Take a fresh look at your lifestyle.

Exclusiv// Intra sa vezi ce contine proiectul de Hotarare referitor la gestionarea cainilor in Ploiesti, promovat de A.D.O.R

Pe fondul celor intamplate cu copilul de patru ani omorat de un caine comunitar in Bucuresti se impune ca la nivelul Consiliului Local Ploiesti sa se rezolve cat mai repede si cat mai echilibrat problema gestionarii cainilor cu si fara stapan din Ploiesti. Dupa cum stiti, Alianta pentru Drepturile Omului din Romania(A.D.O.R), condusa de Eugen Cristescu impreuna cu Carmen Arsene, presedintele Federatiei Nationale pentru Protectia Animalelor au intocmit un proiect de HCL cu prvire la gestionarea cainilor cu si fara detinator din Ploiesti. Acest proiect a trecut prin toate fazele unei campanii de advocacy si, in cadrul Mesei Rotunde la care au participat 19 dintre cei 27 de consilieri locali a fost inmanat acestora. In acest moment, proiectul este “copt” si urmneaza sa intre pe ordinea de zi a sedintei din septembrie, dupa cum ne-a confirmat astazi viceprimarul Iulian Teodorescu. Trebuie mentionat ca, cel putin la nivel declarativ, toti consilierii locali si-au manifestat interesul pentru proiectul propus de A.D.O.R. si au promis ca sprijina aceasta initiativa.

Noi am identificat solutiiile pe termen mediu, iar autoritatile locale ploiestene, dar si cele din judet ar trebui sa se adapteze, pentru a putea controla acest fenomen. Si, mai ales, pentru a-I constientiza pe cetatenii iresponsabili sa sterilizeze cainii pentru a evita aruncarea lor in strada.

Mai jos aveti proiectul propus de A.D.O.R.:

 

H O T A R A R E

privind gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Ploieşti

 

Având în vedere Expunerea de motive a domnilor consilieri ………………………………………..si Raportul de specialitate al Directiei Economice, Directiei Juridice,  

Având în vedere rezultatele Audierii publice având ca temă identificarea de strategii de rezolvare a situaţiei câinilor comunitari care a avut loc la 30 mai 2012 în municipiul Ploieşti, precum şi rezultatele campaniei de advocacy „Fără câini pe strazi- prin etică şi raţiune” din 2013, organizate de Alianţa pentru Drepturile Omului din România (ADOR)

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipiului Ploieşti ………………..;

În conformitate cu art.17, alin 3 lit. “c” şi “d” din HG. nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

În conformitate Legea 258/2013 pentru modificarea si completarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan si actele normative subsecvente.

În conformitate cu Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.9/2008 .

În conformitate cu OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată şi modificată prin Legea 227/2002.

În temeiul OG nr.2/2001, art. 15 alin. 2, privind regimul juridic al contravenţiilor.

În temeiul art. 38(2), lit.d din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215 din 27/05/2004. pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

H O T A R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Aproba regulamentul privind gestionarea cainilor cu si fara detinator din municipiul Ploiesti (Anexa nr. 1)

Art. 2 Aproba infiintarea activitatii mobile de sterilizare a animalelor de pe raza municipiului Ploiesti cu potential de influenta asupra populatiei animaliere de pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti

Art.3 Aproba formatul cadru de Protocol cu asociatiile profesionale si civice pentru gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Ploieşti si imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sa semneze acest protocol.

Art. 4. Fondurile necesare organizarii si derularii activitatii vor fi suportate de:

a)            Municipiul Ploiesti pentru animalele ridicate de pe domeniul public

b)            Detinatorii legali pentru celelalte animale ce au necesitat interventia echipei mobile

Art. 5. Administratia Parcului Memorial Constantin Stere si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

Preşedinte de sedinţă,                                                                  Secretar

   ………………………                                                                     Municipiul Ploieşti

                                                                                                          …………………………

 

 MUNICIPIUL PLOIEŞTI   

           

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

În conformitate cu art.17, alin 3 lit. “c” şi “d” din HG. nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, avand in vedere situatia cainilor fara stapan de pe raza Municipiului Ploiesti, care in ciuda eforturilor administratiei locale nu este pe cale a se ameliora semnificativ se impune adoptarea unor masuri unitare la nivel de unitate administrativ teritoriala care sa diminueze potentialul local al cresterii populatiei canine ce ajunge in final a afecta cetatenii, devenind caini fara stapan.

Necesitatea adoptarii unor masuri la nivel de municipiu, indiferent de detinatorul animalelor este jutificata din urmatoarele aspecte:

–       Indiferent de detinatorul legal populatia canina se inmulteste intr-un ritm peste capacitatea de gestionare si cazare a actualelor facilitati existente la nivelul administratiei locale.

–       Lipsa unor masuri la nivel de cauza conduce la efecte ce genereaza in mod continu costuri suplimentare si nemultumire la nivelul cetatenilor afectati de cainii fara stapan.

–       Masurile intreprinse in ultimii 15 ani pentru sterilizarea populatiei canine de pe domeniu public nu au dat rezultate datorita capacitati de crestere a acesteia rezultata din inmultirea cainilor care, desi initial sunt detinuti de locuitori ai municipiului, dupa inmultire o buna parte a animalalelor ce nu sunt de rasa sunt lasati in diverse zone ale orasului devenind caini fara stapan.

–       De asemenea, locuitorii din localitatile limitrofe, purced la aceleasi metode de a lasa pe domeniul public al municipiul Ploiesti cainii fatati, care nu sunt de rasa, ori rezultati din imperecherile haotice

–       Returnarea in teritoriu dupa sterilizare, care are la baza incheierea unor protocoale precum draftul atasat la prezenta hotarare vine sa responsabilizeze cetatenii si ONG-urile de profil, evitandu-se astfel asa-zis-ul abandon incriminat de lege. Practic, cainii fara stapan aflati pe teritoriul Ploiestiului pentru a fi sterilizati sunt luati de pe domeniul si reintorsi in habitatul lor, ceea ce nu se poate considera un abandon ci, mai degraba, o reintoarcere in teritoriu

In contextul celor prezentate  mai  sus  propunem, spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, proiectul de  hotărâre  alăturat.

 

Initiatori,

 

  

Regulament

privind

gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Ploieşti

 

Capitolul 1

Dispoziţii generale

 

 

Art.1 (1)Prezentul regulament reglementează măsurile necesare în vederea controlului reproducerii câinilor cu şi fără deţinător pentru reducerea numărului de câini fără deţinător.

(2) Gestionarea câinilor cu şi fără deţinător se face prin sterilizare, identificare şi returnare către deţinător şi respectiv în teritoriu.

 

Art. 2 – În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 

 1. deţinător – orice persoană care deţine cu orice titlu valabil un animal, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căruia se află animalul.
 2. animal – câine.
 3. câine fără deţinător – câinele care nu are proprietar, nu este deţinut cu niciun titlu valabil de nicio persoană fizică sau juridică sau care nu se află în îngrijirea niciunei persoane fizice sau juridice. Nu sunt consideraţi câini fără deţinător câinii abandonaţi sau pierduţi ai căror deţinători pot fi identificaţi;
 4. câine comunitar – câine fără deţinător reteritorializat de către serviciul public pentru gestionarea câinilor fără deţinător ori contractanţi sau de către alte persoane fizice sau juridice;
 5. câine cu deţinător – orice câine care are proprietar, este deţinut cu orice titlu valabil de orice persoană fizică sau juridică sau care se află în îngrijirea oricărei persoane fizice sau juridice;
 6. câine agresiv – orice câine aflat în libertate în locuri publice care atacă şi muşcă fără să fie provocat
 7. câinele aflat în impas de supravieţuire – câinele a cărui viaţă se află într-un pericol iminent şi care, în absenţa intervenţiei umane, nu ar putea supravieţui;
 8. câini utilitari – acei câini care în urma unei selecţii şi dresajului specific obţin un atestat şi sunt utilizaţi în folosul comunităţii, ca şi câini de poliţie, de căutare şi salvare, însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată.
 9. gestionareacâinilor fără deţinător – ansamblul de operaţiuni care cuprinde capturarea, adăpostirea temporară sau permanentă, hrănirea, adăparea, deparazitarea, vaccinarea, identificarea, înregistrarea, tratarea medicală necesară, sterilizarea, încredinţarea spre adopţie, returnarea, efectuarea programelor corelative educaţionale şi de informare a populaţiei;
 10. reteritorializare /returnare (în teritoriu) – acţiunea serviciilor publice pentru gestionarea câinilor fără deţinător, a concesionarilor acestor servicii sau a altor persoane fizice sau juridice, de repunere a câinelui în locul din care a fost ridicat.
 11. eutanasie – actul medical prin care se provoacă moartea rapidă şi nedureroasă a unui animal diagnosticat cu o boală incurabilă şi care constă în anestezierea generală a animalului urmată de injectarea unei soluţii letale de uz veterinar, în conformitate cu indicaţiile din prospect, şi de constatarea decesului animalului;
 12. boală incurabilă – boala nevindecabilă care provoacă suferinţe cronice severe şi/sau orice traumatism inoperabil care provoacă suferinţe cronice severe sau moartea;
 13. sterilizare – intervenţia chirurgicală de castrare a animalului: ovaro-histerectomie pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi.
 14. identificare câine cu deţinător – fie aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea fie microciparea;
 15. identificare câine fără deţinător – aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea celeilalte urechi.
 16. tatuare – tatuarea pe partea interioară a urechii şi se face numai sub anestezie (preferabil în acelaşi timp cu sterilizarea).
 17. microcipare – aplicarea de microcip subcutanat, în zona bazei cefei, între omoplaţi.
 18. crescător de animale – deţinătorul de animale care deţine şi creşte câini în scopul reproducerii şi/sau comercializării.
 19. unitate de sterilizare mobilă – unitate mobilă, special amenajată, dotată în mod corespunzător cu instrumente şi produse medical-veterinare necesare derulării activităţilor practicate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare
 20. cabinet/medic veterinar contractant, dacă nu se menţionează explicit – cabinetul veterinar/medicul veterinar de liberă practică care a încheiat cu Primăria contract pentru efectuarea operaţiilor de sterilizare şi pentru alte operaţii în cadrul asistenţei medical-veterinare.

Capitolul 2

Obligaţiile primăriei/consiliului local, medicului veterinar şi deţinătorului

Art. 3 – (1) În termen de 90 de zile Primăria / Consiliul local al municipiului Ploieşti

a) va contracta cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, activităţile de sterilizare, deparazitare, identificare şi înregistrare a animalelor cu şi fără deţinător şi de vaccinare antirabică a câinilor fără deţinător.

b) va asigura personalul necesar pentru adăpostul de câini ce funcţionează pe lângă primărie: îngrijire, supraveghere, capturare, efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară.

c) va identifica resursele financiare necesare pentru achizitionarea unei unitati mobile de urgenta pentru efectuarea operatiunilor prevazute la pct.(12)

(2) a) Costurile deparazitării, sterilizării, identificării prin crotaliere şi tatuaj a animalelor cu şi fără deţinător vor fi suportate de către :

– Municipiul Ploiesti prin bugetul Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere pentru animalele fara stapan identificate si ridicate de pe raza Municipiului Ploiesti

– Detinatorii legali ai acestora in celelalte cazuri, inclusiv cele de adoptie.

b) Costurile tratării, vaccinării antirabice a câinilor fără deţinător vor fi suportate de Municipiul Ploiesti

c) Costurile de identificare prin microcipare (la solicitarea deţinătorilor) a animalelor cu deţinător vor fi suportate de către deţinător.

(3) În termen de 90 de zile Municipiul Ploiesti prin organismele executive ce administreaza serviciul de protectie a animalelor va organiza adăpostul pentru câini din Ploieşti, în conformitate cu cerinţele legii, în vederea utilizării pentru:

a) recuperarea câinilor fără deţinător dupa tratare, sterilizare

b) cazarea până la adopţie a câinilor colectaţi de pe domeniul public care nu s-au putut întoarce în teritoriu pentru că sunt agresivi ori pentru că au fost solicitaţi pentru adopţie ori pentru că au fost pierduţi şi deţinătorii lor au fost identificaţi, în conformitate cu prezenta hotărâre.

c) cazarea până la adopţie a câinilor confiscaţi de la deţinători în baza legii 205/2004 privind protecţia animalelor modificată şi completată prin legea 9/2008.

d) eutanasierea in conditiile legii

(4) Primăria/Consiliul local va pune la dispoziţia medicului veterinar spaţiul necesar pentru sterilizarea şi tratarea animalelor, in incinta Adapostului pentru caini

(5) a) Normele de capturare, transport, adăpostire, hrănire, asistenţă medicală veterinară, eutanasie vor fi în conformitate cu OUG155/2001 aprobată şi modificată prin legea 227/2002 şi cu respectarea legii 205/2004 modificată şi completată prin legea 9/2008.

b) Câinii aduşi în adăpost vor fi cazaţi în condiţii de siguranţă cel puţin 3 zile după sterilizare.

c) Fiecare câine intrat în adăpost ori capturat în vederea sterilizării la cabinetele medical-veterinare care au contract în acest sens cu Primăria/Serviciul de gestionare, va avea o fişă care să conţină cel puţin următoarele date: data şi locul capturării, datele de identificare ale animalului (sex, semnalmente, data naşterii – aproximativă, nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip), data sterilizării, numele şi semnătura medicului care a efectuat manopera de sterilizare, informaţii medicale, data şi locul returnării în teritoriu (daca a fost adoptat).

(6) a) Câinii fără deţinător aduşi în adăpost pentru efectuarea operaţiilor de tratare, identificare, sterilizare, deparazitare, vaccinare antirabică vor fi returnaţi în teritoriu, cu statut de câine comunitar, în condiţiile asumării responsabilităţii pentru ocrotirea câinelui de către o persoană fizică sau juridică, un grup local de cetăţeni sau o Organizaţie de protectie a animalelor, în baza unui proces verbal încheiat între reprezentantul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân şi cealaltă parte implicată (adoptie).

b) Prin excepţie de la lit.a), nu vor fi reteritorializate următoarele categorii de animale:

i)      câinii care s-au dovedit a fi agresivi, în sensul prezentei legi;

ii)     câinii solicitaţi pentru adopţie cu condiţia ca aceştia să fie preluaţi în maxim 14 zile de la intrarea în adăpost

iii)    câinii bolnavi sau nerecuperaţi medical complet reteritorializarea acestora făcându-se într-un termen de maxim 2 zile după recuperarea medicală cu conditia adoptiei;

iv)   câinii al căror deţinător a fost identificat.

 

(7) a) Priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător vor fi după cum urmează: câinii agresivi, animalele bolnave sau rănite, femelele gestante, femelele în perioada de reproducere, alte situaţii. Din punct de vedere al zonei, priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător sunt: grădiniţe şi unităţi şcolare, spitale, instituţii publice, locuri de joaca, parcuri.

b) Se interzice capturarea şi cazarea în adăpostul Primăriei/Serviciului de gestionare a câinilor deja identificaţi şi sterilizaţi cu excepţia situaţiilor când aceştia au devenit agresivi ori necesită îngrijiri medicale urgente cu exceptia situatiei in care prevederile protocolului/procesul verbal de adoptie au fost incalcate de catre persoanele care i-au adoptat.

(8) a) Câinii care nu au fost returnaţi (prin adopţie), ori adoptaţi la distanţă pot fi eutanasiaţi în conformitate cu OUG 155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare în cazul în care Consiliul local/Serviciul de gestionare/Operatorul nu dispune de fonduri pentru a fi întreţinuţi în adăpostul public mai mult de 14 zile lucrătoare şi în cazul în care, în lipsa acestor fonduri, alte persoane fizice sau juridice nu asigură cel puţin 50% din cantitatea de hrană dată animalelor aflate în adăpost de mai mult de 14 zile lucrătoare.

b) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare caine in parte, dupa ce se constata ca au fost parcurse toate etapele prevazute de lege.

c) Pana la indeplinirea procedurii de eutanasiere, cainii pot fi revendicati sau adoptati.

d) Cheltuielile necesare aducerii la indeplinire a procedurilor prevazute de legislatia in vigoare se suporta din bugetul local si/sau din alte surse.

e) Se recomandă a fi eutanasiate numai animalele care suferă de boli incurabile dovedite şi numai cu respectarea prevederilor legale, adoptia fiind intotdeauna solutia prioritara.

 (9) Eutanasia animalelor se va face numai de către medicul veterinar acreditat în prezenţa unui reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale pentru protecţia animalelor, interesate. Excepţie fac doar cazurile de forţă majoră, caz în care se notifică reprezentantului cazul înainte de a se proceda la eutanasie.

(10) Animalele cu deţinător care suferă de boli incurabile dovedite, vor putea fi eutanasiate numai cu acordul scris al deţinătorului.

(11) Adopţia animalelor din adăpostul public se va face gratuit ( fiind necesara doar achitarea contravaluarii serviciilor realizate pentru capturare/deparazitare/sterilizare dupa caz).

(12) Acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare pot fi efectuate şi cu ajutorul unei unităţi mobile dotată cel puţin cu o masă de operaţie, lampă de operaţie, sterilizator, frigider, sursă de apă, chiuvetă, dulapuri, precum şi cu toate produsele medicinale veterinare necesare desfăşurării operaţiilor menţionate în condiţii igienico-sanitare în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare.

(13) Unitatea mobilă menţionată la alin. (12) poate deservi şi alte comune învecinate, pe bază de contract cu primările acestora, dar numai după ce cca 90% din animalele existente în municipiul Ploieşti sunt sterilizate, astfel încât activitatea unităţii pe teritoriul altor localităţi să nu afecteze bunul mers al activităţii de gestionare a animalelor din Ploieşti.

 

Art. 4 – (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează în cadrul Primăriei municipiului Ploieşti Registrul Local de identificare şi înregistrare a câinilor fără deţinător şi Registrul Local de identificare şi înregistrare a câinilor cu deţinător care vor conţine următoarele date:

a) datele de identificare ale animalului: sex, semnalmente, data naşterii (care poate fi şi aproximativă dacă nu se cunoaşte cu exactitate), nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip;

b) menţiunea: sterilizat sau nesterilizat;

c) pentru câinii cu deţinător: datele de identificare ale deţinătorului: nume şi prenume, serie şi număr C.I./B.I., adresa domiciliu, adresa la care este ţinut animalul (dacă nu este aceeaşi cu adresa de domiciliu).

(2) pentru câinii fără deţinător: data şi locul capturării, data şi locul returnării în teritoriu (in cazul adoptiei)

 

Art. 5 – (1) Prestatorii de servicii semnatari ai contractului pentru acţiunile enumerate la art. 3 au următoarele atribuţii: sterilizarea, identificarea animalelor şi transmiterea datelor în vederea înregistrării.

(2) Nu vor fi sterilizate femelele care se află în perioada de alăptare.

(3) Sterilizarea se efectuează obligatoriu prin ovarohisterectomie la femele şi prin orhidectomie la masculi. În cadrul operaţiei se utilizeaza numai fire de sutură resorbabile.

(4) Este interzisă sterilizarea animalelor cu vârsta mai mică de 5 luni şi a celor a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţiuni medicale.

(5) Sterilizarea animalelor în cadrul cabinetelor veterinare contractante se face pe bază de programare.

(6) Prestatorii de servicii menţionaţi la alin. (1) şi orice alte cabinete veterinare de pe teritoriul municipiului Ploieşti au următoarele obligaţii:

a) de a transmite lunar către Primărie, în format electronic sau pe hârtie, situaţia animalelor sterilizate şi identificate pentru a fi introdusă în baza de date. Situaţia transmisă trebuie să conţină datele menţionate la art. 4.

b) de a transmite lunar către Primărie orice modificări intervenite ulterior (care i-au fost sesizate) privind situaţia animalelor înregistrate.

c) de a transmite lunar către Primărie datele de înregistrare a gestaţiilor şi fătărilor animalelor menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b).

d) de a da deţinătorului o adeverinţă (v. anexa 1) prin care se poate atesta sterilizarea şi/sau identificarea sau să facă toate menţiunile din anexa 1 pe carnetul de sănătate a animalului. O copie a adeverinţei va rămâne în arhiva medicului.

 

Art. 6 (1) a) Deţinătorii au obligaţia sterilizării şi identificării animalelor cu vârsta de peste 6 luni după cum urmează:

a) într-un interval de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri fie în cadrul unui cabinet veterinar ales de aceştia fie de către medicii veterinari contractanţi ai activităţilor menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a).

b) Persoanele care devin deţinători de animale după 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, au obligaţia să-şi sterilizeze animalele cu vârsta de peste 6 luni în termen de 30 zile după dobândirea acestei calităţi.

c) Deţinătorii trebuie să facă dovada sterilizării şi identificării fie printr-o adeverinţă, în conformitate cu art. 5 alin. (6) lit. d, fie prin menţionarea efectuării acestor acţiuni în carnetul de sănătate animalului, de către medicul veterinar.

d) Deţinătorii au obligaţia să anunţe la Primăria Ploieşti sau la un medic veterinar de liberă practică care are contract de colaborare cu primăria Ploieşti înstrăinarea, pierderea sau decesul animalului, în termen de maxim 10 zile de la producerea evenimentului în vederea modificării corespunzătoare a bazei de date.

 

(2) Vor fi exceptate de la obligativitatea sterilizării următoarele categorii de animale:

a) animalele la care starea de sănătate nu permite intervenţia chirurgicală, aspect dovedit prin diagnostic şi certificat medical eliberat de medicul veterinar;

b) câinii utilitari;

c) animalele pentru care deţinătorul plăteşte o taxă anuală în conformitate cu alin. (3).

d) câinii cu pedigree

 

(3) a) În cazul în care deţinătorul nu şi-a sterilizat animalele deţinute in termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acesta va plăti o taxă anuală la Primăria municipiului Ploieşti într-un cuantum de 200 lei per câine nesterilizat, cu excepţia deţinătorilor ce fac obiectul alin. (2) literele a), b) si d).

b) Crescătorii precum şi ceilalţi deţinători de animale au obligaţia de înregistrare a gestaţiilor, precum şi, în termen de 5 zile, a fătărilor, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică.

c) Pe lângă taxa per câine nesterilizat fiecare deţinător va plăti la Primăria municipiului Ploieşti o taxă de reproducere de 300 lei pentru fiecare generaţie de pui.

d) Pentru femelele fără valoare chinologică nu sunt admise mai mult de două fătări.

 

 

Capitolul 3

Contravenţii. Dispoziţii finale

 

Art. 7 (1) Accesul reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor în adăpostul de câini gestionat de primărie ori de un contractant al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân este neîngrădit.

(2) Acţiunile de capturare, adăpostire, identificare, înregistrare, hrănire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, tratare medicală, dezinfecţie a adăpostului, evaluare a agresivităţii câinilor, revendicare, adopţie, reteritorializare, eutanasie, completarea registrelor speciale, se vor desfăşura în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor, interesate.

 

Art. 8 Primăria, în colaborare cu organizaţiile de protecţie a animalelor, va efectua campanii de mediatizare cu privire la prezentul proiect, de conştientizare şi educaţie a populaţiei cu privire la legislaţia în vigoare, la necesitatea respectării drepturilor animalelor, a răspunderii faţă de animalul propriu etc. prin:

a) implementarea de programe de informare şi educare;

b) amenajarea de afişaje stradale pentru promovarea adopţiilor şi sterilizării, care să conţină şi informaţii cu privire la locaţiile unde sterilizarea se efectuează gratuit;

c) crearea unui website pentru adopţii şi popularizarea lor prin intermediul reţelelor virtuale de socializare;

d) organizarea bilunară de târguri de adopţii;

e) invitarea în mod regulat la adăposturile publice a elevilor şi profesorilor;

f) informarea constantă a populaţiei în legătura cu numărul de câini aflaţi în adăpost şi cu numărul de câini adoptaţi;

g) tipărirea şi împărţirea de materiale informative în scoli, licee, parcuri, la sediul asociaţiilor de proprietari, la sediul regiilor autonome şi al serviciilor publice de interes local;

 

Art. 9 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

 

a)    neplata taxei anuale pentru animalul deţinut nesterilizat, care a împlinit vârsta de 6 luni, în condiţiile stipulate în prezenta hotărâre, cu amendă de la 500 la 1000 lei;

b)    neînregistrarea gestaţiilor şi fătărilor, în condiţiile stipulate în prezenta hotărâre, cu amendă de la 1000 la 2000 lei;

c)    împiedicarea prin orice mijloace a participării reprezentanţilor organizaţiilor pentru protecţia animalelor interesate la acţiunile prevăzute la art. 7 alin. (2), cu amendă de la 1500 la 2000 lei, dacă legea nu prevede altfel.

d)    netransmiterea de catre medicii veterinari/ cabinete medicale veterinare a raportarilor lunare complete pentru mai mult de doua luni consecutiv amendă de la 2000 la 2500 lei.

e)    utilizare unor adeverinte incomplete/incorecte de catre medicii veterinari/ cabinete medicale amendă de la 2000 la 2500 lei

 

 

Art. 10 – Veniturile provenite din amenzile contravenţionale aplicate pentru încălcarea prezentei hotărâri, din taxele plătite la primărie pentru deţinerea de animale nesterilizate şi din taxele percepute de către primărie pentru sterilizarea şi identificarea animalelor cu deţinător şi menţionate la art. 3, precum şi art. 9 vor fi plasate într-un cont special şi vor fi utilizate numai în vederea sterilizării, identificării, deparazitării, vaccinării animalelor sau eutanasierii in conditiile legii. Gestionarea contului se va face sub transparenţă totală.

 

Art. 11– Primaria minicipiului Ploiesti va constitui un departament in cadrul organigramei  Politiei Locale, compus din minim 4 politisti locali instruiti in domeniul protectiei animalelor la care se vor alatura minim 3 reprezentanti ai ONG-urilor specializate in protectia animalelor. Se va aloca un numar de telefon permanent acestui departament pentru a pune in aplicare prezenta Hotarare si care va fi adus la cunostinta opiniei publice. Rolul acestui departament este de a monitoriza modul de aplicare a prezentei hotărâri precum şi de a colabora cu Poliţia Română şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea asigurării respectării legislatiei specifice.

 

Art. 12 (1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 9 se face de către Departamentul Protectia Animalelor, din cadrul Politiei Locale Ploiesti.

(2) Agentul constatator stabileşte amenda în procesul verbal de constatare a contravenţiei. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor sancţionabile prin alte acte normative se face în conformitate cu acestea.

 

Anexa nr.1

 

ADEVERINŢĂ

 

Nr.înreg. ………din…………………..

 

Deţinător

Nume şi prenume

 

B.I./C.I.

 

Adresă domiciliu

 

Animal

Adresă domiciliu animal

 

Specie

 

Sex

 

Data naşterii[1]

 

Semnalmente

 

Data sterilizării

 

Nr.tatuaj

 

Nr. crotal

 

Nr. microcip

 

Observaţii

 

Medic veterinar

Nume si prenume

 

Cod parafă

 

Sterilizat de către

 

Semnătura şi parafa

 

Deţinator

Semnătura de primire a adeverinţei

 

 

 [1] Dacă nu se cunoaşte cu exactitate se estimează

 


APRECIAZĂ ARTICOLUL !
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More

Privacy & Cookies Policy