva europeană, potrivit căreia orice cumpărator nemulţumit de calitatea produsului achiziţionat, va putea încerca soluţionarea litigiului pe cale extrajudiciara, prin accesarea platformei online SOL şi prin intermediul entităţilor SAL.

S-a punctat totodată faptul că, profesioniştii domeniului, mediatorii, prin formele de exercitare a profesiei, îndeplinesc deja toate criteriile pentru a fi consideraţi entităţi SAL, în acord cu prevederile Directivei 2008/52/CE dar şi faptul că, organul de reglementare şi control al profesiei de mediator, Consiliul de Mediere, a realizat toate demersurile instituţionale în vederea respectării cerinţelor Uniunii Europene cu privire la soluţionarea pe cale extrajudiciară a litigiilor în materie de consum, venind cu propuneri legislative concrete, de armonizare cu prevederile  Directivei 2013/11/UE.

În ultima parte a evenimentului s-a vorbit despre cele două proiecte sociale lansate de Consiliul de Mediere împreună cu Corpul Profesional al Mediatorilor Prahova, proiecte naţionale cu impact social prin intermediul cărora mediatorii doresc să aducă schimbări pozitive în viaţa comunităţilor locale.

 – ROMÂNIA MEDIAZĂ, se doreşte a fi realizat în parteneriat cu instituţiile de cult din România; proiectul se întinde pe o periodă de trei luni, se adresează persoanelor implicate într-un litigiu, care nu îşi permit din punct de vedere financiar să apeleze la un mediator şi presupune o activitate neremunerată din partea mediatorilor.

 – O SOCIETATE A DIALOGULUI, se doreşte a firealizat în parteneriat cu Fundația Sfântul Sava Buzău şi îşi propune, tot prin activităţi de voluntariat din partea mediatorilor, să asigure sprijin logistic în implementarea proiectului ”Savaliada”, ce presupune transformarea unei unități militare dezafectate din localitatea Baba Ana, Prahova, într-un centrul socio-medical multifuncțional: Centru de zi pentru copiii defavorizati, Asezamant pentru varstinici, Asezamant pentru femeile abuzate etc.

Proiectul își propune totodată cultivarea conceptului de mediere si de mediator în comunitățile vulnerabile prin oferirea de servicii de mediere neremunerate, pentru o perioada de trei luni, precum şi acordarea a 42 de burse de studii  tinerilor aflați în Centrul de zi. Proiectele se află la acest moment la stadiul de semnare a protocoalelor de colaborare şi vor fi demarate într-un viitor cât mai apropiat.


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy